Sökning: "Idé- o lärdomshistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 56 avhandlingar innehållade orden Idé- o lärdomshistoria.

 1. 1. På spaning efter en svensk modell : Idéer och vägval i arbetsgivarpolitiken 1897-1909

  Författare :Jan O. Berg; Staffan Källström; Henrik Björck; Christer Ericsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; The Swedish model; paternalism; employer organisation; freedom of work; freedom to organize; strike; lockout; strike-breaker; loyal worker; the gift; den svenska modellen; patriarkalism; paternalism; arbetsgivarorganisation; arbetets frihet; föreningsfrihet; strejk; lockout; strejkbrytare; arbetsvillig; gåvan; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; idéhistoria; History of Ideas;

  Sammanfattning : The period saw the founding of the first Swedish employers´ associations as a reaction to the preceding decades´ growth of industrial trade unions. Conflicting ideas fought about supremacy. LÄS MER

 2. 2. Medaljens baksida : Instrumentmakaren Daniel Ekström och hans efterföljare i 1700-talets Sverige

  Författare :Olov Amelin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History of science and ideas; Scientific instruments; astronomy; land surveying; technology transfer; 18th century science; Academy of sciences; Idé- och lärdomshistoria; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This thesis deals with scientific instrument-making in Sweden in the 18th century with an overview of the craft in the second half of the 17th century. The main character in this book, Daniel Ekström is introduced in chapter two. LÄS MER

 3. 3. Klimat och karaktär : Naturen och människan i sent svenskt 1700-tal

  Författare :Carl Frängsmyr; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History of science and ideas; climate; climatic theory; topography; history writing; race; national character; 18th century science; history of medicine; Idé- och lärdomshistoria; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This thesis deals with the influence of the notion of climate in Sweden 1750-1800. The theory of climate played an important role in many contexts in eighteenth century Sweden. In different ways it came to be used in historiography, political economy and, in time, in the study of man in the emerging discipline of anthropology. LÄS MER

 4. 4. Ett slags modernism i vetenskapen : Teoretisk fysik i Sverige under 1920-talet

  Författare :Karl Grandin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History of science and ideas; History of science; history of physics; quantum physics; theoretical physics; theoretical technologies; Carl Wilhelm Oseen; Oskar Klein; Ivar Waller; 20th-century; Idé- och lärdomshistoria; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This dissertation considers the development of theoretical physics in Sweden in the 1920s. During this decade, the emphasis of the research in the theoretical physics departments of the Swedish universities changed from hydrodynamics to theoretical atomic physics. LÄS MER

 5. 5. Oscariansk antropologi : Exotism, förhistoria och rasforskning som vetenskaplig människosyn

  Författare :Olof Ljungström; Jenny Beckman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History of science and ideas; anthropology; archaeology; ethnography; ethnology; history of science; prehistory; typology; physical anthropology; craniology; anthropometrics; racial science; race. Aryan supremacy; comparative method; 19th century; Sweden; Germany; biology; geography; linguistics; Idé- och lärdomshistoria; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This dissertation is a study of anthropological research in 19th century Sweden. Its point of departure is the Swedish Society for Anthropology and Geography, founded in 1873. LÄS MER