Sökning: "lars janson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden lars janson.

 1. 1. Characterization of the human U2 snRNA gene enhancer

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lars Janson; Uppsala universitet.; [1990]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Bo Widerbergs tv-teater / Bo Widerbergs's TV-Theatre

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Niklas Persson Webjörn; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Acting; method acting; realism; auteur; Verfremdungseffekt; Nouvelle Vague; Arthur Miller; Albert Camus; Tennessee Williams; August Strindberg; Henrik Ibsen; Lars Norén; Bengt Bratt; Roland Janson; Elia Kazan; Bertholt Brecht; Jean-Luc Godard; Pierre Bourdieu;

  Sammanfattning : The dissertation analyzes the seven studio produced TV-plays made (1979-1992) by the renown Swedish filmmaker Bo Widerberg. The main focus regards Widerberg’s work method, here referred to as ”The Widerberg method”, which can be described as an acting oriented work method influenced by the American method acting tradition from Hollywood in the fifties, especially the films by Elia Kazan. LÄS MER