Sökning: "governing"

Visar resultat 1 - 5 av 836 avhandlingar innehållade ordet governing.

 1. 1. Narratives of governing : rationalization, responsibility and resistance in social work

  Författare :Marcus Lauri; Chris Hudson; Linda Berg; Diana Mulinari; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Welfare; Welfare state; neoliberalism; neoliberal; neo-liberal; neo-liberalism; new public management; NPM; new managerialism; managerialism; public management reform; social work; social services; profession; professional; EBP; evidence-based practice; evidence; knowledge production; paperwork; administration; performance; audit; discipline; sovereign power; self-governing; power; power knowledge; motivational interviewing; MI; individualism; individual responsibility; political; the political; de-politicized; de-politicization; governing; governmentality; governance; gender; feminism; feminist theory; Foucault; Marx; capitalism; standardization; flexibility; budget governing; care; care-work; ethos of care; solidarity; empathy; loyalty; division of labor; proceduralization; instrumentalization; mechanization; manual based; digital; template; templates; de-professionalization; proletarization; proletarianization; Taylorization; transition; transformation; rationalization; rationality; rational; emotions; emotional; affect; alienation; detachment; distance; resistance; counter conduct; Sweden; Swedish model; rhizome; rhizomatic; nomadic; narrative; narratives; discourse; critique; interviews; Välfärd; välfärdsstat; välfärfärdsstaten; nyliberal; nyliberalism; new public management; socialt arbete; socialtjänsten; socialarbetare; svenska modellen; styrning; styrningsmentalitet; kön; genus; EBP; evidensbaserad praktik; evidens; kunskapsproduktion; makt kunskap; administration; pappersarbete; granskning; kontroll; disciplin; självstyrning; motiverande samtal; individualism; individualisering; ansvar; individuellt ansvar; flexibilitet; politik; det politiska; avpolitisering; avprofessionalisering; profession; professioner; professionell; förfrämligande; Sverige; Foucault; Marx; feminism; feministisk teori; kapitalism proletarisering; taylorisering; standardisering; manualbaserad; rationalisering; rationell; emotioner; känslor; avstånd; likgiltighet; narrativ; diskurs; kritik; intervju; intervjuer; kapitalism; den svenska modellen; förändring; transformering; motstånd; mot-makt;

  Sammanfattning : For many years, Sweden has had a reputation for having a comprehensive and women friendly welfare state. However, as in many other European countries during the past few decades, the organization and governing of welfare has undergone profound changes. LÄS MER

 2. 2. Styrning av skolan genom statliga sanktioner : Verkningar för rektorn av den skärpta tillsynen

  Författare :Håkan Eilard; Jan Almäng; Elisabet Nihlfors; Christina Segerholm; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Governing system; Governing measures; Principal; Governing body; Effects; Anticipation; Scope for action; Inspection; Sanctions; Juridification; Styrsystem; styrmedel; ledning; rektor; huvudman; handlingsutrymme; verkningar; tillsyn; inspektion; sanktioner; juridifiering; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : Skolan är en av välfärdssamhällets viktigaste institutioner. Den lyfts fram i den politiska debatten som möjliggörare för att varje enskilt barn ska utveckla sin unika egenart och förmåga att delta i samhällslivet. Skolan ska också bidra till att över tid upprätthålla de demokratiska värderingar som samhället vilar på. LÄS MER

 3. 3. Governing Ecologies : Species Protection in Overlapping and Contiguous Legal Regimes

  Författare :Yaffa Epstein; Jan Darpö; Christina Allard; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The Directive on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora (Habitats Directive) aims to protect biodiversity in the European Union. It does so within a complex ecology of legal regimes for environmental protection at the international, EU, national, and regional levels. LÄS MER

 4. 4. Governing Development : The Millennium Development Goals and Gender Policy Change in Sub-Saharan Africa

  Författare :Helena Hede Skagerlind; Jonas Tallberg; Kristina Jönsson; Jeffrey Checkel; Mathias Koenig-Archibugi; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Millennium Development Goals; sustainable development; gender equality; human rights; performance indicators; United Nations; Sub-Saharan Africa; Kenya; Ethiopia; economic conditionality; social influence; Political Science; statsvetenskap;

  Sammanfattning : Recent decades have witnessed an upsurge in the use of different forms of global performance assessments as a means to influence the behavior of states. Within the area of international development, the Millennium Development Goals (MDGs) reinforced the practice of development governance through global performance indicators (GPIs) and gained considerable agenda-setting power among the international development community. LÄS MER

 5. 5. Governing Migration : On the Emergence and Effects of Policies Related to the Settlement and Inclusion of Refugees

  Författare :Kristoffer Jutvik; Per Adman; Gunnar Myrberg; Pieter Bevelander; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Sweden; Refugees; Asylum policy; Residency status; Municipal refugee reception policy; Mainstream parties; Labour market inclusion; Syria;

  Sammanfattning : This thesis consists of the following papers: In Paper I, I investigate the causal relationship between seat majorities for mainstream parties and refugee reception policy in Swedish municipalities. In conclusion, I find that the link between political seat majorities and refugee reception is of an associative rather than a causal nature. LÄS MER