Sökning: "ersättningsrätt"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet ersättningsrätt.

 1. 1. Arbetsskada : samspelet mellan skadestånd och andra ersättningsordningar

  Författare :Mia Carlsson; Jan Kleineman; Bertil Bengtsson; Are Stenvik; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; occupational damage; tort law; insurance law; social insurance; safety insurance; Swedish model; personal injury; evidence; causation; compensatio; arbetsskada; skadeståndsrätt; försäkringsrätt; socialförsäkring; trygghetsförsäkring; ersättningsrätt; svenska modellen; personskada; orsakssamband; bevisning; beräkning av ersätt-ning; Tort law; Skadeståndsrätt; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : This thesis addresses the issue of compensation for work-related injuries – the so called occupa-tional damages. Tort law, private insurance law, insurances due to collective bargaining, public insurances covering occupational damages as well as different areas of the social security system are all connected in a vast and complex structure. LÄS MER

 2. 2. Skogen som livsmiljö : En rättsvetenskaplig studie om skyddet för biologisk mångfald

  Författare :Maria Forsberg; Charlotta Zetterberg; Gabriel Michanek; Annika Nilsson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; biologisk mångfald; skog; skogsbruk; bevara; skydd; miljörätt; äganderätt; ersättningsrätt; planering; planer; adaptiv förvaltning; Miljörätt; Environmental Law;

  Sammanfattning : Globally, species are being eradicated at an accelerated rate, up to 1000 times faster than the rate of natural species loss. This is primarily due to the reduction and degradation of species habitats. As biodiversity decreases, ecosystems risk losing significant ecological processes and functions, such as natural water purification. LÄS MER