Sökning: "Linda Berg"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden Linda Berg.

 1. 1. InterNacionalistas : identifikation och främlingskap i svenska solidaritetsarbetares berättelser från Nicaragua

  Författare :Linda Berg; Britta Lundgren; Raoul Granqvist; Beatriz Lindqvist; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; geopolitics; self-images; racialization; spokesman woman; subaltern; identification; Sweden in and Nicaragua; postcolonial studies; postcolonial feminism; estrangement; international solidarity; modernity pre-modernity; development; gender; nationality; Sverige i och Nicaragua; postkoloniala studier; geopolitik; identifikation; främlingskap; internationell solidaritet; modernitet förmodernitet; utveckling; genus; nationalitet; självbilder; rasifiering; talesman kvinna; subalterna; postkolonial feminism; Ethnology; Etnologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore what solidarity workers from Sweden narrate about and from activities in Nicaragua. I focus on how identities reflect nationalising, racialising and gendering imaginations, and how these are being handled within the context of an international solidarity movement – with the ambition to strive for global justice. LÄS MER

 2. 2. Multi-level Europeans. The Influence of Territorial Attachments on Political Trust and Welfare Attitudes

  Författare :Linda Berg; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vårdande relation i dagliga möten. En studie av samspelet mellan patienter med långvarig sjukdom och sjuksköterskor i medicinsk vård

  Författare :Linda Berg; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :avancerad omvårdnad; fenomenologi; hermeneutik; kronisk sjukdom; medicinsk mottagning; medicinsk vårdavdelning; omvårdnadsarbete; sjuksköterska-patient relation; tolkande fenomenologi; vård; vårdande relation; vård av kronisk sjukdom;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet för avhandlingen har varit att klargöra den vårdande relationens innebörd i dagliga möten mellan patienter med långvarig sjukdom och deras sjuksköterskor. Avhandlingen baseras på deltagande observationer och intervjuer med patienter och sjuksköterskor på en medicinsk vårdavdelning och en medicinsk mottagning på ett mindre västsvenskt sjukhus. LÄS MER

 4. 4. Reaching for Excellence? : Does training improve motor abilities and cause cascading effects in the visual attention and social perception domain?

  Författare :Linda van den Berg; Gustaf Gredebäck; Pär Nyström; Erik Domellöf; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Early Motor Training; Sticky Mittens; Infants; Motor Development; Reaching; Grasping; Social Perception; Visual Attention; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : claimed in the last 20 years. Being able to reach for objects provides infants with an interactive interface with their environment. After reach onset, objects can be explored closer to the face and manipulated. Social perception abilities and visual attention have both been found to relate to motor development. LÄS MER

 5. 5. Drama and Learning in Nursing Education : A study in first and second cycle

  Författare :Susanna Arveklev Höglund; Margret Lepp; Linda Berg; Helena Wigert; Anna-Lena Östern; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Drama; Learning; Nursing; Nursing; Education; Teaching; Vårdvetenskap; Nursing science;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis was to explore and describe the nature of students learning through drama in nursing education, in first and second cycle. Methods: Study I was conducted as an integrative review of the literature. Study II was performed as a qualitative phenomenographic study were 16 nursing students was interviewed. LÄS MER