Sökning: "new managerialism"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden new managerialism.

 1. 1. Narratives of governing rationalization, responsibility and resistance in social work

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Marcus Lauri; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Welfare; Welfare state; neoliberalism; neoliberal; neo-liberal; neo-liberalism; new public management; NPM; new managerialism; managerialism; public management reform; social work; social services; profession; professional; EBP; evidence-based practice; evidence; knowledge production; paperwork; administration; performance; audit; discipline; sovereign power; self-governing; power; power knowledge; motivational interviewing; MI; individualism; individual responsibility; political; the political; de-politicized; de-politicization; governing; governmentality; governance; gender; feminism; feminist theory; Foucault; Marx; capitalism; standardization; flexibility; budget governing; care; care-work; ethos of care; solidarity; empathy; loyalty; division of labor; proceduralization; instrumentalization; mechanization; manual based; digital; template; templates; de-professionalization; proletarization; proletarianization; Taylorization; transition; transformation; rationalization; rationality; rational; emotions; emotional; affect; alienation; detachment; distance; resistance; counter conduct; Sweden; Swedish model; rhizome; rhizomatic; nomadic; narrative; narratives; discourse; critique; interviews; Välfärd; välfärdsstat; välfärfärdsstaten; nyliberal; nyliberalism; new public management; socialt arbete; socialtjänsten; socialarbetare; svenska modellen; styrning; styrningsmentalitet; kön; genus; EBP; evidensbaserad praktik; evidens; kunskapsproduktion; makt kunskap; administration; pappersarbete; granskning; kontroll; disciplin; självstyrning; motiverande samtal; individualism; individualisering; ansvar; individuellt ansvar; flexibilitet; politik; det politiska; avpolitisering; avprofessionalisering; profession; professioner; professionell; förfrämligande; Sverige; Foucault; Marx; feminism; feministisk teori; kapitalism proletarisering; taylorisering; standardisering; manualbaserad; rationalisering; rationell; emotioner; känslor; avstånd; likgiltighet; narrativ; diskurs; kritik; intervju; intervjuer; kapitalism; den svenska modellen; förändring; transformering; motstånd; mot-makt;

  Sammanfattning : Sverige har ett internationellt rykte för att ha en omfattande och kvinnovänlig välfärd. Även om riktigheten i en sådan uppfattning sedan länge ifrågasatts har på senare år, likt i många andra Europeiska länder, det svenska välfärdssystemet genomgått en omfattande förändring i avseende på dess räckvidd, men också dess organisering och styrning. LÄS MER

 2. 2. Managing social work Organisational conditions and everyday work for managers in the Swedish social services

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Emelie Shanks; Tommy Lundström; Åke Bergmark; Staffan Höjer; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social work; managers; social work management; social work administration; social work leadership; human service management; managerialism; marketisation; New Public Management; organisational conditions; social services; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The personal social services in Sweden have undergone major changes during recent decades, partly due to the reforms caused by the influence of New Public Management (NPM) and partly due to the trend towards greater specialisation. These changes have had consequences for both social work management and for social work practice. LÄS MER

 3. 3. Journalism in Transition. The professional Identity of Swedish Journalists

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Jenny Wiik; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; journalism; profession; professional discourse; professionalism; Bourdieu; gender identity; organizational identity; managerialism; journallistic field; professional ideals;

  Sammanfattning : Is journalism going through ‘de-professionalization’ or is it just entering a new phase – taking a different shape? And what is the meaning of professional ideals such as scrutiny and autonomy in these processes? In my thesis, “Journalism in Transition”, I discuss these matters, focusing on the case of Swedish journalists. Empirical support is drawn from a national survey conducted five times since 1989 on the Dept. LÄS MER

 4. 4. Juridification of Educational Spheres The Case of Swedish School Inspection

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Judit Novak; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education policy; educational spheres; evaluative state; governance; institutionalization; judicialization; juridification; law as institution; legalization; new managerialism; positive rights; re-regulation; rule of law; school inspection; schools inspectorate; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This dissertation argues that the great transformation of education policy and governance that we have witnessed in the last few decades can only be properly understood by taking into account a process of juridification. In and of itself, this is not a novel assertion; what is argued here is that what this entails concretely has been only partially understood. LÄS MER

 5. 5. Job satisfaction and emotional work tasks : dentists in Sweden and Denmark

  Detta är en avhandling från Malmö University, Faculty of Odontology

  Författare :Kamilla Bergström; Malmö University.; [2014]
  Nyckelord :ODONTOLOGY; ODONTOLOGI; Medicine; dentists; emotion work; job satisfaction; new public management; emotional dissonance; eudaimonia; private dentistry; public dentistry; work environment; psycho-social; interaction; dentist - patient relationship; trust; intrinsic rewards; organisation; dental education; tacit knowledge;

  Sammanfattning : The thesis consists of two papers which are based on a research project called ‘Good Work’. The overall aim of the Good Work project was to use dentistry as an example of work which has close relations with patients at its core. LÄS MER