Sökning: "neo-liberal"

Visar resultat 1 - 5 av 39 avhandlingar innehållade ordet neo-liberal.

 1. 1. Företagande män och osynliggjorda kvinnor : Diskursen om Gnosjö ur ett könsperspektiv

  Detta är en avhandling från Uppsala : Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Katarina Pettersson; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic geography; discourse; gender; feminism; masculinism; masculinity; entrepreneurship; neo-liberal; regional policy; Jönköpings län; Gnosjö; Vaggeryd; Kulturgeografi; diskurs; genus; kön; feminism; maskulinism; maskulinitet; företagare; företagsamhet; nyliberal; regionalpolitik; Jönköpings län; Gnosjö; Vaggeryd; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; kulturgeografi; Social and Economic Geography;

  Sammanfattning : Gnosjö is a place in Sweden which is commonly associated with successful entrepreneurship and a large number of self-employed. The representations of this place are widely spread and well established. The aim of the dissertation is to examine the discourse of Gnosjö from a gender perspective. LÄS MER

 2. 2. Narratives of governing rationalization, responsibility and resistance in social work

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Marcus Lauri; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Welfare; Welfare state; neoliberalism; neoliberal; neo-liberal; neo-liberalism; new public management; NPM; new managerialism; managerialism; public management reform; social work; social services; profession; professional; EBP; evidence-based practice; evidence; knowledge production; paperwork; administration; performance; audit; discipline; sovereign power; self-governing; power; power knowledge; motivational interviewing; MI; individualism; individual responsibility; political; the political; de-politicized; de-politicization; governing; governmentality; governance; gender; feminism; feminist theory; Foucault; Marx; capitalism; standardization; flexibility; budget governing; care; care-work; ethos of care; solidarity; empathy; loyalty; division of labor; proceduralization; instrumentalization; mechanization; manual based; digital; template; templates; de-professionalization; proletarization; proletarianization; Taylorization; transition; transformation; rationalization; rationality; rational; emotions; emotional; affect; alienation; detachment; distance; resistance; counter conduct; Sweden; Swedish model; rhizome; rhizomatic; nomadic; narrative; narratives; discourse; critique; interviews; Välfärd; välfärdsstat; välfärfärdsstaten; nyliberal; nyliberalism; new public management; socialt arbete; socialtjänsten; socialarbetare; svenska modellen; styrning; styrningsmentalitet; kön; genus; EBP; evidensbaserad praktik; evidens; kunskapsproduktion; makt kunskap; administration; pappersarbete; granskning; kontroll; disciplin; självstyrning; motiverande samtal; individualism; individualisering; ansvar; individuellt ansvar; flexibilitet; politik; det politiska; avpolitisering; avprofessionalisering; profession; professioner; professionell; förfrämligande; Sverige; Foucault; Marx; feminism; feministisk teori; kapitalism proletarisering; taylorisering; standardisering; manualbaserad; rationalisering; rationell; emotioner; känslor; avstånd; likgiltighet; narrativ; diskurs; kritik; intervju; intervjuer; kapitalism; den svenska modellen; förändring; transformering; motstånd; mot-makt;

  Sammanfattning : Sverige har ett internationellt rykte för att ha en omfattande och kvinnovänlig välfärd. Även om riktigheten i en sådan uppfattning sedan länge ifrågasatts har på senare år, likt i många andra Europeiska länder, det svenska välfärdssystemet genomgått en omfattande förändring i avseende på dess räckvidd, men också dess organisering och styrning. LÄS MER

 3. 3. Co-management Challenges In The Lake Victoria Fisheries A Context Approach

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Adolphine G. Kateka; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Human geography; economic geography Human geography; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Kulturgeografi; ekonomisk geografi Kulturgeografi; Human Geography; kulturgeografi; Lake Victoria; co-management; Nile perch fishery; poverty; illegal fishing; multi-lvel analysis; neo-liberal policies; Bukoba; Tanzania;

  Sammanfattning : This doctoral thesis examines the challenges to co-management in the Tanzania part of Lake Victoria. The study mainly addresses the Nile perch fishery and uses the fishing communities of Bukoba Rural district, Tanzania as a case study. LÄS MER

 4. 4. Möten med motstånd : kultur, klass, kropp på vårdcentralen

  Detta är en avhandling från Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet

  Författare :Ingrid Fioretos; Lund University.; Lunds universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; velues; patient; medical staff; moral; exclusion; encounter; health care centre; body; class; Culture; ideal; power; everyday practice; neo-liberal society;

  Sammanfattning : This dissertaton is about a health care centre in Malmö, Sweden, and how the personnel reacted towards and created an understanding of a specific group of patients. Focus is on the encounter between the staff and the patients, who visited the health care centre regularly due to bodily pain and feelings of anxiety and were described by the medical staff as troublesome, complicated and difficult to handle. LÄS MER

 5. 5. Ett politiskt bygge - översiktsplaneringens innehållsmässiga utveckling

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Jimmie Andersén; Blekinge Tekniska Högskola.; [2020]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; comprehensive planning; spatial planning; neoliberal; governmentality; policymaking; översiktsplanering; fysisk planering; neoliberal; nyliberal; governmentality; policy;

  Sammanfattning : Debate often describes the evolution of spatial planning as a process of neo-liberalisation. However, this evolution has not been studied from the perspective of planning in general in Sweden. LÄS MER