Sökning: "performance"

Visar resultat 1 - 5 av 8714 avhandlingar innehållade ordet performance.

 1. 1. Constituting performance Case studies of performance auditing and performance reporting

  Detta är en avhandling från Stockholm : School of Business, Stockholm University

  Författare :Fredrik Svärdsten Nymans; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Constituting performance; performance measurement; performance management; performance reporting; performance audit; performance standards; audit independence; accounting concepts; output; representation; government at a distance; social construction; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to problematize how and under what conditions organizational performance is constituted in the practices of performance auditing and accounting. Organizational performance disclosure is a world-wide phenomenon for enabling accountability relationships in large organizations regardless of the societal sector they operate in. LÄS MER

 2. 2. Performance problem diagnosis in cloud infrastructures

  Detta är en avhandling från Umeå : Department of Computing Science, Umeå University

  Författare :Olumuyiwa Ibidunmoye; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Systems Performance; Performance anomalies; Performance bottlenecks; Cloud infrastructures; Cloud Computing; Cloud Services; Cloud Computing Performance; Performance problems; Performance anomaly detection; Performance bottleneck identification; Performance Root-cause Analysis; Computer Systems; datorteknik; Computer Science; datalogi;

  Sammanfattning : Cloud datacenters comprise hundreds or thousands of disparate application services, each having stringent performance and availability requirements, sharing a finite set of heterogeneous hardware and software resources. The implication of such complex environment is that the occurrence of performance problems, such as slow application response and unplanned downtimes, has become a norm rather than exception resulting in decreased revenue, damaged reputation, and huge human-effort in diagnosis. LÄS MER

 3. 3. Auditors’ Constitution of Performance a study on the duality of performance in the auditing profession

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm Business School, Stockholm University

  Författare :Cristoffer Lokatt; Stockholms universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Auditing; auditors; performance; performance management; control; structure; agency; institutional logics; profession; accountability; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : For decades, the auditing profession has been under scrutiny, due in part to its close association with a business rationale. This has led to some to call for de-professionalization, where accountability, control, and commerce would threaten auditing’s autonomy. LÄS MER

 4. 4. Performance Improvement a method to support performance improvement in industrial operations

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Thomas Grünberg; KTH.; KTH.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Industrial engineering and economy Industrial organisation; administration and economics; TEKNIKVETENSKAP Industriell teknik och ekonomi Industriell organisation; administration och ekonomi;

  Sammanfattning : The objective of this research was to: Develop and evaluate a method which supports performance improvement in industrial operations. This has been done through several case studies and literature research. The result is a scientifically evaluated Performance Improvement Method. LÄS MER

 5. 5. Performance-based costing as decision support for development of discrete part production : Linking performance, production costs and sustainability

  Detta är en avhandling från Division of Production and Materials Engineering, Lund University

  Författare :Christina Windmark; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-07-20]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Production cost; PERFORMANCE; decision support; manufacturing; production development; performance-based costing; sustainability; organizational learning; Production cost; Performance; Decision support; Manufacturing; Production development; performance-based costing; Sustainability; Organizational learning;

  Sammanfattning : Svensk tillverkningsindustri bidrar till ca 16 % (Statistics Sweden 2016) av bruttonationalprodukten och medverkar till att ca 900 000 av landets invånare har en anställning (Produktion2030 2016), vilket gör sektorn till en viktig del av Sveriges välfärdssystem. Forskningen syftar främst till att ge industrin verktyg för att analysera och utvärdera produktion för resurseffektivare och lönsammare tillverkning som även minskar miljöbelastningen. LÄS MER