Sökning: "fieldwork"

Visar resultat 1 - 5 av 438 avhandlingar innehållade ordet fieldwork.

 1. 1. Fieldwork and Fiction : Ethnography and Literature in the French Caribbean

  Författare :Christina Kullberg; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :Karibiska studier; Litteraturvetenskap; postkoloniala studier; etnografi och litteratur; franskspråkig litteratur;

  Sammanfattning : The birth of French Caribbean literature is in many ways tied to a nontheorized and circumstantial use of ethnography. Ethnography is mainly referred to as a discourse of knowledge having to do with defining and questioning the notion of culture which, in this case, was important to Martinican authors trying to articulate identity. LÄS MER

 2. 2. Kalaureia 1894 : A Cultural History of the First Swedish Excavation in Greece

  Författare :Ingrid Berg; Anders Andrén; Arto Penttinen; Margarita Díaz-Andreu; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; classical archaeology; Kalaureia; Poros; Greece; Sanctuary of Poseidon; nineteenth century; history of archaeology; cultural history; microhistory; politics of belonging; colonialism; topography; fieldwork; excavation; representation; historiography; masculinity; identity; heritage; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : The excavation of the Sanctuary of Poseidon at Kalaureia in 1894 marks the beginning of Swedish archaeological fieldwork in Greece. During a couple of hot summer months, two philologists from Uppsala University, Sam Wide (1861-1918) and Lennart Kjellberg (1857-1936), worked in the sanctuary together with the architect Sven Kristenson (1858-1937), the Greek foreman Pankalos and around twenty local workmen. LÄS MER

 3. 3. Quality Issues in Interview Surveys : Some Contributions

  Författare :Lilli Japec; Daniel Thorburn; Joop Hox; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Interviewer cognitive process; interviewer burden; nonresponse bias; fieldwork; call attempts; interviewer interest; European Social Survey; Labour Force Survey; interviewer attitudes; interviewer strategies; interviewer satisficing; Statistics; Statistik;

  Sammanfattning : In Paper I, I give a brief overview of the “state of the art” in methodological research related to interview surveys and I discuss some implications for survey practices. I study the literature on participation strategies, interviewer effects that can occur during the interview, methods for quality assurance and interviewer training. LÄS MER

 4. 4. Bekänna färg : Modernitet, maskulinitet, professionalitet

  Författare :Eva Silvén; Birgitta Svensson; Lars-Eric Jönsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Modernity; masculinity sex gender; professionalism; paint painters; materiality; the body; aesthetics; social field; discourse analysis; fieldwork; Ethnology; Etnologi;

  Sammanfattning : Paint and painting are obvious components of everyday life for those of us who live in contemporary Sweden. In terms of both matter and shade, paint has come to symbolise taste and status as well as having created distinction, defined sex/gender and social position – with the past as a constant sounding board. LÄS MER

 5. 5. Rock'n'roll i Hultsfred : ungdomar, festival och lokal gemenskap

  Författare :Jonas Bjälesjö; Jonas Frykman; Lars Kaijser; Avdelningen för etnologi; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; place; social capital; cultural capital; subculture; scene; entrepreneurship; praxis; phenomenology; fieldwork; participant observation; trademark; local community; youth; festival; experience; life style; camping; KEY WORDS: place;

  Sammanfattning : För drygt 30 år sedan samlades några uttråkade ungdomar i Hultsfred, Småland och bildade rockföreningen Rockparty. Föreningen byggde upp en omfattande konsertverksamhet och en stark musikscen på den lilla orten. 1986 startade Hultsfredsfestivalen, vilken utvecklades till ett av Sveriges starkaste varumärken. LÄS MER