Sökning: "work ability"

Visar resultat 1 - 5 av 1617 avhandlingar innehållade orden work ability.

 1. 1. To work or not to work in an extended working life? Factors in working and retirement decisions

  Detta är en avhandling från Division of Occupational and Environmental Medicine

  Författare :Kerstin Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ageing; older worker; retirement planning; retirement decision; motivation; meaningful activity; social inclusion; macro; meso; micro; work environment; working life; work ability; work injury; health; public health; diagnosed disease; self-rated health; organisation; basic premises for work; hardware in work; software in work; age; Success and failure factors; folkhälsa; demographic shifts; healthy ageing; healthy work places; retirement; successful ageing; occupational environment; Occupational medicine; work motivation; demografy; men and women;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Antalet äldre i befolkningen ökar i förhållande till andra åldersgrupper. Detta beskrivs medföra en ekonomisk utmaning för samhället och att fler äldre behöver skjuta upp sin ålderspension. LÄS MER

 2. 2. Liv, arbete och förändring. De första åren med kronisk ledgångsreumatism

  Detta är en avhandling från Harecpress

  Författare :Ingrid Runesson; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Care and help to handicapped; adaptation; occupational role; work; rheumatoid arthritis; disablity; Handikappade; vård och rehabilitering; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen handlar om de personliga följderna av de tidiga konsekvenserna av kronisk ledgångsreumatism, hur det påverkar personernas arbetsliv och hur de hanterar detta. I denna kvalitativa studie har tematiserade intervjuer använts. LÄS MER

 3. 3. Det moderna åldrandet. Pensionärsorganisationernas bilder av åldrandet 1941-1995

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Håkan Jönson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; theory of social work; Social changes; Social Policy; Social Movements; Interest Groups; Social Attitudes; Ageism; Pensioners; Aging; Elderly; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Populärvetenskaplig sammanfattning Vilka är egentligen ”de äldre”? Vad innebär det att vara pensionär? Hur ska man åldras på rätt sätt? Frågor som dessa har under det nyss avslutade århundradet ställts och besvarats på många oliks sätt, beroende av sammanhang och tidsperiod. I vissa situationer har de äldres olikhet lyfts fram, i andra deras likhet. LÄS MER

 4. 4. Work ability in young adults

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Maria Boström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; sustainable work ability; young workers; working life; prevention;

  Sammanfattning : Young adults may need special attention in their shift from student life to working life, to guarantee work ability. Being new at the workplace, they may encounter high expectations, resulting in high job demands. Also, they can expect to have a long working life and therefore need to have good work ability when entering the labor market. LÄS MER

 5. 5. Av egen kraft tillsammans med andra Personer med psykiska funktionshinder, socialt stöd och återhämtning

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Maria Klamas; Högskolan Väst.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Socialt arbete; Social work; psychiatric disability; social support; recovery; social network; psykiska funktionshinder; socialt stöd; återhämtning; nätverk;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to describe and analyse the significance of social support to adults with psychiatric disabilities, based on the individual's experiences. This includes research questions concerning what type of social support was perceived to be beneficial or restrictive, which relational aspects were considered having a beneficial or restrictive effect on the support- and recovery process, as well as what strategies and capacities the individual developed on their own in order to cope with their obstacles and disadvantages. LÄS MER