Sökning: "part description"

Visar resultat 1 - 5 av 493 avhandlingar innehållade orden part description.

 1. 1. De la théorie de la description à la description chez Julien Gracq

  Detta är en avhandling från Romanska institutionen, Lunds universitet

  Författare :Carla Cariboni Killander; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Julien Gracq; Philippe Hamon; Mimesis; Narration; Narration and Description; Text linguistics; Theory of description; Descriptive System; ”Pantonyme”; Demarcating System; Action Description; Description; Iteration; French literature; Effet de réel .; Representation; Fransk litteratur;

  Sammanfattning : This thesis deals with some aspects of description in Julien Gracq’s fiction. These aspects are selected as a result of a double investigation. Firstly, the theory of description as it has taken form with the contributions of Barthes, Genette, Ricardou, Bal, Riffaterre, Hamon, Weinrich, Adam and Petitjean, Reuter, Molino, Brassart is presented. LÄS MER

 2. 2. "Honourable" or "Highly-sexed" Adjectival Descriptions of Male and Female Characters in Victorian and Contemporary Children's Fiction

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Hanna Andersdotter Sveen; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; English language; 19th-century English; adjectives; attributive; British National Corpus; characters; children s fiction; contemporary; corpus linguistics; description; evaluative meaning; female; gender; male; part description; predicative; semantic domains; syntactic function; Victorian; Engelska; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; English; Engelska;

  Sammanfattning : This corpus-based study examines adjectives and adjectival expressions used to describe characters in British children’s fiction. The focus is on diachronic variation, by comparing Victorian (19th-century) and contemporary (late 20th-century) children’s fiction, and on gender variation, by comparing the descriptions of female and male characters. LÄS MER

 3. 3. Gör som jag säger! igen och igen om lojalitet och lek i marknadsföringen: en beskrivning av legitimeringssystematik

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Jens Martin Svendsen; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; description; situation; loyalty; customer; employee; marketing practice; action; recommendation; game; language; meaning; consciousness; pragmatism; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Marknadsföring bildar ett system av kompetenser baserade på kunskap om förfarande. Beroende på hur förfarandet är beskrivet så faller kunskapen ut. LÄS MER

 4. 4. The Balochi Language of Turkmenistan : A corpus-based grammatical description

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Serge Axenov; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :Iranian languages; Balochi; dialectology; phonology; morphology; syntax; descriptive linguistics; sociolinguistics; unwritten languages; fieldwork; Iranian languages; Iranska språk - allmänt; Linguistics; lingvistik;

  Sammanfattning : This dissertation is a synchronic description of the Balochi language as spoken in Turkmenistan. The dissertation consists of three main parts: sound structure, word and phraselevel morphosyntax and clause structure. LÄS MER

 5. 5. Bit : an examination of the explanatory power of a meaning potential approach to the description of lexical meaning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of English, Stockholm University

  Författare :Jenny Hartman; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; cognitive semantics; construal; configurations; SCALE; INDIVIDUATION; DEGREE; EXTENT; AMOUNT; PART-WHOLE; English; engelska;

  Sammanfattning : Through a detailed examination of the use of the lexical item bit in four English language corpora, this study assesses whether the assumptions guiding a meaning potential perspective on lexical meaning (e.g. LÄS MER