Sökning: "profession"

Visar resultat 1 - 5 av 472 avhandlingar innehållade ordet profession.

 1. 1. Profession, genus och företagarpar : en studie av advokater och köpmän

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Eva Javefors Grauers; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Business Couple; Family Business; Profession; Gender System; Lawyer; Supermarket Owner; ICA; Familjeföretag; Genusaspekter; Advokatbyråer; Snabbköpsbutiker; Jurister; Företagare; Familjen; Genusarbetsdelning; Genussystem; Jämställdhet; Företag; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : A study of supermarket owners (Javefors Grauers 1999) showed that the woman and the man in the family business were unequal in terms of e.g. ownership, salaries, and domestic work. Furthermore, that the woman in the business couple was not visible as a supermarket owner. LÄS MER

 2. 2. Profession, science and state Psychology in Sweden 1968-1990

  Detta är en avhandling från Göteborg : Linköping University Electronic Press

  Författare :Eva Marie Rigné; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology of science; profession; history of psychology; discourse analysis; social policy; higher education; sociology of science;

  Sammanfattning : This dissertation consists of a case study of Swedish psychology during a specific period of time. It focuses psychology as a scientific discpline, as a professionalised occupation and as a cognitive resource for policy-making. LÄS MER

 3. 3. The Auditor at Work – A study of auditor practice in Big 4 audit firms

  Detta är en avhandling från Göteborg : Linköping University Electronic Press

  Författare :Pernilla Broberg; Högskolan Kristianstad.; Högskolan Kristianstad.; Lund University.; Lunds universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Auditing; Auditors; Practice; Profession; Structure; Judgment; Comfort; Audit quality; Audit firm; Big 4; auditors; practice; profession; structure; judgment; comfort; audit quality; audit firms;

  Sammanfattning : By combining different aspects of auditing and by focusing on the individual auditor and observing auditors at work, this dissertation explores the auditing concept. It focuses on activities carried out by auditors in local settings and how the macro-level phenomenon of “auditing” is realised in micro-level, day-to-day audit work. LÄS MER

 4. 4. Negotiating teacher professionalism : : on the symbolic politics of Sweden's teacher unions

  Detta är en avhandling från Malmö University

  Författare :Peter Lilja; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Boundary work; institutional theory; policy analysis; profession; professionalism; professionalization; professional project; teacher professionalism; teacher unions; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Institutional theory; Policy analysis; Profession; Professionalism; Professionalization; Professional project; Teacher professionalism; Teacher unions;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to critically investigate and problematize the Swedish Teacher Unions’ use of the concept of professionalism within the political negotiation of how to ascribe meaning and contetnt to the idea of teacher professionalism within contemporary Swedish education debates. Departing from two recent educational reforms – the certification of teachers and the reformation of teacher education – and using theories from the sociology of professions coupled with an institutional approach to the study of organizations this study analyzes how the Teacher Unions construct professional projects in relation to each other as well as in relation to the reforms of the current Ministry of Education. LÄS MER

 5. 5. Professionsföretagare I skärningspunkten mellan småföretagande, profession och genus

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jenny Appelkvist; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Small business ownership; profession; gender; veterinarian; Östergötland County; Småföretagande; profession; genus; veterinär; Östergötland;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om kvinnors företagande i en profession stadd i förändring. Flera professioner i Sverige, men också internationellt, präglas av en ökad andel kvinnor men även av de strukturella omvandlingar som under 1900-talet lett från ett industri- till ett tjänstesamhälle. LÄS MER