Sökning: "Foucault"

Visar resultat 1 - 5 av 179 avhandlingar innehållade ordet Foucault.

 1. 1. Självskapelseetik bortom Foucault: En rättviseteori för ett mångkulturellt, liberalt och demokratiskt samhälle

  Författare :Johan Hyrén; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Självskapelseetik; subjektivation; Foucault; Nietzsche; parrhesia; rättviseteori; grupprättigheter; utbildning; mångkulturalism; etik; Laclau; Mouffe;

  Sammanfattning : I Självskapelseetik bortom Foucault utvecklas en rättviseteori för ett mångkulturellt, liberalt och demokratiskt samhälle. Utgångspunkt tas i Foucaults arbeten om etik och då framförallt i begreppet subjektivation. LÄS MER

 2. 2. Theology beyond Representation : Foucault, Deleuze and the Phantasms of Theological Thinking

  Författare :Petra Carlsson; Mattias Martinson; Anders Johansson; Philip Goodchild; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Theology; Representation; Representation critique; Michel Foucault; Gilles Deleuze; Thomas J.J. Altizer; Graham Ward; Emilia Fogelklou; Death of God theology; Radical Orthodoxy; Systematic Theology and Studies in Worldviews; Systematisk teologi med livsåskådningsforskning;

  Sammanfattning : Theology beyond Representation explores the theological opportunities embedded in Michel Foucault’s and Gilles Deleuze’s critique of Christian thinking and of what they regard as a Christian and oppressive logic of representation. Foucault’s and Deleuze’s thoughts on representation are currently discussed in many fields neighbouring theology (e. LÄS MER

 3. 3. Ordkonst och levnadskonst : Det skrivande subjektet i John Ashberys, Yves Bonnefoys och Inger Christensens diktning

  Författare :Erik Erlanson; Litteraturvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; 20th Century Poetry; Aesthetics; Agamben; Arts of Existence; Avant-garde; Ashbery; Bonnefoy; Christensen; Experience; Foucault; Subjection; Subjectivation; Comparative literature; Litteraturvetenskap; 20th Century Poetry; Aesthetics; Agamben; Arts of Existence; Avant-garde; Ashbery; Bonnefoy; Christensen; Experience; Foucault; Subjection; Subjectivation;

  Sammanfattning : The chief aim of this thesis is to investigate the use of language called poetry during the second half of the 20th century and how the writing subject is implicated in it. Building on the theoretical perspectives enabled by Michel Foucault’s late work on the technologies of the self, I analyze the practices of writing in John Ashbery’s, Inger Christensen’s and Yves Bonnefoy’s poetry. LÄS MER

 4. 4. Disciplin och motstånd : Pedagogisk-filosofiska perspektiv på samtida svensk skoldisciplin

  Författare :Joakim Larsson; Héctor Pérez Prieto; Bo Dahlin; Carl Anders Säfström; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Discipline; Resistance; Power; Subject; Subjectivation; Subjectification; Order; Chaos; Complexity; Deleuze; Guattari; Foucault; Rancière; Baudrillard; Neoliberalism; Neoconservatism; Disciplin; motstånd; makt; subjekt; subjektivering; subjektifiering; ordning; kaos; komplexitet; Deleuze; Guattari; Foucault; Rancière; Baudrillard; nyliberalism; nykonservatism; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : As Sweden approached its 2006 national election, issues on order and discipline in educational environments came to the forefront of educational interest, debate, and reform. This thesis aims at a critical discussion of the discourses in question, making use of educational, post-structural as well as political philosophy. LÄS MER

 5. 5. Lena lär lyda : Fostran och disciplinering i svensk skola 1947-1956

  Författare :Helene Båtshake; Pedagogik; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; grammar school; the history of pedagogy; compulsory school; structuralism; readers; educational discourse; socialisation; fosterage; power; discipline; discourse analysis; Foucault; Comparative and historical pedagogy; Jämförande och historisk pedagogik;

  Sammanfattning : The purpose of this monograph is to discern what constituted the dominant fostering and discipline discourse in Swedish compulsory schools during the period 1947-1956. For this purpose Michel Foucault's discourse analysis has played a central role in this thesis. LÄS MER