Sökning: "causation"

Visar resultat 1 - 5 av 108 avhandlingar innehållade ordet causation.

 1. 1. Kausalitet : Studier i skadeståndsrättslig argumentation

  Författare :Mårten Schultz; Jan Kleineman; Bjarte Askeland; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Adekvat kausalitet; betingelseläran; kausalitet; korrektiv rättvisa; NESS; orsakssamband; skadeståndsrätt; underlåtenhet; Tort law; Skadeståndsrätt; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : Orsakskravet är skadeståndsansvarets mest grundläggande kriterium men också det minst analyserade. Innebörden av kravet har inte specificerats, i vart fall inte tydligt, av vare sig lagstiftaren eller domstolarna. Det har inte heller funnits någon samsyn kring kravets innebörd i svensk rättsvetenskap under senare tid. LÄS MER

 2. 2. Causal after all : a model of mental causation for dualists

  Författare :Bram Vaassen; Pär Sundström; Torfinn Thomesen Huvenes; Gunnar Björnsson; David Papineau; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Mental Causation; Dualism; Non-Reductionism; Causal Exclusion; Causation; Interventionism; Negative Causation; Omissions; Neo-Russellianism; Causation and Physics;

  Sammanfattning : In this dissertation, I develop and defend a model of causation that allows for dualist mental causation in worlds where the physical domain is physically complete.In Part I, I present the dualist ontology that will be assumed throughout the thesis and identify two challenges for models of mental causation within such an ontology: the exclusion worry and the common cause worry. LÄS MER

 3. 3. Taking Control : The role of manipulation in theories of causation

  Författare :Henning Strandin; Peter Pagin; Richard Dawid; Michael Baumgartner; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; philosophy of science; causation; causal models; manipulationism; interventionism; Theoretical Philosophy; teoretisk filosofi;

  Sammanfattning : Causation has always been a philosophically controversial subject matter. While David Hume’s empiricist account of causation has been the dominant influence in analytic philosophy and science during modern times, a minority view has instead connected causation essentially to agency and manipulation. LÄS MER

 4. 4. DREAM: A Method for Understanding the Causation of Single-Vehicle Crashes

  Författare :Jesper Sandin; Chalmers tekniska högskola; []
  Nyckelord :driver error; accident model; contributory factors; causation; single-vehicle crashes; case study; pre-crash; accident analysis;

  Sammanfattning : When conducting in-depth causation studies, it is essential that the analysis method can both define and classify contributing factors and be able to analyse how these factors may interact to produce a critical event. These issues are highly influenced by the underlying theory, e.g. the accident model. LÄS MER

 5. 5. The causation of konzo : studies on a paralytic disease in Africa

  Författare :Thorkild Tylleskär; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Spastic paraparesis; konzo; cassava; cyanide; thiocyanate; inorganic sulphate; HTLV-I; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : Epidemics of a permanent, non-progressive spastic paraparesis with sudden onset hasbeen reported from several rural areas of sub-Saharan Africa. Studies in East Africasuggested an association with dietary cyanide intake from unprocessed cassava. LÄS MER