Sökning: "part description"

Visar resultat 1 - 5 av 528 avhandlingar innehållade orden part description.

 1. 1. De la théorie de la description à la description chez Julien Gracq

  Detta är en avhandling från Romanska institutionen, Lunds universitet

  Författare :Carla Cariboni Killander; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Julien Gracq; Philippe Hamon; Mimesis; Narration; Narration and Description; Text linguistics; Theory of description; Descriptive System; ”Pantonyme”; Demarcating System; Action Description; Description; Iteration; French literature; Effet de réel .; Representation; Fransk litteratur;

  Sammanfattning : This thesis deals with some aspects of description in Julien Gracq’s fiction. These aspects are selected as a result of a double investigation. Firstly, the theory of description as it has taken form with the contributions of Barthes, Genette, Ricardou, Bal, Riffaterre, Hamon, Weinrich, Adam and Petitjean, Reuter, Molino, Brassart is presented. LÄS MER

 2. 2. "Honourable" or "Highly-sexed" : Adjectival Descriptions of Male and Female Characters in Victorian and Contemporary Children's Fiction

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hanna Andersdotter Sveen; Merja Kytö; Claudia Claridge; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; English language; 19th-century English; adjectives; attributive; British National Corpus; characters; children s fiction; contemporary; corpus linguistics; description; evaluative meaning; female; gender; male; part description; predicative; semantic domains; syntactic function; Victorian; Engelska;

  Sammanfattning : This corpus-based study examines adjectives and adjectival expressions used to describe characters in British children’s fiction. The focus is on diachronic variation, by comparing Victorian (19th-century) and contemporary (late 20th-century) children’s fiction, and on gender variation, by comparing the descriptions of female and male characters. LÄS MER

 3. 3. "Honourable" or "Highly-sexed" Adjectival Descriptions of Male and Female Characters in Victorian and Contemporary Children's Fiction

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hanna Andersdotter Sveen; Merja Kytö; Claudia Claridge; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; English language; 19th-century English; adjectives; attributive; British National Corpus; characters; children s fiction; contemporary; corpus linguistics; description; evaluative meaning; female; gender; male; part description; predicative; semantic domains; syntactic function; Victorian; Engelska; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; English; Engelska;

  Sammanfattning : This corpus-based study examines adjectives and adjectival expressions used to describe characters in British children’s fiction. The focus is on diachronic variation, by comparing Victorian (19th-century) and contemporary (late 20th-century) children’s fiction, and on gender variation, by comparing the descriptions of female and male characters. LÄS MER

 4. 4. Gör som jag säger! igen och igen om lojalitet och lek i marknadsföringen: en beskrivning av legitimeringssystematik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Jens Martin Svendsen; Pierre Guillet de Monthoux; Thomas Bay; Alf Rehn; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; description; situation; loyalty; customer; employee; marketing practice; action; recommendation; game; language; meaning; consciousness; pragmatism; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Marknadsföring bildar ett system av kompetenser baserade på kunskap om förfarande. Beroende på hur förfarandet är beskrivet så faller kunskapen ut. LÄS MER

 5. 5. The Balochi Language of Turkmenistan : A corpus-based grammatical description

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Serge Axenov; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :Iranian languages; Balochi; dialectology; phonology; morphology; syntax; descriptive linguistics; sociolinguistics; unwritten languages; fieldwork; Iranian languages; Iranska språk - allmänt; Linguistics; lingvistik;

  Sammanfattning : This dissertation is a synchronic description of the Balochi language as spoken in Turkmenistan. The dissertation consists of three main parts: sound structure, word and phraselevel morphosyntax and clause structure. LÄS MER