Sökning: "Cost analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 1567 avhandlingar innehållade orden Cost analysis.

 1. 1. Process-based transaction cost analysis: a cost management exploration in SCA Packaging

  Detta är en avhandling från Lund Business Press

  Författare :Hans Knutsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; containerboard production; dynamic transaction costs; cost drivers; cost structure analysis; economic organisation; transaction cost attributes; transaction costs; cost management; Organizational science; Organisationsteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Företag konkurrerar med varandra i strävan efter att nå den högsta lönsamheten. En mängd frågor måste tas under övervägande för att nå ett sådant mål - beslut angående produkter, marknader, kunder och, ej att förglömma, organisation måste fattas. LÄS MER

 2. 2. Termination and Cost Analysis : Complexity and Precision Issues

  Detta är en avhandling från School of Computer Science, Technical University of Madrid

  Författare :Abu Naser Masud; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : The research in this thesis is related to static cost and termination analysis.Cost analysis aims at estimating the amount of resources that a given programconsumes during the execution, and termination analysis aims at proving thatthe execution of a given program will eventually terminate. LÄS MER

 3. 3. Cost modeling and analysis

  Detta är en avhandling från Institutionen för teleinformatik

  Författare :Csaba Andras Moritz; KTH.; [1998]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Hälsoekonomisk analys av dentala implantat

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Göran Karlsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1991]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; economic evaluation; dental implants; cost-benefit analysis; cost-effectiveness analysis; cost-utility analysis; quality of life; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This study focuses on economic analysis of dental implants. The purposewas to analyse how optimal use of resources within dental care is affectedby the introduction of dental implants. LÄS MER

 5. 5. Assessment of Telematic Systems for Road Freight Transport

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Författare :Gideon Mbiydzenyuy; Blekinge Tekniska Högskola.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Transportation; telematics; architectures; analysis; optimization; clustering; net present value;

  Sammanfattning : The focus of this thesis is the assessment of telematic systems for road freight transport from a planning perspective. The aim is to support strategic decisions related to architectural choices for such systems, with the possibility to achieve synergies by supporting multiple telematic services. LÄS MER