Sökning: "feministisk teori"

Visar resultat 1 - 5 av 38 avhandlingar innehållade orden feministisk teori.

 1. 1. På väg från ingenstans kritik och emancipation av kunskapsorganisation för feministisk forskning

  Detta är en avhandling från Umeå : Sociologi

  Författare :Jenny Samuelsson; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Library and information science; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Biblioteks- och informationsvetenskap; Kvinnohistoriska samlingarna; feminism; kunskapsteori; svenska ämnesord; poststrukturalism; diskursanalys; sociologi; litteraturvetenskap; genusaspekter; feministisk teori; forskning; genusforskning; feministisk forskning; bibliotek; kunskapsorganisation; kunskapsorganisationssystem; klassifikationssystem; ämnesordssystem;

  Sammanfattning : This study deals with knowledge organization of feminist research, in bibliographic catalogues and in a Swedish context. The thesis develops a definition of feminist discourse which incorporates but is not limited to feminist research. LÄS MER

 2. 2. Inte den typ som gifter sig? : Feministiska samtal om äktenskapsmotstånd

  Detta är en avhandling från Göteborg & Stockholm : Makadam förlag & bokproduktion AB

  Författare :Anna Adeniji; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; Genusvetenskap; feministisk teori; kulturstudier; medievetenskap; äktenskap; heteronormativt; populärkultur; televsion; skvaller; celebriteter; internet; akademisk kreativitet skrivande; feministisk metodologi; feminist theory; cultural studies; media studies; marriage; heteronormativity; popular culture; television; gossip; celebrities; academic creative writing; feminist methodology;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen undersöker frågan om äktenskapsmotstånd i dagens svenska samhälle, media och kultur. Boken belyser olika sätt att uttrycka äktenskapsmotstånd och vad det betyder att formulera feministisk kritik av normerande familjevärderingar. LÄS MER

 3. 3. Först när vi får ansikten: Ett flerkulturellt samtal om feminism, etik och teologi

  Detta är en avhandling från Atlas

  Författare :Karin Sporre; Högskolan Dalarna.; Umeå universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Etik; feministisk teori; feministisk teologi; Mary Grey; Chung Hyun Kyung; Katie G Cannon.; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus; universalism.; moral agent; Oppression; subject; ethical knowledge; vision; Katie G. Cannon; Mary C. Grey; justice restorative ; feminist ethics; feminist theology; contexts; epistemological privilege; women’s experience; Theology; Teologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Jag genomför i min avhandling en etisk analys av texter av tre samtida feministiska teologer: Chung Hyun Kyung, Sydkorea, Katie G. Cannon, USA och Mary C. Grey, Storbritannien. LÄS MER

 4. 4. Lärare och konflikthantering en undersökande studie ur ett könsperspektiv

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Agneta Lundström; Umeå universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; qualitative study; compulsory teachers; conflict; representation; strategy; gender; critical feminist theory; feminist post structuralism; ethic of caring; ethic of rights; power; violence; kvalitativ studie; grundskole-lärare; konflikt; föreställning; strategi; kön; kritisk; feministisk teori; feministisk poststrukturalism; omsorgstänkande; rättighetstänkande; makt; våld; SOCIAL SCIENCES Social sciences Pedgogical work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : This dissertation explores ten teachers' approaches to managing conflicts with/between pupils. The relevance of gender is analysed according to the strategies and representations chosen by the teachers. The methods used for data collection include 'rounds', role-plays and ongoing reflexivity, mainly in single-sex groups. LÄS MER

 5. 5. Att vara kroppssubjekt : Ett fenomenologiskt bidrag till feministisk teori och religionsfilosofi

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Kirsten Grønlien Zetterqvist; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; existential issues; phenomenology; giving birth; feminism; Sara Lidman’s: Lifsens rot; in-perspective; to be and to become; ontology; body subject; being; the meaning of life; Songe-Møller; Irigaray; Religionsvetenskap Teologi; existentiella frågor; fenomenologi; födelse; feminism; Sara Lidmans: Lifsens rot; i-perspektiv; är och blir; ontologi; kroppssubjekt; varat; livsmening; Songe-Møller; Irigaray; Eriksson; Butler; Beauvoir; Moi; Heidegger; Merleau-Ponty; Furberg; Holmberg; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : In the complex of problems concerning women and fertility there is a focal point where central issues meet. The aim of this study is to draw up conceptions that can be of use to individual women who relate their fertile life situations to issues regarding the meaning of their lives. LÄS MER