Sökning: "resistance"

Visar resultat 1 - 5 av 3200 avhandlingar innehållade ordet resistance.

 1. 1. Antibiotic Resistance Selection in the Presence of Metals and Antimicrobials

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lisa M. Albrecht; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Antibiotic resistance; Metals; Antimicrobials; Bacterial evolution; Bacterial genetics; Biologi med inriktning mot mikrobiologi; Biology with specialization in Microbiology;

  Sammanfattning : The external environment is complex: Antibiotics, metals and antimicrobials do not exist in isolation but in mixtures. Human activities such as animal husbandry, fertilization of agricultural fields and human medicine release high amounts these compounds into the environment. LÄS MER

 2. 2. Insulin Resistance Causes, biomarkers and consequences

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Christoph Nowak; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; insulin resistance; diabetes; insulin secretion; cardiovascular; mendelian randomization; proteomics; metabolomics; genomics; molecular epidemiology; complex disease; risk prediction; coronary heart disease; stroke; hyperglycemia;

  Sammanfattning : The worldwide increasing number of persons affected by largely preventable diseases like diabetes demands better prevention and treatment. Insulin is required for effective utilisation of circulating nutrients. LÄS MER

 3. 3. Circumventing drug resistance : Studies exploring the expediency of a total cell kill chemoresistance assay

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Bertil Jonsson; Uppsala universitet.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; drug resistance; drug resistance assay; clinical correlations; cancer; human; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; klinisk farmakologi; Clinical Pharmacology;

  Sammanfattning : Cellular resistance to anti-cancer drugs is considered to be the major cause of treatment failure in clinical practice. The present studies have therefore focused on ways to circumvent resistance as evaluated by an in vitro chemoresistance assay. LÄS MER

 4. 4. An Aesthetics of Resistance: : The Open-Ended Practice of Language Writing

  Detta är en avhandling från Uppsala : Avdelningen för estetik

  Författare :Åsa Arketeg; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Humanities and religion; language writing; the l=a=n=g=u=a=g=e journal; Bruce Andrews; Charles Bernstein; Lyn Hejinian; Ron Silliman; open-ended; language; writing; poetry; poetics; construction; theory; practice; separation; aesthetics; resistance; self-reflexion; avant-garde discourse; postmodernism; society; poststructuralism; critical theory; estetik; HUMANIORA OCH RELIGIONSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the relation between poetry and theory in the poetic practice of language writing. The topic is approached from the idea that language writing takes place in the tension of an open-ended state. LÄS MER

 5. 5. Maktutövning ur ett organisations- och genusperspektiv. En studie vid tre vårdavdelningar

  Detta är en avhandling från Department of Educational Research, Box 23 501, S-20045 Malmö, Sweden

  Författare :Gunilla Albinsson; Kerstin Arnesson; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2000]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Organisation; Pedagogik; power; Pedagogy and didactics; resistance; gender; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap; Humanities Social Sciences; Genus; Sjukvården; Sverige; Maktutövning; Resistance; Power; Gender;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Inom svensk hälso- och sjukvård är 82% av samtliga landstingsanställda kvinnor. Majoriteten av dessa kvinnor återfinns in organisationsstrukturens mellanskikt eller bas. LÄS MER