Sökning: "kritisk"

Visar resultat 1 - 5 av 316 avhandlingar innehållade ordet kritisk.

 1. 1. Kritisk granskning : mönster för kritisk undersökning i historisk och kunskapsteoretisk belysning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Jan Willner; [1986]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Rektors pedagogiska ledarskap en kritisk policyanalys

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Katarina Ståhlkrantz; Stephan Rapp; Elisabet Nihlfors; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förändring; genealogi; kritisk policyanalys; läroplansteori; pedagogisk ledare; pedagogiskt ledarskap; policy; rektor; stabilitet; WPR; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The pedagogical leadership is regarded as the most significant of the principal ́s duties. Because there is no clear definition of pedagogical leadership as a concept, it may be difficult for the principal to know how to practice it. LÄS MER

 3. 3. Från ”tyst vår” till ”hållbar utveckling” En kritisk diskursanalys av miljöfrågans utveckling 1962–1987

  Detta är en avhandling från Uppsala : Sociologiska institutionen

  Författare :Eduardo Medina; Kerstin Jacobsson; Rafael Lindqvist; Johan Hedrén; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Environment; discourse; environmental discourse; critical discourse analysis; ideology; hegemony; institutionalization; sustainable development; ecological modernization; critical realism; world-system; Miljö; diskurs; miljödiskurs; kritisk diskursanalys; ideologi; hegemoni; institutionalisering; hållbar utveckling; ekologisk modernisering; kritisk realism; världssystem; Medio ambiente; discurso; discurso medioambiental; análisis crítico del discurso; ideología; hegemonía; institucionalización; desarrollo sostenible; modernización ecológica; realismo crítico; sistema-mundo; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This dissertation studies the development of the environmental issue from a discursive perspective. Through an analysis of views on nature and the environment in several NGOs and main political organs, the dissertation tries to explain how a certain view became hegemonic. LÄS MER

 4. 4. Från ”tyst vår” till ”hållbar utveckling” : En kritisk diskursanalys av miljöfrågans utveckling 1962–1987

  Detta är en avhandling från Uppsala : Sociologiska institutionen

  Författare :Eduardo Medina; Kerstin Jacobsson; Rafael Lindqvist; Johan Hedrén; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Environment; discourse; environmental discourse; critical discourse analysis; ideology; hegemony; institutionalization; sustainable development; ecological modernization; critical realism; world-system; Miljö; diskurs; miljödiskurs; kritisk diskursanalys; ideologi; hegemoni; institutionalisering; hållbar utveckling; ekologisk modernisering; kritisk realism; världssystem; Medio ambiente; discurso; discurso medioambiental; análisis crítico del discurso; ideología; hegemonía; institucionalización; desarrollo sostenible; modernización ecológica; realismo crítico; sistema-mundo; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : This dissertation studies the development of the environmental issue from a discursive perspective. Through an analysis of views on nature and the environment in several NGOs and main political organs, the dissertation tries to explain how a certain view became hegemonic. LÄS MER

 5. 5. Delaktighet, demokrati och organisationsförändring i skilda verkligheter : en kritisk ansats

  Detta är en avhandling från Linköpings universitet : Institutionen för pedagogik och psykologi

  Författare :Sam Paldanius; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Delaktighet; arbetsliv; organisation; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate the meaning and use of the concept of participation in a municipal process of organizational change in the early 1990-s. The aim of the organizational change was to reform the' entire public administration in Sweden in to management by objectives (millstyrning). LÄS MER