Sökning: "sociala medier"

Visar resultat 1 - 5 av 70 avhandlingar innehållade orden sociala medier.

 1. 1. Ungas samspel i sociala medier : Att balansera mellan ansvar och positionering

  Författare :Liselotte Eek-Karlsson; Lena Fritzén; Linda Reneland-Forsman; Susanne Linnér; Anders Persson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; young people; social media; social values; responsibility; social position; discursive patterns; ungdomar; sociala medier; socialt värde; ansvar; social positionering; diskursiva mönster; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The growing communication that takes place between young people today causes concern. The purpose of this study is to develop in – depth knowledge of the interaction that young people engage in online. LÄS MER

 2. 2. Drama, hat och vänskap : om ungdomars interaktioner i sociala medier

  Författare :Åsa Björk; Gun-Marie Frånberg; Camilla Hällgren; Maj Asplund Carlsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sociala medier; drama; hat; vänskap; social interaktion; ungdomar; kamratkulturer; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Departing from narratives of young people, the aim of this thesis is to deepen the knowledge about the meaning of their social interactions in social media.In this qualitative study, young people’s interactions when they use social media are studied in a Swedish context. LÄS MER

 3. 3. Att göra literacy online och offline : Digitala medier i barns kamratkulturer

  Författare :Anna Lindqvist Bergander; Ann-Carita Evaldsson; Pål Aarsand; Ana Graviz; Hans Christian Arnseth; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digital literacy event; Children s peer cultures; interaction; participation; digital media; Facebook; Google; Digitala literacyaktiviteter; barns kamratkulturer; interaktion; deltagande; digitala medier; sociala medier; Facebook; Google; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This video ethnographies study examines the everyday interaction of two groups of children (aged between 10 and 13) as they use digital media in their spare time. One group of boys has been studied in their recreation centre and one group of girls has been studied at home and at the stable. LÄS MER

 4. 4. Var(a) snäll och gilla : Medforskning med unga om identitet och sociala medier

  Författare :Amira Sofie Sandin; Helena Francke; Högskolan i Borås; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Identity; social media; Goffman; impression management; participatory research; Freire; co-researcher; participation; young people; youth.; Identitet; sociala medier; Goffman; intrycksstyrning; medforskning; Freire; medforskare; delaktighet; unga; ungdomar; Library and Information Science; Biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : Denna avhandling utforskar hur unga personer resonerar om och analyserar sin användning av sociala medier för att uttrycka identitet. Tretton 16-åringar med invandrarbakgrund bidrog som medforskare till att forma forskningens riktning och innehåll. LÄS MER

 5. 5. Den sociala offentligheten : en mediepedagogisk studie av den reflexiva familjen och internet

  Författare :Johanna Parikka Altenstedt; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Science;

  Sammanfattning : Syftet med avhandling är att på ett övergripande plan studera modernismens förändringspotentialer utifrån ett familjeperspektiv. På den teoretiska nivån är syftet att studera familjen som en mediepedagogisk kontext utifrån ett senmodernistiskt förändringsperspektiv. LÄS MER