Sökning: "Idé- o lärdomshistoria"

Visar resultat 1 - 5 av 56 avhandlingar innehållade orden Idé- o lärdomshistoria.

 1. 1. På spaning efter en svensk modell : Idéer och vägval i arbetsgivarpolitiken 1897-1909

  Författare :Jan O. Berg; Staffan Källström; Henrik Björck; Christer Ericsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; The Swedish model; paternalism; employer organisation; freedom of work; freedom to organize; strike; lockout; strike-breaker; loyal worker; the gift; den svenska modellen; patriarkalism; paternalism; arbetsgivarorganisation; arbetets frihet; föreningsfrihet; strejk; lockout; strejkbrytare; arbetsvillig; gåvan; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; History of Ideas; idéhistoria;

  Sammanfattning : The period saw the founding of the first Swedish employers´ associations as a reaction to the preceding decades´ growth of industrial trade unions. Conflicting ideas fought about supremacy. LÄS MER

 2. 2. Medaljens baksida : Instrumentmakaren Daniel Ekström och hans efterföljare i 1700-talets Sverige

  Författare :Olov Amelin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History of science and ideas; Scientific instruments; astronomy; land surveying; technology transfer; 18th century science; Academy of sciences; Idé- och lärdomshistoria; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This thesis deals with scientific instrument-making in Sweden in the 18th century with an overview of the craft in the second half of the 17th century. The main character in this book, Daniel Ekström is introduced in chapter two. LÄS MER

 3. 3. Klimat och karaktär : Naturen och människan i sent svenskt 1700-tal

  Författare :Carl Frängsmyr; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History of science and ideas; climate; climatic theory; topography; history writing; race; national character; 18th century science; history of medicine; Idé- och lärdomshistoria; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This thesis deals with the influence of the notion of climate in Sweden 1750-1800. The theory of climate played an important role in many contexts in eighteenth century Sweden. In different ways it came to be used in historiography, political economy and, in time, in the study of man in the emerging discipline of anthropology. LÄS MER

 4. 4. Ett slags modernism i vetenskapen : Teoretisk fysik i Sverige under 1920-talet

  Författare :Karl Grandin; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History of science and ideas; History of science; history of physics; quantum physics; theoretical physics; theoretical technologies; Carl Wilhelm Oseen; Oskar Klein; Ivar Waller; 20th-century; Idé- och lärdomshistoria; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This dissertation considers the development of theoretical physics in Sweden in the 1920s. During this decade, the emphasis of the research in the theoretical physics departments of the Swedish universities changed from hydrodynamics to theoretical atomic physics. LÄS MER

 5. 5. "Det romantiska tidehvarfvet" : De svenska romantikernas medeltidsuppfattning

  Författare :Urban Josefsson; Staffan Källström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History of science and ideas; construction of history; Middle Ages; Swedish romanticism; Per Daniel Amadeus Atterbom 1790—1855 ; Erik Gustaf Geijer 1783—1847 ; Idé- och lärdomshistoria; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : The dissertation deals with the view of the Middle Ages in the Swedish Romantic Movement in the first half of the 19th century. A presentation is given of the treatment of the Middle Ages in the historical and fictional works of the Romantics, and it is shown how this treatment was influenced by both their philosophical outlook and their view of contemporary morality and politics. LÄS MER