Sökning: "profession"

Visar resultat 1 - 5 av 516 avhandlingar innehållade ordet profession.

 1. 1. Profession, genus och företagarpar : en studie av advokater och köpmän

  Författare :Eva Javefors Grauers; Bo Hellgren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Business Couple; Family Business; Profession; Gender System; Lawyer; Supermarket Owner; ICA; Familjeföretag; Genusaspekter; Advokatbyråer; Snabbköpsbutiker; Jurister; Företagare; Familjen; Genusarbetsdelning; Genussystem; Jämställdhet; Företag; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : A study of supermarket owners (Javefors Grauers 1999) showed that the woman and the man in the family business were unequal in terms of e.g. ownership, salaries, and domestic work. Furthermore, that the woman in the business couple was not visible as a supermarket owner. LÄS MER

 2. 2. Professionsföretagare : I skärningspunkten mellan småföretagande, profession och genus

  Författare :Jenny Appelkvist; Malin Tillmar; Elisabeth Sundin; Lena Högberg; Karin Jonnergård; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Small business ownership; profession; gender; veterinarian; Östergötland County; Småföretagande; profession; genus; veterinär; Östergötland;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om kvinnors företagande i en profession stadd i förändring. Flera professioner i Sverige, men också internationellt, präglas av en ökad andel kvinnor men även av de strukturella omvandlingar som under 1900-talet lett från ett industri- till ett tjänstesamhälle. LÄS MER

 3. 3. Profession, science and state : Psychology in Sweden 1968-1990

  Författare :Eva Marie Rigné; Sweden Göteborg Göteborgs universitet Sociologiska institutionen; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sociology of science; profession; history of psychology; discourse analysis; social policy; higher education; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : This dissertation consists of a case study of Swedish psychology during a specific period of time. It focuses psychology as a scientific discpline, as a professionalised occupation and as a cognitive resource for policy-making. LÄS MER

 4. 4. Karriär och profession. : Om positioner, statushierarki och mobilitet inom socionomyrket

  Författare :Mikael Bengtsson; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Profession; yrke; professionalism; intraprofessionell; karriär; socialt arbete; socionom; differentiering; position; status; stratifiering; mobilitet; Profession; occupation; professionalism; intraprofessional; career; social work; differentiation; position; status; stratification; mobility;

  Sammanfattning : Societal reforms and development within the Swedish public sector have reframed the prerequisites for social workers, and other professions, and changed the area of work practice. I have used the career concept in order to investigate professional change because it provides a conceptual lens to illuminate stability and change and it captures both external and internal professional processes. LÄS MER

 5. 5. Dokumentation, profession och hälso- och sjukvård : rättsliga perspektiv

  Författare :Lotta Wendel; Malmö universitet; []
  Nyckelord :documentation; health care; medical care; law; record keeping; profession; legislation;

  Sammanfattning : This dissertation fills part of the existing knowledge gap regarding the relationship between the legal obligation to document medical care and treatment on the one hand, and the professional practice, conditions and identities of professionals on the other. Three basic questions serve as points of departure: what are the origins of the obligation to document medical care and treatment? How is the relationship between the patient and the professions affected by the obligation? How does the obligation affect professional identities? The dissertation consists of five sub-projects performed with a combined legal and social constructivist approach. LÄS MER