Sökning: "objectivity"

Visar resultat 1 - 5 av 73 avhandlingar innehållade ordet objectivity.

 1. 1. Objects and objectivity Alternatives to mathematical realism

  Detta är en avhandling från Umeå : Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Ebba Gullberg; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Philosophy of mathematics; mathematical realism; ontological realism; semantic realism; platonism; the semantic argument; the indispensability argument; the non-uniqueness problem; Benacerraf s dilemma; the irrelevance challenge; Field; Carnap; Balaguer; Yablo; the internal external distinction; fictionalism; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects Theoretical philosophy; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Teoretisk filosofi; Theoretical Philosophy; teoretisk filosofi;

  Sammanfattning : This dissertation is centered around a set of apparently conflicting intuitions that we may have about mathematics. On the one hand, we are inclined to believe that the theorems of mathematics are true. LÄS MER

 2. 2. Att fånga det flyktiga Om existentiell mening och objektivitet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Teologiska institutionen

  Författare :Lena Edlund; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :Philosophy of religion; existential meaning; inside-perspective; enclosure; transcendence; identity; the Other; body-subject; the Time that remains; objectivity; objectivity process; open textured concept; truth; ficciones; language; Caputo; Davidson; Derrida; Heidegger; Herrmann; Lynch; Putnam; Searle; Wyschogrod; Religionsfilosofi; Philosophy of Religion; religionsfilosofi;

  Sammanfattning : This work attempts an answer to two questions. Firstly, is it possible to experience meaning when everything is transient? And secondly, in what way is objectivity possible when it comes to such phenomena as existential meaning? The questions originate from our insideperspective, and it is from what we have experienced ourselves that we try to make intelligible existential meaning. LÄS MER

 3. 3. The Queerness of Objective Values : An Essay on Mackiean Metaethics and the Arguments from Queerness

  Detta är en avhandling från Uppsala : Department of Philosophy, Uppsala University

  Författare :Victor Moberger; Uppsala universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; J. L. Mackie; argument from queerness; objective values; moral realism; claim to objectivity; argument from relativity; non-naturalism; supervenience; normative explanation; authoritative prescriptivity; objectivity; categoricity; minimal realism; ardent realism; Filosofi; Philosophy;

  Sammanfattning : This book investigates the argument from queerness against moral realism, famously put forward by J. L. Mackie in Ethics: Inventing Right and Wrong (1977). The book can be divided into two parts. LÄS MER

 4. 4. I objektivitetens sken - en kritisk granskning av objektivitetsideal, objektivitetsanspråk och legitimeringsstrategier i diskurser om dömande i brottmål

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Moa Bladini; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Evaluation of evidence; Critical discourse analysis; Legal knowledge; Judging; Criminal trials; Objectivity; Procedural law; Processrätt;

  Sammanfattning : Den dömande verksamheten är en av samhällets mest ingripande former av maktutövning. För att allmänheten ska ha förtroende för denna verksamhet krävs att den framstår som objektiv och därmed legitim. LÄS MER

 5. 5. Psykiatrirätt : Intressen, rättigheter och principer

  Detta är en avhandling från Stockholm : Jure

  Författare :Moa Kindström Dahlin; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public Law; offentlig rätt; mental health law; public law; medical law; social law; autonomy; care; societal protection; capacity; rights; principles; legality; objectivity; proportionality; balancing interests; risk assessment; European Convention on Human Rights; Public Law; Offentlig rätt;

  Sammanfattning : Mentally-ill individuals today are seen as having the same right to self-determination as others. Despite this, involuntary psychiatric care is accepted with reference to the patient's own best interests and to a certain extent, the need for societal protection. LÄS MER