Sökning: "RÄTTSVETENSKAP JURIDIK"

Visar resultat 1 - 5 av 243 avhandlingar innehållade orden RÄTTSVETENSKAP JURIDIK.

 1. 1. Nordisk mervärdesskatterätt : Behandlingen av utländska företag, varor eller tjänster inom ramen för nationella lagar

  Detta är en avhandling från Juristförlaget, Stockholm

  Författare :Björn Westberg; [1994]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; skatterätt; mervärdesskatt; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; LAW JURISPRUDENCE Financial law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Finansrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Anställningen vid verksamhetsövergång

  Detta är en avhandling från Lund : Juristförlaget

  Författare :Bernard Johann Mulder; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE Private law Labour law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt Arbetsrätt; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Polisens rättsliga befogenheter vid spaning

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ingrid Helmius; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Law; rättsvetenskap; juridik; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK;

  Sammanfattning : This thesis investigates the legal authority to use power available to police in pursuing secret surveillance to detect and take legal measures against crimes. It analysis the regulations governing different methods of surveillance, and how they balance public and private interests in legislation as well as in its application. LÄS MER

 4. 4. Intern kommunal kompetensfördelning

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Johan Höök; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Law; rättsvetenskap; juridik; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; Public Law; offentlig rätt;

  Sammanfattning : In Sweden, the competence to make decisions is divided between different organs withinthe municipalities. The duties of a municipality are divided between the directly electedassembly and the indirectly elected committees. LÄS MER

 5. 5. Nation States and Minority Rights : A Constitutional Law Analysis

  Detta är en avhandling från Uppsala : Juridiska institutionen

  Författare :Christina Johnsson; Kaarlo Tuori; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Law; rättsvetenskap; juridik; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; Constitutional Law; konstitutionell rätt;

  Sammanfattning : There are approximately fifteen thousand cultures in the world, five thousand ethnic communities, and over six hundred living language groups. There are, however, only approximately 192 nation states. LÄS MER