Sökning: "Foucault"

Visar resultat 1 - 5 av 184 avhandlingar innehållade ordet Foucault.

 1. 1. Det villkorade tillståndet : Centralförbundet för Socialt Arbete och liberal politisk rationalitet 1901–1921

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Shamal Kaveh; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Foucault; governmentality; liberalism; CSA; Foucault. Governmentality; Centralförbundet för Socialt Arbete; liberalism;

  Sammanfattning : This is a dissertation about Swedish liberalism as a political rationality and, more specifically, the conditions that made the transition from an exclusionary society to an inclusive one possible at the beginning of the 20th century. I have made a case study of National Association of Social Work (Centralförbundet för Socialt Arbete, CSA), an association that played a significant role in the institutionalization of social politics in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Självskapelseetik bortom Foucault: En rättviseteori för ett mångkulturellt, liberalt och demokratiskt samhälle

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Johan Hyrén; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Självskapelseetik; subjektivation; Foucault; Nietzsche; parrhesia; rättviseteori; grupprättigheter; utbildning; mångkulturalism; etik; Laclau; Mouffe;

  Sammanfattning : I Självskapelseetik bortom Foucault utvecklas en rättviseteori för ett mångkulturellt, liberalt och demokratiskt samhälle. Utgångspunkt tas i Foucaults arbeten om etik och då framförallt i begreppet subjektivation. LÄS MER

 3. 3. Theology beyond Representation : Foucault, Deleuze and the Phantasms of Theological Thinking

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Petra Carlsson; Mattias Martinson; Anders Johansson; Philip Goodchild; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Theology; Representation; Representation critique; Michel Foucault; Gilles Deleuze; Thomas J.J. Altizer; Graham Ward; Emilia Fogelklou; Death of God theology; Radical Orthodoxy; Systematic Theology and Studies in Worldviews; Systematisk teologi med livsåskådningsforskning;

  Sammanfattning : Theology beyond Representation explores the theological opportunities embedded in Michel Foucault’s and Gilles Deleuze’s critique of Christian thinking and of what they regard as a Christian and oppressive logic of representation. Foucault’s and Deleuze’s thoughts on representation are currently discussed in many fields neighbouring theology (e. LÄS MER

 4. 4. Disciplin och motstånd Pedagogisk-filosofiska perspektiv på samtida svensk skoldisciplin

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Joakim Larsson; Héctor Pérez Prieto; Bo Dahlin; Carl Anders Säfström; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Discipline; Resistance; Power; Subject; Subjectivation; Subjectification; Order; Chaos; Complexity; Deleuze; Guattari; Foucault; Rancière; Baudrillard; Neoliberalism; Neoconservatism; Disciplin; motstånd; makt; subjekt; subjektivering; subjektifiering; ordning; kaos; komplexitet; Deleuze; Guattari; Foucault; Rancière; Baudrillard; nyliberalism; nykonservatism; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : As Sweden approached its 2006 national election, issues on order and discipline in educational environments came to the forefront of educational interest, debate, and reform. This thesis aims at a critical discussion of the discourses in question, making use of educational, post-structural as well as political philosophy. LÄS MER

 5. 5. Lena lär lyda. Fostran och disciplinering i svensk skola 1947-1956

  Detta är en avhandling från Department of Education, Lund University

  Författare :Helene Båtshake; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; grammar school; the history of pedagogy; compulsory school; structuralism; readers; educational discourse; socialisation; fosterage; power; discipline; discourse analysis; Foucault; Comparative and historical pedagogy; Jämförande och historisk pedagogik;

  Sammanfattning : The purpose of this monograph is to discern what constituted the dominant fostering and discipline discourse in Swedish compulsory schools during the period 1947-1956. For this purpose Michel Foucault's discourse analysis has played a central role in this thesis. LÄS MER