Sökning: "kritik"

Visar resultat 1 - 5 av 117 avhandlingar innehållade ordet kritik.

 1. 1. Poesins negativitet : en studie i Karl Vennbergs kritik och lyrik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Anders Johansson; Mittuniversitetet.; Stockholms universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen; Karl Vennberg; modernism; poesi; kritik; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; litteraturvetenskap; Literature; irony; aestheticism; lyrical modernism; literary criticism; mysticism; deconstruction; negativity;

  Sammanfattning : I min avhandling, Poesins negativitet. En studie i Karl Vennbergs kritik och lyrik, studerar jag Karl Vennbergs författarskap, både det kritiska och det poetiska, insatt i en negativitetens tanketradition stammande från romantiken och utgörande en viktig del av den modernistiska litteraturen... LÄS MER

 2. 2. Ambivalent Ambiguity? A study of how women with 'atypical' sex development make sense of female embodiment

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Lisa Guntram; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sex; sex development; ‘atypical’ sex development; female embodiment; adolescence; women; Sweden; uterine and vaginal agenesis; Turner syndrome; intersex; DSD; qualitative methodologies; sense-making; narratives; norms; normality; heteronormativity; resistance; relations; sexual practice; diagnosis; treatment; critique; Kön; könsutveckling; kvinnlig kroppslighet; ”otypisk” könsutveckling; normalitet; tonår; kvinnor; Sverige; MRKH syndrom; uterus och vaginal agenesi; Turner syndrom; intersex; DSD; meningskapande; relationer; kvalitativ metod; narrativ; normalitet; heteronormativitet; sexuell praktik; normer; ifrågasättande; diagnos; behandling; kritik;

  Sammanfattning : Against a backdrop of feminist and social scientific research on sex, female embodiment, and normality this thesis aims to discern how young women, who in adolescence have learned that their bodies are developing in ways considered ‘atypical’ for the female sex, make sense of their bodies and their situation. In focus are the ways in which the women make sense of and negotiate female embodiment; how they, particularly in stories about their interactions with others, position their embodied selves; and how norms and beliefs about sexed embodiment, heterosexual practice, and in/fertility are strengthened and challenged in the interviewees’ sense-making. LÄS MER

 3. 3. Böjelser & begär en kritik av medicinens beroendebegrepp

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Jofen Kihlström; Örebro universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sex love addiction; sociological theory of addiction; alcohol; drugs; dependecy; addiction; ctitique of DSM-IV-TR; substance abuse; substance dependecy; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This book is an attempt to formulate a sociological theory of the phenomena which is otherwise known as substance abuse and substance dependency in the medical field.The first step toward such a theory is a critique of how DSM-IV presents diagnostic criteria for substance abuse and substance dependency as if these criteria are valid and reliable ways of measuring mental illness and bodily dysfunction. LÄS MER

 4. 4. Narratives of governing rationalization, responsibility and resistance in social work

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Marcus Lauri; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Welfare; Welfare state; neoliberalism; neoliberal; neo-liberal; neo-liberalism; new public management; NPM; new managerialism; managerialism; public management reform; social work; social services; profession; professional; EBP; evidence-based practice; evidence; knowledge production; paperwork; administration; performance; audit; discipline; sovereign power; self-governing; power; power knowledge; motivational interviewing; MI; individualism; individual responsibility; political; the political; de-politicized; de-politicization; governing; governmentality; governance; gender; feminism; feminist theory; Foucault; Marx; capitalism; standardization; flexibility; budget governing; care; care-work; ethos of care; solidarity; empathy; loyalty; division of labor; proceduralization; instrumentalization; mechanization; manual based; digital; template; templates; de-professionalization; proletarization; proletarianization; Taylorization; transition; transformation; rationalization; rationality; rational; emotions; emotional; affect; alienation; detachment; distance; resistance; counter conduct; Sweden; Swedish model; rhizome; rhizomatic; nomadic; narrative; narratives; discourse; critique; interviews; Välfärd; välfärdsstat; välfärfärdsstaten; nyliberal; nyliberalism; new public management; socialt arbete; socialtjänsten; socialarbetare; svenska modellen; styrning; styrningsmentalitet; kön; genus; EBP; evidensbaserad praktik; evidens; kunskapsproduktion; makt kunskap; administration; pappersarbete; granskning; kontroll; disciplin; självstyrning; motiverande samtal; individualism; individualisering; ansvar; individuellt ansvar; flexibilitet; politik; det politiska; avpolitisering; avprofessionalisering; profession; professioner; professionell; förfrämligande; Sverige; Foucault; Marx; feminism; feministisk teori; kapitalism proletarisering; taylorisering; standardisering; manualbaserad; rationalisering; rationell; emotioner; känslor; avstånd; likgiltighet; narrativ; diskurs; kritik; intervju; intervjuer; kapitalism; den svenska modellen; förändring; transformering; motstånd; mot-makt;

  Sammanfattning : Sverige har ett internationellt rykte för att ha en omfattande och kvinnovänlig välfärd. Även om riktigheten i en sådan uppfattning sedan länge ifrågasatts har på senare år, likt i många andra Europeiska länder, det svenska välfärdssystemet genomgått en omfattande förändring i avseende på dess räckvidd, men också dess organisering och styrning. LÄS MER

 5. 5. Med en framtida demokrat som adressat Föreställningar om framtid i svenska samhällskunskapsböcker 1992-2010

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Jonas Nordmark; Mälardalens högskola.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social studies; futures studies; discourse; analysis; political philosophy; critique; samhällsdidaktik; framtidsforskning; diskursanalys; politisk filosofi; kritik; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : This dissertation is a critical study on conceptions of future in swedish social studies textbooks for primary secondary school, and a discussion on discourses of the young person as a future political subject. The main part of the thesis is a discourse analysis of textbooks published within the timeframe 1992 through 2010. LÄS MER