Sökning: "nomadic"

Visar resultat 1 - 5 av 26 avhandlingar innehållade ordet nomadic.

 1. 1. Nomadic writing exploring processes of writing in early childhood education

  Detta är en avhandling från Karlstad : Faculty of Arts and Social Sciences, Educational Work, Karlstads universitet

  Författare :Carina Hermansson; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; Karlstads universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Early childhood education; writing; Deleuze and Guattari; writing processes; movement; connectivity; transformation; nomadic; becomings; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This thesis explores how writing is made in two Swedish early childhood classrooms with a focus on how processes of writing are constituted in the writing event and what writings and writers the event offers potentials for. Theoretically, the research project takes its starting point in the assumption that processes of writing are an effect of relations between different elements, where the young writer is only one part of many human and non-human matters that make way for multiple becomings of writing and writers. LÄS MER

 2. 2. Narratives of governing rationalization, responsibility and resistance in social work

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Marcus Lauri; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Welfare; Welfare state; neoliberalism; neoliberal; neo-liberal; neo-liberalism; new public management; NPM; new managerialism; managerialism; public management reform; social work; social services; profession; professional; EBP; evidence-based practice; evidence; knowledge production; paperwork; administration; performance; audit; discipline; sovereign power; self-governing; power; power knowledge; motivational interviewing; MI; individualism; individual responsibility; political; the political; de-politicized; de-politicization; governing; governmentality; governance; gender; feminism; feminist theory; Foucault; Marx; capitalism; standardization; flexibility; budget governing; care; care-work; ethos of care; solidarity; empathy; loyalty; division of labor; proceduralization; instrumentalization; mechanization; manual based; digital; template; templates; de-professionalization; proletarization; proletarianization; Taylorization; transition; transformation; rationalization; rationality; rational; emotions; emotional; affect; alienation; detachment; distance; resistance; counter conduct; Sweden; Swedish model; rhizome; rhizomatic; nomadic; narrative; narratives; discourse; critique; interviews; Välfärd; välfärdsstat; välfärfärdsstaten; nyliberal; nyliberalism; new public management; socialt arbete; socialtjänsten; socialarbetare; svenska modellen; styrning; styrningsmentalitet; kön; genus; EBP; evidensbaserad praktik; evidens; kunskapsproduktion; makt kunskap; administration; pappersarbete; granskning; kontroll; disciplin; självstyrning; motiverande samtal; individualism; individualisering; ansvar; individuellt ansvar; flexibilitet; politik; det politiska; avpolitisering; avprofessionalisering; profession; professioner; professionell; förfrämligande; Sverige; Foucault; Marx; feminism; feministisk teori; kapitalism proletarisering; taylorisering; standardisering; manualbaserad; rationalisering; rationell; emotioner; känslor; avstånd; likgiltighet; narrativ; diskurs; kritik; intervju; intervjuer; kapitalism; den svenska modellen; förändring; transformering; motstånd; mot-makt;

  Sammanfattning : Sverige har ett internationellt rykte för att ha en omfattande och kvinnovänlig välfärd. Även om riktigheten i en sådan uppfattning sedan länge ifrågasatts har på senare år, likt i många andra Europeiska länder, det svenska välfärdssystemet genomgått en omfattande förändring i avseende på dess räckvidd, men också dess organisering och styrning. LÄS MER

 3. 3. Managing Work at Several Places Understanding Nomadic Practices in Student Groups

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Chiara Rossitto; KTH.; [2009]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Computer-Supported Cooperative Work; Mobility; Space and Place; Field Studies; Design Process; FORESTRY; AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING Area technology; SKOGS- och JORDBRUKSVETENSKAP samt LANDSKAPSPLANERING Areell teknik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Technology and social change; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Teknik och social förändring; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Within Swedish universities students are often required to work in groups to collaborate on projects or to write essays. A salient feature characterizing this type of work is the lack of a stable and fixed location wherein project- related activities can be carried out and accomplished. LÄS MER

 4. 4. Intermezzon i medieundervisningen. Gymnasieelevers visuella röster och subjektspositioneringar

  Detta är en avhandling från Göteborg : Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet

  Författare :Annika Hellman; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; media education; pupils´ perspective; video diary; visual methodology; subject position; nomadic subjects; visual culture; materiality; rhizom; affect; learning process; upper secondary school;

  Sammanfattning : The starting point of this licentiate thesis is the attempt to make pupils´ perspective on school in general, and media education in particular available and visible. This is done by using a visual research strategy of video diaries, a cumulative method that draws upon students’ knowledge of video diaries from popular culture such as TV-shows. LÄS MER

 5. 5. Studies on psychotic disorders in rural Ethiopia

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Solomon Teferra Abebe; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Attribution; caregivers; course and outcome; key informant method; khat; longitudinal study; mortality; psychotic disorders; qualitative methods; schizophrenia; semi-nomadic; severe mental illness; treatment; Ethiopia; sub-Saharan Africa; MEDICINE Psychiatry; MEDICIN Psykiatri; Psychiatry; psykiatri;

  Sammanfattning : Background Studies on course and outcome of schizophrenia coming from low income countries are increasingly becoming important to challenge the existing dogma claiming good outcome in these countries. Besides clinical course and outcome, mortality is considered a very important outcome measure for schizophrenia. LÄS MER