Sökning: "feministisk teori"

Visar resultat 1 - 5 av 40 avhandlingar innehållade orden feministisk teori.

 1. 1. På väg från ingenstans : kritik och emancipation av kunskapsorganisation för feministisk forskning

  Författare :Jenny Samuelsson; Olle Persson; Annelie Bränström Öhman; Jack Andersen; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Kvinnohistoriska samlingarna; feminism; kunskapsteori; svenska ämnesord; poststrukturalism; diskursanalys; sociologi; litteraturvetenskap; genusaspekter; feministisk teori; forskning; genusforskning; feministisk forskning; bibliotek; kunskapsorganisation; kunskapsorganisationssystem; klassifikationssystem; ämnesordssystem; Library and information science; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : This study deals with knowledge organization of feminist research, in bibliographic catalogues and in a Swedish context. The thesis develops a definition of feminist discourse which incorporates but is not limited to feminist research. LÄS MER

 2. 2. Inte den typ som gifter sig? : Feministiska samtal om äktenskapsmotstånd

  Författare :Anna Adeniji; Nina Lykke; Wencke Mühleisen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender studies; feminist theory; cultural studies; media studies; marriage; heteronormativity; popular culture; television; gossip; celebrities; internet; academic creative writing; feminist methodology; Genusvetenskap; feministisk teori; kulturstudier; medievetenskap; äktenskap; heteronormativt; populärkultur; televsion; skvaller; celebriteter; internet; akademisk kreativitet skrivande; feministisk metodologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Gender studies; Genus;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen undersöker frågan om äktenskapsmotstånd i dagens svenska samhälle, media och kultur. Boken belyser olika sätt att uttrycka äktenskapsmotstånd och vad det betyder att formulera feministisk kritik av normerande familjevärderingar. LÄS MER

 3. 3. Lärare och konflikthantering : en undersökande studie ur ett könsperspektiv

  Författare :Agneta Lundström; Åsa Bergenheim; Gaby Weiner; Elisabet Öhrn; Gun-Marie Frånberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; qualitative study; compulsory teachers; conflict; representation; strategy; gender; critical feminist theory; feminist post structuralism; ethic of caring; ethic of rights; power; violence; kvalitativ studie; grundskole-lärare; konflikt; föreställning; strategi; kön; kritisk; feministisk teori; feministisk poststrukturalism; omsorgstänkande; rättighetstänkande; makt; våld; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : This dissertation explores ten teachers' approaches to managing conflicts with/between pupils. The relevance of gender is analysed according to the strategies and representations chosen by the teachers. The methods used for data collection include 'rounds', role-plays and ongoing reflexivity, mainly in single-sex groups. LÄS MER

 4. 4. Först när vi får ansikten : ett flerkulturellt samtal om feminism, etik och teologi

  Författare :Karin Sporre; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi; Gender studies; Genus; Etik; feministisk teori; feministisk teologi; Mary Grey; Chung Hyun Kyung; Katie G Cannon.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att vara kroppssubjekt : Ett fenomenologiskt bidrag till feministisk teori och religionsfilosofi

  Författare :Kirsten Grønlien Zetterqvist; Olof Franck; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; existential issues; phenomenology; giving birth; feminism; Sara Lidman’s: Lifsens rot; in-perspective; to be and to become; ontology; body subject; being; the meaning of life; Songe-Møller; Irigaray; Religionsvetenskap Teologi; existentiella frågor; fenomenologi; födelse; feminism; Sara Lidmans: Lifsens rot; i-perspektiv; är och blir; ontologi; kroppssubjekt; varat; livsmening; Songe-Møller; Irigaray; Eriksson; Butler; Beauvoir; Moi; Heidegger; Merleau-Ponty; Furberg; Holmberg; Religion Theology; Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : In the complex of problems concerning women and fertility there is a focal point where central issues meet. The aim of this study is to draw up conceptions that can be of use to individual women who relate their fertile life situations to issues regarding the meaning of their lives. LÄS MER