Sökning: "civilrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 97 avhandlingar innehållade ordet civilrätt.

 1. 1. Borgensliknande säkerhetsrätter

  Detta är en avhandling från Norstedts Juridik

  Författare :Torbjörn Ingvarsson; Stockholms universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE Private law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt; Civil Law; Civilrätt; borgen; accessoritet; regress; stödbrev; letter of comfort; letter of intent; bankgaranti; försäkring; tredjemanspant; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning :  Säkerheter för krediter kan utformas på en rad olika sätt. Flera typer av säkerheter liknar eller ersätter borgen. Avhandlingen avser att besvara frågan: När är borgensreglerna tillämpliga på en garanti som inte betecknas som borgen och vilka blir effekterna av att borgensreglerna befinns vara tilllämpliga. LÄS MER

 2. 2. Läkemedelspatent : patent på läkemedel i Europa ur ett rättsvetenskapligt och rättsekonomiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Stockholm : Jure

  Författare :Bengt Domeij; Stockholms universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE Private law Intellectual property law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt Immaterialrätt; Civil Law; Civilrätt; Patent; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : The study reviews the legal issues associated with patent protection for pharmaceuticals in Europe. It is explored how manufacturers of innovative drugs can and do use the patent system to protect and defend products of their research. LÄS MER

 3. 3. Licensavtalet och konkurrensrätten

  Detta är en avhandling från Stockholm : Jure

  Författare :Carl Martin Gölstam; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :Private law; Competition Law; Antitrust Law; Intellectual property; Licensing; Licence agreement; Law and Economics; Patent; Know-how; Technology transfer; Civilrätt; Konkurrensrätt; Immaterialrätt; Licensavtal; Rättsekonomi; Patent; Know-how; Tekniköverföring; civilrätt; civilrätt;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to describe and analyse the significance of economic thinking and arguments in the treatment of licence agreements in EC competition law. A central question is to what degree the concept of competition in EC law reflects an economically realistic approach to competition. LÄS MER

 4. 4. Rådgivningsansvar – särskilt avseende finansiell rådgivning och investeringsrådgivning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Jure

  Författare :Fredric Korling; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; advice; advisor; financial advice; investment advice; adviser liability; tort; damages; MiFID; behavioral finance; consumer; accountant; lawyer; insurance intermediary; financial market; råd; rådgivning; finansiell rådgivning; investeringsrådgivning; finansrådgivning; placeringsrådgivning; rådgivaransvar; rådgivningsansvar; skadestånd; MiFID; behavioral finance; konsument; revisor; advokat; försäkringsförmedlare; värdepappersmarknad; LAW JURISPRUDENCE Private law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt; LAW JURISPRUDENCE Private law Tort law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt Skadeståndsrätt; LAW JURISPRUDENCE Private law Contract law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt Speciell avtalsrätt; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : The liability incurred with respect to advisory services, particularly with respect to financial and investment advice, is the subject of this thesis. A number of factors that have influenced developments within the societal and regulatory environments in which advisory services are provided, primarily with respect to financial advice, are examined. LÄS MER

 5. 5. Makars pensionsrättigheter

  Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus Förlag AB

  Författare :Margareta Brattström; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Private law; Civilrätt; äktenskapsrätt; bodelning; pension; LAW JURISPRUDENCE Private law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : This thesis contains an analysis of spouses’ pension rights and how such rights are dealt with when a marriage is dissolved. It aims to examine what effect the rules on the treatment of various pension rights have in respect of the interests that have to be given due attention under the property laws applicable to spouses. LÄS MER