Sökning: "arbetslöshet"

Visar resultat 1 - 5 av 71 avhandlingar innehållade ordet arbetslöshet.

 1. 1. Psykiskt välbefinnande och arbetslöshet : Psykiskt välbefinnande och arbetslöshet : om hälsorelaterad selektion till arbete

  Författare :Lennart Hallsten; Urban Janlert; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Arbetslöshet; arbetsförlust; personalinskränkning; strukturomvandling; hälsa; psykisk hälsa; välbefinnande; selektion; meta-analys; översikt; offentligt anställda; Psychology; Psykologi; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : I avhandlingen undersöks orsakssambanden mellan arbetslöshet och psykiskt välbefinnande. I avhandlingens första del presenteras tre förklaringar till sambanden: Förankrings- selektions- och den komplementära hypotesen, tillsammans med ett designbaserat klassificeringssystem för arbetslöshetsstudierna. LÄS MER

 2. 2. Samhälle, individ och ansvar : En studie om synen på arbetslöshet

  Författare :Jennifer Hobbins; Birgitta Eriksson; Patrik Larsson; Jonas Axelsson; Tomas Berglund; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Unemployment; unemployment policy; civil society; political particiation; individualisation; individualised responsibility; positioning; qualitative; Arbetslöshet; arbetslöshetspolitik; civilsamhälle; politisk delaktighet; individualisering; individualiserat ansvar; förhållningssätt; Working Life Science; Arbetsvetenskap; Ledarskap under påfrestande förhållanden; Ledarskap under påfrestande förhållanden;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to highlight and to problematize conceptions of unemployment in Swedish society. The questions guiding my work have been: Which conceptions of unemployment emerge in society? How are these dealt with by the unemployed? Work on the thesis has been guided by a social constructionist approach. LÄS MER

 3. 3. Yesterday once more? Unemployment and health inequalities across the life course in northern Sweden

  Författare :Anna Brydsten; Miguel San Sebastian; Anne Hammarström; Mattias Strandh; Per-Olof Östergren; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; unemployment; life course; long-term health consequences; health inequity; national unemployment rates; neighbourhood unemployment rates; northern Sweden; arbetslöshet; livslopp; långsiktiga hälsokonsekvenser; ojämlikhet i hälsa; nationella arbetslöshet; arbetslöshet i bostadsområdet; norra Sverige; folkhälsa; Public health; Epidemiology; epidemiologi; socialmedicin; Social Medicine;

  Sammanfattning : AbstractBackground. It is relatively well established in previous research that unemployment has direct health consequences in terms of mental and physical ill health. Recently, knowledge has emerged indicating that unemployment can lead to economic consequences that remain long after re-establishment in the labour market. LÄS MER

 4. 4. Arbetslöshet och arbetsfrihet : Moral, makt och motstånd

  Författare :Maria Andersson; Gösta Arvastson; Birgitta Svensson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; unemployment; discourse; power; gender; resistance; moral economy; Etnologi; Ethnology; Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : Unemployment is constructed as a problem by institutions and individuals, at a structural as well as individual level. In the "black discourse" of unemployment, power is produced by talking and naming, by symbolic images, by dichotomisation and hierarchisation of categories based on the fundamental dichotomy of nature/reason, but also by feelings, actions and bodies. LÄS MER

 5. 5. Arbetslöshet och lönebildning : kvantitativa studier av svensk arbetsmarknad

  Författare :Bertil Holmlund; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER