Sökning: "digital"

Visar resultat 1 - 5 av 5645 avhandlingar innehållade ordet digital.

 1. 1. Archaeological Challenges, Digital Possibilities Digital Knowledge Development and Communication in Contract Archaeology

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Fredrik Gunnarsson; Bodil Petersson; Nicolo Dell'Unto; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Digital Archaeology; Digital Knowledge Development; Digital Communication; Digital Documentation; Sandby borg; Arkeologi; Digital arkeologi; Digital kunskapsutveckling; Digital kommunikation; Digital dokumentation; Sandby borg; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : This research concerns the digitalisation of archaeology, with a focus on Swedish contract archaeology. The aim is to understand how the archaeological discipline relates to the change that digitalisation brings and human involvement in these processes. LÄS MER

 2. 2. Digital Intimacies Doing Digital Media Differently

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Helga Sadowski; Cecilia Åsberg; Jenny Sundén; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digital media; intimacy; cultural studies; media studies; affect; feminism; gender; coding; online harassment; ASMR; internet politics; digital intimacy; Digitala medier; intimitet; kulturstudier; mediestudier; affekt; feminism; genus; programmering; online trakasserier; ASMR; internetpolitik; digital intimitet;

  Sammanfattning : Digital media have become an integral part of many people’s everyday lives and constitute an intimate presence therein. Utilizing the concept of digital intimacy to focus on these recent developments, this doctoral dissertation takes the perspectives of feminist cultural studies and affect theory to analyze how digital media are becoming more intimate and how in turn intimacy is remediated within digital cultures. LÄS MER

 3. 3. Digital (o)jämlikhet? IKT-användning i skolan och elevers tekniska kapital

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Education and Communication

  Författare :Ulli Samuelsson; Claes Nilholm; Tobias Olsson; Patrik Hernwall; Martin Stigmar; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digital inequality; digital inclusion; digital divide; technological capital; digital competence; equality in education; compulsory education; secondary education; Digital ojämlikhet; digital inkludering; digitala klyftor; tekniskt kapital; digital kompetens; likvärdig utbildning; grundskola; gymnasieskola;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om digital (o)jämlikhet. Begreppet (o)jämlikhet utgår från en sammanskrivning av jämlikhet och ojämlikhet men uttalas som det sistnämnda. Problematiken kring digital (o)jämlikhet belyses i avhandlingen i form av fyra olika delstudier samt en kappa. LÄS MER

 4. 4. Digital Geometry and Khalimsky Spaces

  Detta är en avhandling från Uppsala : Matematiska institutionen

  Författare :Erik Melin; Christer Kiselman; Gunilla Borgefors; Mikael Passare; Jean Serra; [2008]
  Nyckelord :Applied mathematics; Khalimsky topology; digital geometry; digital topology; Alexandrov space; digital surface; digital curve; digital manifold; continuous extension; smallest-neighborhood space; image processing; Tillämpad matematik;

  Sammanfattning : Digital geometry is the geometry of digital images. Compared to Euclid’s geometry, which has been studied for more than two thousand years, this field is very young.Efim Khalimsky’s topology on the integers, invented in the 1970s, is a digital counterpart of the Euclidean topology on the real line. LÄS MER

 5. 5. Digital Capability Investigating Coevolution of IT and Business Strategies

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Johan Sandberg; Holmström Jonny; Ola Henfridsson; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digital capability; IT strategy; coevolution; IT innovation; digital innovation; organizational evolution; practice research; strategy-as-practice; evolutionary theory;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the role of information technology (IT) in organizational strategy. Specifically, it examines how organizations can persist in turbulent competitive landscapes characterized by IT innovations. LÄS MER