Sökning: "RÄTTSVETENSKAP JURIDIK"

Visar resultat 1 - 5 av 239 avhandlingar innehållade orden RÄTTSVETENSKAP JURIDIK.

 1. 1. Nordisk mervärdesskatterätt : Behandlingen av utländska företag, varor eller tjänster inom ramen för nationella lagar

  Detta är en avhandling från Juristförlaget, Stockholm

  Författare :Björn Westberg; Högskolan i Jönköping.; Stockholms universitet.; [1994]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; LAW JURISPRUDENCE Financial law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Finansrätt; skatterätt; mervärdesskatt; Mervärdesskatt; juridik; lagstiftning; Norden; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Punktskatter : Rättslig reglering i svenskt och europeiskt perspektiv

  Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus

  Författare :Stefan Olsson; Karlstads universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Rättsvetenskap; Law;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Försäkring och ansvarsfördelning : Om förhållandet mellan försäkring och kommersiella leverans- och entreprenadavtal

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Harald Ullman; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; Law; rättsvetenskap; juridik;

  Sammanfattning : This thesis discusses the relationship between risks in commercial supply and construction contracts. on the one hand, and risk coverage via insurance, on the other hand. Despite the close link which, in fact, exists between companies' standard purchase agreements and the insurance they hold, few concrete signs of this can be seen. LÄS MER

 4. 4. Prior Consent to International Direct Satellite Broadcasting

  Detta är en avhandling från Dordrecht/Boston/London : Nijhoff Publishers

  Författare :David Fisher; Stockholms universitet.; Stockholms universitet.; [1990]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE Other law International law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Övrig rätt Folkrätt; Legal Science; rättsvetenskap; Satellit-TV; Juridik; Yttrandefrihet; Internationellt samarbete; Rymdrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Straffprocessuella tvångsmedel : gripande, anhållande och häktning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholms universitet

  Författare :Kerstin Nordlöf; Mittuniversitetet.; Stockholms universitet.; [1987]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; Straffprocessuella tvångsmedel; gripande; anhållande; häktning; Legal Science; Rättsvetenskap; Means of compulsion; seizure; arrest; remand in custody;

  Sammanfattning : .... LÄS MER