Sökning: "self-governing"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade ordet self-governing.

 1. 1. Narratives of governing rationalization, responsibility and resistance in social work

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Marcus Lauri; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Welfare; Welfare state; neoliberalism; neoliberal; neo-liberal; neo-liberalism; new public management; NPM; new managerialism; managerialism; public management reform; social work; social services; profession; professional; EBP; evidence-based practice; evidence; knowledge production; paperwork; administration; performance; audit; discipline; sovereign power; self-governing; power; power knowledge; motivational interviewing; MI; individualism; individual responsibility; political; the political; de-politicized; de-politicization; governing; governmentality; governance; gender; feminism; feminist theory; Foucault; Marx; capitalism; standardization; flexibility; budget governing; care; care-work; ethos of care; solidarity; empathy; loyalty; division of labor; proceduralization; instrumentalization; mechanization; manual based; digital; template; templates; de-professionalization; proletarization; proletarianization; Taylorization; transition; transformation; rationalization; rationality; rational; emotions; emotional; affect; alienation; detachment; distance; resistance; counter conduct; Sweden; Swedish model; rhizome; rhizomatic; nomadic; narrative; narratives; discourse; critique; interviews; Välfärd; välfärdsstat; välfärfärdsstaten; nyliberal; nyliberalism; new public management; socialt arbete; socialtjänsten; socialarbetare; svenska modellen; styrning; styrningsmentalitet; kön; genus; EBP; evidensbaserad praktik; evidens; kunskapsproduktion; makt kunskap; administration; pappersarbete; granskning; kontroll; disciplin; självstyrning; motiverande samtal; individualism; individualisering; ansvar; individuellt ansvar; flexibilitet; politik; det politiska; avpolitisering; avprofessionalisering; profession; professioner; professionell; förfrämligande; Sverige; Foucault; Marx; feminism; feministisk teori; kapitalism proletarisering; taylorisering; standardisering; manualbaserad; rationalisering; rationell; emotioner; känslor; avstånd; likgiltighet; narrativ; diskurs; kritik; intervju; intervjuer; kapitalism; den svenska modellen; förändring; transformering; motstånd; mot-makt;

  Sammanfattning : Sverige har ett internationellt rykte för att ha en omfattande och kvinnovänlig välfärd. Även om riktigheten i en sådan uppfattning sedan länge ifrågasatts har på senare år, likt i många andra Europeiska länder, det svenska välfärdssystemet genomgått en omfattande förändring i avseende på dess räckvidd, men också dess organisering och styrning. LÄS MER

 2. 2. Det flexibla arbetets villkor - om självförvaltandets kompetens

  Detta är en avhandling från Stockholm : AlbaNova universitetscentrum (Tills m KTH)

  Författare :Marika Hanson; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; kompetens; flexibilitet; lärande; arbetsvillkor; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : New conditions for work, involving demands for quick adjustment and increased flexibility, have underpinned a discourse of work-based and lifelong learning in which continuous competence development is often viewed as beneficial for both the organisation and the employees. These flexible work arrangements rely heavily on the individual’s capacity of organising and structuring her own work and performance, and the thesis addresses the question of the individual’s ability to adapt to and handle these flexible work conditions. LÄS MER

 3. 3. Respektabla frisörer - Femininitet och (yrkes)identitet bland tjejer i gymnasieskolans frisörutbildning

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Eva Klope; Maria Hedlin; Per Lindqvist; Carina Hjelmér; [2020]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Class; Etnography; Gender; Hairdressers; Vocational education and training VET ; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to contribute with knowledge on how adolescent girls in VET for hairdressers in Swedish Upper Secondary School negotiate and perform (vocational) identities from a class- and gender perspective with special focus on femininity. This is done through ethnographical fieldwork where 18 female students and their vocational teachers were observed for four months. LÄS MER

 4. 4. The Therapeutization of Work The Psychological Toolbox as Rationalization Device during the Third Industrial Revolution in Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Hans Tunestad; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Self-help; psychology; psychotherapy; rationalization; organization; work; third industrial revolution; Sweden; Social Anthropology; socialantropologi;

  Sammanfattning : The organization of work in the Western welfare states has made use of psychological know-how since the early twentieth century, for instance by making the practices of ‘psychotechnics’ and ‘human relations’ a part of the production apparatus. The last decades, however, have seen the development of a new economy based on information and communication technologies and with a related shift in organizational ideals from large hierarchical structures to networks of self-governing units – a change sometimes labelled the third industrial revolution. LÄS MER

 5. 5. Folkhälsa som pedagogiskt projekt. : Bilden av hälsoupplysning i statens offentliga utredningar

  Detta är en avhandling från Studies in Education, Uppsala

  Författare :Ulf Olsson; Uppsala universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education; Education; health promotion; health education; social medicin; lifestyle; discourse; governmentality; Pedagogik; MEDICINE Social medicine Public health medicine research areas Public health science; MEDICIN Socialmedicin Folkhälsomedicinska forskningsområden Folkhälsovetenskap; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History of medicine; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Medicinens historia; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Nursing education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Vårdpedagogik; Folkhälsa; hälsopedagog; Foucault; diskurs; genealogi.;

  Sammanfattning : This dissertation focuses on educational dimensions of public health as they appear in the texts of govemmental committees on Public Health (SOU) from the middle of 1930's to the middle of 1990's. By educational dimensions is meant intention to influence peoples attiudes and behaviours. LÄS MER