Sökning: "effektivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 306 avhandlingar innehållade ordet effektivitet.

 1. 1. Filtrerad Effektivitet

  Författare :Sten Setterberg; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Slack; Organization; Performance filter; Knowledge absorption; Efficiency; Capability;

  Sammanfattning : AbstractThere are at least three different aspects influencing the understanding and the ability for a development organization to develop the products demanded in the product strategy of a company. Firstly the strategy has to be communicated enabling the organization to understand the request. LÄS MER

 2. 2. Lärande samspel för effektivitet : En studie av arbetsgrupper i ett mindre industriföretag

  Författare :Annika Engström; Johan Karltun; Maria Gustavsson; Per-Erik Ellström; Margareta Oudhuis; Högskolan i Jönköping; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Learning; organizational learning; interaction; communication; work groups; SME; effectiveness; Lärande; organisatoriskt lärande; samspel; kommunikation; arbetsgrupper; SME; effektivitet;

  Sammanfattning : En viktig arena för samspel kring känsliga gränssnitt (marknad – konstruktion – produktion) i industrin är olika möten där arbetsgrupper kommer samman kring uppgifter. Syftet med avhandlingen är att bidra med kunskap om samspel som sker inom och mellan arbetsgrupper i deras hantering av uppgifter i mindre industriföretag (SME) och vilken betydelse samspelet har för lärande och effektivitet i verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Autonomi och effektivitet i det svenska högskolesystemet : En studie i självstyre och prestationer i det svenska högskolesystemet 1983-2002

  Författare :Håkan Gadd; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Autonomi; effektivitet; produktivitet; Political science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ledelse og effektivitet : Teori og prøving

  Författare :Jon Aarum Andersen; Sweden Lund Lund University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kompetens och effektivitet : en studie av tidsanvändning och tillverkningskvalitet i NC-arbete

  Författare :Sten Ekman; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER