Sökning: "fenomenologi"

Visar resultat 1 - 5 av 73 avhandlingar innehållade ordet fenomenologi.

 1. 1. Vårdande relation i dagliga möten. En studie av samspelet mellan patienter med långvarig sjukdom och sjuksköterskor i medicinsk vård

  Författare :Linda Berg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; avancerad omvårdnad; fenomenologi; hermeneutik; kronisk sjukdom; medicinsk mottagning; medicinsk vårdavdelning; omvårdnadsarbete; sjuksköterska-patient relation; tolkande fenomenologi; vård; vårdande relation; vård av kronisk sjukdom;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet för avhandlingen har varit att klargöra den vårdande relationens innebörd i dagliga möten mellan patienter med långvarig sjukdom och deras sjuksköterskor. Avhandlingen baseras på deltagande observationer och intervjuer med patienter och sjuksköterskor på en medicinsk vårdavdelning och en medicinsk mottagning på ett mindre västsvenskt sjukhus. LÄS MER

 2. 2. Litteratur och erfarenhet i Merleau-Pontys läsning av Proust, Valéry och Stendhal

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Philosophy, Uppsala University

  Författare :Lovisa Andén; Sharon Rider; Hans Ruin; Ulrika Björk; Lisa Folkmarson Käll; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Merleau-Ponty; philosophy; phenomenology; literature; Proust; Valéry; Stendhal; Husserl; Saussure; Sartre; Descartes; philosophy and literature; phenomenology and literature; Merleau-Ponty; filosofi; fenomenologi; litteratur; Proust; Valéry; Stendhal; Husserl; Saussure; Sartre; Descartes; fenomenologi och litteratur; filosofi och litteratur; Theoretical Philosophy; Teoretisk filosofi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore the relation between literary expression and experience in Merleau-Ponty’s philosophy. The principal focus is Merleau-Ponty’s investigations into literature, in two of his first courses at Collège de France, 1953- 1954: Sur le problème de la parole (On the Problem of Speech) and Recherches sur l’usage littéraire du langage (Research on the Literary Use of Language). LÄS MER

 3. 3. Litteratur och erfarenhet i Merleau-Pontys läsning av Proust, Valéry och Stendhal

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala University

  Författare :Lovisa Andén; Sharon Rider; Hans Ruin; Ulrika Björk; Lisa Folkmarson Käll; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Merleau-Ponty; philosophy; phenomenology; literature; Proust; Valéry; Stendhal; Husserl; Saussure; Sartre; Descartes; philosophy and literature; phenomenology and literature; Merleau-Ponty; filosofi; fenomenologi; litteratur; Proust; Valéry; Stendhal; Husserl; Saussure; Sartre; Descartes; fenomenologi och litteratur; filosofi och litteratur; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore the relation between literary expression and experience in Merleau-Ponty’s philosophy. The principal focus is Merleau-Ponty’s investigations into literature, in two of his first courses at Collège de France, 1953- 1954: Sur le problème de la parole (On the Problem of Speech) and Recherches sur l’usage littéraire du langage (Research on the Literary Use of Language). LÄS MER

 4. 4. Det våldsamma mötets fenomenologi - om hot och våld i psykiatrisk vård

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Gunilla Carlsson; Karin Dahlberg; Per-Olof Sandman; [2004]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; violent encounter; reflective lifeworld research; psychiatric care; ; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : The present study focuses on the phenomenology of the violent encounter, and is to be understood as the study of the violent encounter as a phenomenon, i.e. as experienced. The overall aim is to elucidate, analyse and describe violent encounters within psychiatric care as experienced by carers and patients. LÄS MER

 5. 5. Det våldsamma mötets fenomenologi : om hot och våld i psykiatrisk vård

  Detta är en avhandling från Inst. för vårdvetenskap och socialt arbete, Växjö universitet

  Författare :Gunilla Carlsson; [2004]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER