Sökning: "detachment"

Visar resultat 1 - 5 av 105 avhandlingar innehållade ordet detachment.

 1. 1. Narratives of governing rationalization, responsibility and resistance in social work

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Marcus Lauri; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Welfare; Welfare state; neoliberalism; neoliberal; neo-liberal; neo-liberalism; new public management; NPM; new managerialism; managerialism; public management reform; social work; social services; profession; professional; EBP; evidence-based practice; evidence; knowledge production; paperwork; administration; performance; audit; discipline; sovereign power; self-governing; power; power knowledge; motivational interviewing; MI; individualism; individual responsibility; political; the political; de-politicized; de-politicization; governing; governmentality; governance; gender; feminism; feminist theory; Foucault; Marx; capitalism; standardization; flexibility; budget governing; care; care-work; ethos of care; solidarity; empathy; loyalty; division of labor; proceduralization; instrumentalization; mechanization; manual based; digital; template; templates; de-professionalization; proletarization; proletarianization; Taylorization; transition; transformation; rationalization; rationality; rational; emotions; emotional; affect; alienation; detachment; distance; resistance; counter conduct; Sweden; Swedish model; rhizome; rhizomatic; nomadic; narrative; narratives; discourse; critique; interviews; Välfärd; välfärdsstat; välfärfärdsstaten; nyliberal; nyliberalism; new public management; socialt arbete; socialtjänsten; socialarbetare; svenska modellen; styrning; styrningsmentalitet; kön; genus; EBP; evidensbaserad praktik; evidens; kunskapsproduktion; makt kunskap; administration; pappersarbete; granskning; kontroll; disciplin; självstyrning; motiverande samtal; individualism; individualisering; ansvar; individuellt ansvar; flexibilitet; politik; det politiska; avpolitisering; avprofessionalisering; profession; professioner; professionell; förfrämligande; Sverige; Foucault; Marx; feminism; feministisk teori; kapitalism proletarisering; taylorisering; standardisering; manualbaserad; rationalisering; rationell; emotioner; känslor; avstånd; likgiltighet; narrativ; diskurs; kritik; intervju; intervjuer; kapitalism; den svenska modellen; förändring; transformering; motstånd; mot-makt;

  Sammanfattning : Sverige har ett internationellt rykte för att ha en omfattande och kvinnovänlig välfärd. Även om riktigheten i en sådan uppfattning sedan länge ifrågasatts har på senare år, likt i många andra Europeiska länder, det svenska välfärdssystemet genomgått en omfattande förändring i avseende på dess räckvidd, men också dess organisering och styrning. LÄS MER

 2. 2. Comparing retinal function and structure in diabetic maculopathy and retinal detachment with ff-ERG and a combination of mfERG and OCT

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Kristina Holm; Lund University.; Lunds universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; mfERG; OCT; ff-ERG; diabetes; macular edema; retinal detachment; scleral buckling; retinectomy;

  Sammanfattning : Diabetic maculopathy and retinal detachment, especially involving macula, are potentially sight-threatening conditions. Previous evaluations of retinal function, and treatment of these conditions have been subjective methods depending on the examiner or the collaboration with the examined patient. LÄS MER

 3. 3. Fundamental Aspects on the Re-use of Wood Based Fibres Porous Structure of Fibres and Ink Detachment

  Detta är en avhandling från Stockholm : Fiber- och polymerteknologi

  Författare :Jennie Forsström; KTH.; Mittuniversitetet.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Other technology Environmental engineering; TEKNIKVETENSKAP Övriga teknikvetenskaper Miljöteknik; Environmental technology; Miljöteknik; TECHNOLOGY Chemical engineering; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik;

  Sammanfattning : In this work, different aspects on the re-use of wood based fibres have been studied, focusing on ink detachment of flexographic ink from model cellulose surfaces and changes in porous structure of kraft fibres following different treatments. New model systems for evaluation of ink detachment and ink-cellulose interactions were used. LÄS MER

 4. 4. Experimental Vitreous Substitution

  Detta är en avhandling från Lund University: Faculty of Medicine

  Författare :Henrik Barth; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2018]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Retinal Detachment; Vitreous Body : surgery; Retina cytology metabolism surgery; Retina: Function; Retina: Inflammation; Retinal Detachment; Vitreous Body : surgery; Vitreous substitute; Vitrectomy;

  Sammanfattning : Blindness and visual disability are common following vitreoretinal pathologies such as open globe injury, proliferative diabetic retinopathy, and rhegmatogenous retinal detachment (RRD). These conditions often necessitate surgical intervention using vitrectomy with a tamponading vitreous substitute. LÄS MER

 5. 5. Cellular interactions of HAMLET and their role in cell death

  Detta är en avhandling från Department of Microbiology, Immunology and Glycobiology, Lund University

  Författare :Maria Trulsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HAMLET; alpha-lactalbumin; cancer; cell death; ion channels; p38; cell detachment; alpha-actinin; endocytosis; macropinocytosis; c-Myc; glycolysis;

  Sammanfattning : HAMLET is a protein-lipid complex that selectively kills tumor cells. In this thesis, we identified new mechanisms, whereby HAMLET initiates and executes tumor cell death. HAMLET targets several cellular compartments ranging from the plasma membrane to the nucleus. LÄS MER