Sökning: "Foucault"

Visar resultat 1 - 5 av 154 avhandlingar innehållade ordet Foucault.

 1. 1. Det villkorade tillståndet Centralförbundet för Socialt Arbete och liberal politisk rationalitet 1901–1921

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Shamal Kaveh; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; History of science and ideas; Governmentality; liberalism; the social; working-class movement; the social question; Centralförbundet för Socialt Arbete; Social tidskrift; political ontology; citizenship; Discoures of threat; exclusive inclusion; universal suffrage; the state of suspension; Michel Foucault; Idé- och lärdomshistoria; Foucault; governmentality; CSA; Foucault. Governmentality;

  Sammanfattning : This is a dissertation about Swedish liberalism as a political rationality and, more specifically, the conditions that made the transition from an exclusionary society to an inclusive one possible at the beginning of the 20th century. I have made a case study of National Association of Social Work (Centralförbundet för Socialt Arbete, CSA), an association that played a significant role in the institutionalization of social politics in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Självskapelseetik bortom Foucault: En rättviseteori för ett mångkulturellt, liberalt och demokratiskt samhälle

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Johan Hyrén; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Självskapelseetik; subjektivation; Foucault; Nietzsche; parrhesia; rättviseteori; grupprättigheter; utbildning; mångkulturalism; etik; Laclau; Mouffe;

  Sammanfattning : I Självskapelseetik bortom Foucault utvecklas en rättviseteori för ett mångkulturellt, liberalt och demokratiskt samhälle. Utgångspunkt tas i Foucaults arbeten om etik och då framförallt i begreppet subjektivation. LÄS MER

 3. 3. Theology beyond Representation : Foucault, Deleuze and the Phantasms of Theological Thinking

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Petra Carlsson; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Theology; Representation; Representation critique; Michel Foucault; Gilles Deleuze; Thomas J.J. Altizer; Graham Ward; Emilia Fogelklou; Death of God theology; Radical Orthodoxy; Systematisk teologi med livsåskådningsforskning; Systematic Theology and Studies in Worldviews;

  Sammanfattning : Theology beyond Representation explores the theological opportunities embedded in Michel Foucault’s and Gilles Deleuze’s critique of Christian thinking and of what they regard as a Christian and oppressive logic of representation. Foucault’s and Deleuze’s thoughts on representation are currently discussed in many fields neighbouring theology (e. LÄS MER

 4. 4. Contextualising Constructions of Corporate Social Responsibility Social Embeddedness in Discourse and Institutional Contexts

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Sociology, Stockholm University

  Författare :Brita Backlund Rambaree; Stockholms universitet.; Högskolan i Gävle.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; sociologi; corporate social responsibility; CSR; institutional theory; Foucault; context; embeddedness; institutions; new institutionalism; institutional complementarity; discursive institutionalism; institutional work; responsible investment; SRI; social constructionism; discourse; power; qualitative content analysis; self-reporting; abductive approach; interpretative repertoires; corporate social responsibility; CSR; institutional theory; Foucault; context; embeddedness; institutions; new institutionalism; institutional complementarity; discursive institutionalism; institutional work; responsible investment; SRI; social constructionism; discourse; power; qualitative content analysis; self-reporting; abductive approach; interpretative repertoires;

  Sammanfattning : Uppfattningar om företags samhällsansvar har begreppsliggjorts i huvudsak genom idéer om ’corporate social responsibility’ (CSR) och ’ansvarsfulla investeringar’. Under de senaste decennierna har dessa begrepp utvecklats till att bli vanligt förkommande och har spridits över världen. LÄS MER

 5. 5. Folkhälsa som pedagogiskt projekt. : Bilden av hälsoupplysning i statens offentliga utredningar

  Detta är en avhandling från Studies in Education, Uppsala

  Författare :Ulf Olsson; Uppsala universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education; Education; health promotion; health education; social medicin; lifestyle; discourse; governmentality; Pedagogik; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of medicine; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Medicinens historia; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Nursing education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Vårdpedagogik; Folkhälsa; hälsopedagog; Foucault; diskurs; genealogi.;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on educational dimensions of public health as they appear in the texts of govemmental committees on Public Health (SOU) from the middle of 1930's to the middle of 1990's. By educational dimensions is meant intention to influence peoples attiudes and behaviours. LÄS MER