Sökning: "solidarity"

Visar resultat 1 - 5 av 149 avhandlingar innehållade ordet solidarity.

 1. 1. Negotiating Solidarity Collective Actions for Precarious Migrant Workers’ Rights in Sweden

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Nedžad Mešić; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Precarious migrant workers are today an everyday part of the Swedish labour market. They often work under conditions of vulnerability, on temporary contracts and with few rights. This dissertation examines collective actions aiming to improve the precarious conditions of three categories of workers –discriminated, seasonal and undocumented. LÄS MER

 2. 2. Solidarity in Diversity : Activism as a Pathway of Migrant Emplacement in Malmö

  Detta är en avhandling från Malmö University

  Författare :Christina Hansen; Malmö University.; Malmö University.; [2019]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Activism; Solidarity; Pro-asylum; Migrant emplacement; Gentrification; Malmö; Möllevången;

  Sammanfattning : Written at the intersection of migration studies, urban studies, and research on activism, this thesis contributes to the exploration of solidarities born on the ground in an urban context marked by immigration and economic restructuring. Based on ethnographic material collected 2013­–2016 in Malmö, Sweden, it examines alliances and friendships generated across social, cultural, ethnic, and legal divides through a particular political practice—activism as carried out by the extra-parliamentarian left. LÄS MER

 3. 3. Rethinking solidarity in European asylum law : A critical reading of the key concept in contemporary refugee policy

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Eleni Karageorgiou; Lund University.; Lunds universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Solidarity; Friendship; French solidarism; Article 80 TFEU; Common European Asylum System; Dublin Regulation; responsibility sharing; Syrian Refugees; Refugee crisis; EU-law; Public international law; EU-rätt; Folkrätt;

  Sammanfattning : It is easy to get carried away with the rhetoric of solidarity. Rethinking solidarity aims to problematize the way that solidarity has been conceptualized and applied as a governing principle of EU asylum law and policy, in particular as a response to the 2015–2016 ‘refugee crisis’. LÄS MER

 4. 4. Visjonen om likeverdet : det økumeniske tiåret 1988-1998 : kyrkjer i solidaritet med kvinner i El Salvador og Noreg, Kenya og Japan

  Detta är en avhandling från Arcus

  Författare :Gunvor Lande; Lund University.; Lunds universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Participation; Solidarity; WCC; Like-worthiness; Likeverdig menneskesyn; The Ecumenical Decade; Churches in Solidarity with Women; General; LWF; Kristen teologi allmän; systematic and practical Christian theology; systematisk och praktisk ;

  Sammanfattning : The years 1988-1998 were named by World Council of Churches as The Ecumenical Decade - Churches in Solidarity with Women. On a worldwide scale, the Decade challenged member churches to portray Solidarity with Women in their contexts. Churches around the world launched a variety of projects and programs for this purpose. LÄS MER

 5. 5. Solidaritet och utbildning för hållbar utveckling En studie av förväntningar på och förutsättningar för miljömoraliskt lärande i den svenska gymnasieskolan

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Tomas Torbjörnsson; Uppsala universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Curriculum Studies; Didaktik; Education for sustainable development; solidarity; future dimension; values; environmental attitudes.; Solidaritet; hållbar utveckling; gymnasieskolan; attityder; värden; framtidsorientering;

  Sammanfattning : The comprehensive ambition of the present thesis was to acquire knowledge about expectations on and preconditions for environmental moral learning within the education for sustainable development (ESD) in the Swedish upper secondary school. The expectations on ESD were explored by examining the description of “sustainable development” in the curriculum, and the prerequisites were examined by analysing environmental attitudes, commitments, and actions of 18-year-old students. LÄS MER