Sökning: "profession"

Visar resultat 1 - 5 av 549 avhandlingar innehållade ordet profession.

 1. 1. Profession, genus och företagarpar : en studie av advokater och köpmän

  Författare :Eva Javefors Grauers; Bo Hellgren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Business Couple; Family Business; Profession; Gender System; Lawyer; Supermarket Owner; ICA; Familjeföretag; Genusaspekter; Advokatbyråer; Snabbköpsbutiker; Jurister; Företagare; Familjen; Genusarbetsdelning; Genussystem; Jämställdhet; Företag; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : A study of supermarket owners (Javefors Grauers 1999) showed that the woman and the man in the family business were unequal in terms of e.g. ownership, salaries, and domestic work. Furthermore, that the woman in the business couple was not visible as a supermarket owner. LÄS MER

 2. 2. Professionsföretagare : I skärningspunkten mellan småföretagande, profession och genus

  Författare :Jenny Appelkvist; Malin Tillmar; Elisabeth Sundin; Lena Högberg; Karin Jonnergård; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Small business ownership; profession; gender; veterinarian; Östergötland County; Småföretagande; profession; genus; veterinär; Östergötland;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om kvinnors företagande i en profession stadd i förändring. Flera professioner i Sverige, men också internationellt, präglas av en ökad andel kvinnor men även av de strukturella omvandlingar som under 1900-talet lett från ett industri- till ett tjänstesamhälle. LÄS MER

 3. 3. Profession, science and state : Psychology in Sweden 1968-1990

  Författare :Eva Marie Rigné; Sweden Göteborg Göteborgs universitet Sociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sociology of science; profession; history of psychology; discourse analysis; social policy; higher education; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : This dissertation consists of a case study of Swedish psychology during a specific period of time. It focuses psychology as a scientific discpline, as a professionalised occupation and as a cognitive resource for policy-making. LÄS MER

 4. 4. Karriär och profession. : Om positioner, statushierarki och mobilitet inom socionomyrket

  Författare :Mikael Bengtsson; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Profession; yrke; professionalism; intraprofessionell; karriär; socialt arbete; socionom; differentiering; position; status; stratifiering; mobilitet; Profession; occupation; professionalism; intraprofessional; career; social work; differentiation; position; status; stratification; mobility;

  Sammanfattning : Societal reforms and development within the Swedish public sector have reframed the prerequisites for social workers, and other professions, and changed the area of work practice. I have used the career concept in order to investigate professional change because it provides a conceptual lens to illuminate stability and change and it captures both external and internal professional processes. LÄS MER

 5. 5. The Auditor at Work : A study of auditor practice in Big 4 audit firms

  Författare :Pernilla Broberg; Anne Loft; Torbjörn Tagesson; Bino Catasús; Företagsekonomiska institutionen; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Auditing; Auditors; Practice; Profession; Structure; Judgment; Comfort; Audit quality; Audit firm; Big 4; Auditing; auditors; practice; profession; structure; judgment; comfort; audit quality; audit firms;

  Sammanfattning : By combining different aspects of auditing and by focusing on the individual auditor and observing auditors at work, this dissertation explores the auditing concept. It focuses on activities carried out by auditors in local settings and how the macro-level phenomenon of “auditing” is realised in micro-level, day-to-day audit work. LÄS MER