Sökning: "professioner"

Visar resultat 1 - 5 av 56 avhandlingar innehållade ordet professioner.

 1. 1. Kan professioner organiseras fram? : En fallstudie av den kommunala energi- och klimatrådgivningen

  Författare :Malin Granath; Alf Westelius; Nils-Göran Olve; Annika Schilling; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Att nya samhällsfunktioner och professioner växer fram som svar på behov i samhället är inte något nytt fenomen i sig, men vad är det som händer när en ny decentraliserad funktion skapas utifrån ett statligt behov? Hur organiseras och samordnas den? Och leder den nya samhällsfunktionen även till att en ny profession växer fram? I professionslitteraturen lyfts olika förklaringsmodeller till professioner ochprofessionalisering fram, allt från strukturfunktionalistiska förklaringar till monopolistiska och kulturella. Samtidigt när det handlar om utveckling av en ny funktion kan olika aspekter av organisationer och organisering bidra till ökad förståelse av vilken betydelse det har för att även en profession ska kunna ta form. LÄS MER

 2. 2. Kunskapsintegrering med informationssystem i professionsorienterade praktiker

  Författare :Ann Svensson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; kunskapsintegrering; informationssystem; professioner; professionstyper; Informatik; Informatics;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen utgår ifrån ett professionsorienterat perspektiv på användning av informationssystem. Informationssystem för kunskapsintegrering i professionsorienterade arbetspraktiker innebär en dynamik för styrning och organisation där den professionsorienterade arbetspraktiken och informationssystem kan utvecklas tillsammans. LÄS MER

 3. 3. Academic librarianship in flux : The dynamics of negotiating professional jurisdiction

  Författare :Pieta Eklund; Elena Maceviciute; Nasrine Olson; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; academic librarianship; librarians; profession; occupation jurisdiction; Abbott; negotiations; Universitetsbibliotekarier; bibliotekarier; professioner; yrke; jurisdiktioner; Abbott; förhandlingar; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : This study aims to better understand the dynamics of negotiating professional jurisdiction within research from the perspective of academic librarians who develop library services for researchers. This qualitative case study consists of 24 semi-structured interviews, 32 recorded non-participant observations, and seven official university library documents collected at one Swedish university library with three division libraries during 2016. LÄS MER

 4. 4. New Public Professional Organisationalism Towards new professional, managerial and cliental roles as exemplified in Swedish schools

  Författare :Sanna Eklund; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; samhällsvetenskap; organisationer; skola; professioner;

  Sammanfattning : This thesis aims to deepen our understanding of public professional organisationalism. Whereas new professionalism is an established concept used to describe changes in the roles of professionals, there is a lack of studies on organisationalism that include the roles of managers and clients. LÄS MER

 5. 5. En platt organisation i uppförsbacke - konsekvenser för lokala och centrala ledare efter en organisationsförändring

  Författare :Nomie Eriksson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Platt organisation; professioner; organisationsförändring; parallellt ledarskap; hälso- och sjukvårdsorganisation; kvalitetsmodeller; processorientering;

  Sammanfattning : I ”En platt organisation i uppförsbacke” behandlas vad som egentligen händer när en sjukhusorganisation plattas till och hur ett parallellt ledarskap tas emot av vårdprofessioner. Studien är en utvärdering av en förändrad organisation vid Skaraborgs sjukhus och illustrerar de villkor som gäller vid förändring av en sjukhusorganisation och vilka effekter som uppkommer. LÄS MER