Sökning: "kritik"

Visar resultat 1 - 5 av 135 avhandlingar innehållade ordet kritik.

 1. 1. Teologi som kritik : Graham Ward och den postsekulära hermeneutiken

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet

  Författare :Peter Carlsson; Ola Sigurdson; Håkan Möller; Jayne Svenungsson; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; theology; political theology; post secularism; graham ward; radical orthodoxy; cultural critique; resurgence of religion; politics and religion; the theological turn; church; hermeneutics;

  Sammanfattning : The British theologian Graham Ward has since the 1990 ́s been one of the most prominent voices in the theological discussions of the Anglo-American cultural sphere. As one of the key figures in the academic field that has been known as “post secularism”, “the resurgence of religion” or “the new visibility of religion” Ward has developed an independent theological position that most properly could be described as a Christian cultural critique. LÄS MER

 2. 2. Poesins negativitet : en studie i Karl Vennbergs kritik och lyrik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

  Författare :Anders Johansson; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Karl Vennberg; modernism; poesi; kritik; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen;

  Sammanfattning : I min avhandling, Poesins negativitet. En studie i Karl Vennbergs kritik och lyrik, studerar jag Karl Vennbergs författarskap, både det kritiska och det poetiska, insatt i en negativitetens tanketradition stammande från romantiken och utgörande en viktig del av den modernistiska litteraturen. .. LÄS MER

 3. 3. Förtvivlade läsningar. Litteratur som motstånd och läsning som etik

  Detta är en avhandling från Göteborg : Glänta

  Författare :Elisabeth Hjorth; Elisabeth Hjorth; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Svenska romaner; Etik i litteraturen; Etnicitet i litteraturen; Identitet filosofi i litteraturen; Litteratur genusaspekter; Böcker och läsning etik och moral; Essentialism filosofi ; Intersektionalitet; Kritik; Makt; Feministisk teori; Pronomen; Intersectionality; Criticism; Power; Feminist theory; Pronouns; Litteraturvetenskap identitet etik Sverige sekelskiftet 2000; Romaner motstånd läsning; Postkolonialism teori; Literary studies identity ethics Sweden turn of the century 2000; Novels resistance reading; Postcolonialism theory; Swedish literature; Identity Philosophical concept in literature; Ethnicity in literature; Swedish fiction; Ethics in literature; literature; essentialist identities; gender; class; norms for mental functions; ethnicity; deconstruction; deconstruction; oppression; resistance; reading; responsibility; ethical practice; despair; Drömfakulteten; Hevonen häst; Montecore; Personliga pronomen; Gayatri Spivak; Emmanuel Levinas; identity; the body; the human; the post-political; Skönlitteratur; läsning; motstånd; etik; essentialism; förtvivlan; kropp; identitet; det mänskliga; det postpolitiska;

  Sammanfattning : Vad kan litteraturen göra i egenskap av kritik? Som plats för något nytt och annat? Vad kan den inte göra? Och hur kan läsaren ta ansvar för litteraturen som möjlighet? I dialog med tänkare som Spivak och Levinas undersöker Elisabeth Hjorth läsning som en etisk praktik. Hon gör det genom läsningar av Jonas Hassen Khemiri, Annika Korpi, Daniel Sjölin och Sara Stridsberg. LÄS MER

 4. 4. Impressionisterna inför publik och kritik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Bonniers

  Författare :Oscar Reutersvärd; [1952]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Refleksivitet og kritik. Socialkonstruktionistiske subjektpostitioner

  Detta är en avhandling från Frederiksberg : Roskilde Universitetsforlag

  Författare :Marianne Winther Jørgensen; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Other social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER