Sökning: "mechanization"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade ordet mechanization.

 1. 1. Downsizing: Personnel Reductions at the Swedish Tobacco Monopoly, 1915-1939

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Tobias Karlsson; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; severance pay; human capital; internal labour markets; economic history; tobacco industry; state-owned enterprises; the Swedish Tobacco Monopoly; the Swedish Tobacco Workers’ Union; gender; male-breadwinner norm; mechanization; workforce reductions; hours-reductions; layoffs; inter-war period;

  Sammanfattning : Downsizing is a phenomenon that remarkably seldom has been the subject of historical inquiry. This study investigates how a state-owned enterprise, the Swedish Tobacco Monopoly, reduced its labour inputs because of changed consumer preferences and mechanization in the 1920s and 1930s. LÄS MER

 2. 2. Accident risk and safety protection in automated production

  Detta är en avhandling från National Institute for Working Life

  Författare :Tomas Backström; [1996]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Environmental technology; computer control; Safety; mechanization; safeguard; safety device; model; manufacturing; industry; technical fault; machine failure; prevention; Teknik; Technological sciences; pollution control; Miljöteknik; kontroll av utsläpp; Management of enterprises; Företagsledning; management;

  Sammanfattning : This thesis treats automation accidents in manufacturing industry. An automation accident is defined as an accident whereby a person is injured by an energy which was controlled, or should have been controlled, by an automated item of equipment. The thesis comprises five papers. LÄS MER

 3. 3. Skogsarbetarna och motorsågen en studie av arbetsliv och teknisk förändring

  Detta är en avhandling från Lund : Arkiv

  Författare :Jonny Hjelm; Umeå universitet.; [1991]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Forestry; forest worker; chain saw; mechanization; rationalization; labour history; working life; technical change; cutting operation;

  Sammanfattning : This study deals with how workers actively introduced a new technique to their own labour process. More specifically, it is concerned with how Swedish forest workers during the 1950s gradually replaced the manual one-man crosscut saw with the motor-driven saw. LÄS MER

 4. 4. Narratives of governing rationalization, responsibility and resistance in social work

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Marcus Lauri; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Welfare; Welfare state; neoliberalism; neoliberal; neo-liberal; neo-liberalism; new public management; NPM; new managerialism; managerialism; public management reform; social work; social services; profession; professional; EBP; evidence-based practice; evidence; knowledge production; paperwork; administration; performance; audit; discipline; sovereign power; self-governing; power; power knowledge; motivational interviewing; MI; individualism; individual responsibility; political; the political; de-politicized; de-politicization; governing; governmentality; governance; gender; feminism; feminist theory; Foucault; Marx; capitalism; standardization; flexibility; budget governing; care; care-work; ethos of care; solidarity; empathy; loyalty; division of labor; proceduralization; instrumentalization; mechanization; manual based; digital; template; templates; de-professionalization; proletarization; proletarianization; Taylorization; transition; transformation; rationalization; rationality; rational; emotions; emotional; affect; alienation; detachment; distance; resistance; counter conduct; Sweden; Swedish model; rhizome; rhizomatic; nomadic; narrative; narratives; discourse; critique; interviews; Välfärd; välfärdsstat; välfärfärdsstaten; nyliberal; nyliberalism; new public management; socialt arbete; socialtjänsten; socialarbetare; svenska modellen; styrning; styrningsmentalitet; kön; genus; EBP; evidensbaserad praktik; evidens; kunskapsproduktion; makt kunskap; administration; pappersarbete; granskning; kontroll; disciplin; självstyrning; motiverande samtal; individualism; individualisering; ansvar; individuellt ansvar; flexibilitet; politik; det politiska; avpolitisering; avprofessionalisering; profession; professioner; professionell; förfrämligande; Sverige; Foucault; Marx; feminism; feministisk teori; kapitalism proletarisering; taylorisering; standardisering; manualbaserad; rationalisering; rationell; emotioner; känslor; avstånd; likgiltighet; narrativ; diskurs; kritik; intervju; intervjuer; kapitalism; den svenska modellen; förändring; transformering; motstånd; mot-makt;

  Sammanfattning : Sverige har ett internationellt rykte för att ha en omfattande och kvinnovänlig välfärd. Även om riktigheten i en sådan uppfattning sedan länge ifrågasatts har på senare år, likt i många andra Europeiska länder, det svenska välfärdssystemet genomgått en omfattande förändring i avseende på dess räckvidd, men också dess organisering och styrning. LÄS MER

 5. 5. Cadmium induced kidney dysfunction in rodents and its relevance to biomonitoring experimental and environmental findings

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Per Leffler; Umeå universitet.; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Forestry; forest worker; chain saw; mechanization; rationalization; labour history; working life; technical change; cutting operation;

  Sammanfattning : This study deals with how workers actively introduced a new technique to their own labour process. More specifically, it is concerned with how Swedish forest workers during the 1950s gradually replaced the manual one-man crosscut saw with the motor-driven saw. LÄS MER