Sökning: "German art"

Visar resultat 1 - 5 av 47 avhandlingar innehållade orden German art.

 1. 1. Konstens nationella identitet. : Om tysk och österrikisk modernism i svensk konstkritik 1908-1934

  Detta är en avhandling från Drau förlag

  Författare :Andrea Kollnitz; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; art criticism; rhetoric; nationalism; national identity; modernism; avant-garde; artist’s rôle; German expressionism; Austrian expressionism; German art; Swedish art; Wassily Kandinsky; Käthe Kollwitz; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; konstvetenskap; History Of Art;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the reactions to German and Austrian modernism in Swedish art criticism between 1908 and 1934. It analyses the rhetoric of art-critical texts and examines the persuasive strategies and powerful verbal imagery of art criticism as well as its national interests. LÄS MER

 2. 2. Bilder av Förintelsen. Mening, minne, kompromettering

  Detta är en avhandling från Palmkrons Bok & Utbildningsförlag, Stora Södergatan 13, S-222 23 Lund, SWEDEN

  Författare :Max Liljefors; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Visual Studies; Visual Culture; Holocaust Representation; Holocaust Art; Holocaust Studies; Documentary Photography; Abject Art; NO!art; Monuments; Psychoanalytic Theory; Julia Kristeva; Jacques Lacan; Abjection; Sublimation; Sacrifice; Katharsis; Apocaly; Art history; Konsthistoria; Contemporary history since 1914 ; Nutidshistoria från 1914 ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vår egen tid kännetecknas av ett mycket stort intresse för Förintelsen, det vill säga nazisternas folkmord på Europas judar. Denna bok försöker skissera några viktiga aspekter av den kulturella förståelsen av Förintelsen, genom att studera hur den avbildats i visuell kultur. LÄS MER

 3. 3. Tillvaratagna effekter. Om Jan Håfströms konstnärskap och konstnärsroll

  Detta är en avhandling från Makadam förlag

  Författare :Martin Sundberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Modernism; Pop art; New realism; Minimal art; Romanticism; Ruins; Originality; Word and image; Elective affinity; Canon; Outsider; Artist s role; Material iconography; Jan Håfström; Swedish contemporary art; Postmodernism; Art history; Konsthistoria;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling presenteras för första gången den svenske konstnären Jan Håfströms (född 1937) konstnärskap från debuten 1966 fram till 2002 på ett omfattande sätt. Koncept knutna till modernism och postmodernism används som en ram och den komparativa diskussionen placerar konstverken i en internationell kontext. LÄS MER

 4. 4. Historiska porträtt som kunskapskälla : Samlingar, arkiv och konsthistorieskrivning

  Detta är en avhandling från Lund : Nordic Academic Press

  Författare :Charlotta Krispinsson; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; konstvetenskap; Art History; art historiography; portraiture; connoisseurship; iconography; physiognomy; reception history; national portrait collections; art museums; the Swedish Portrait Archive; history of concepts; the iconic turn; Germany; image science; konsthistorieskrivning; porträtt; kännarskap; ikonografi; fysiognomik; receptionshistoria; nationella porträttsamlingar; konstmuseer; Nationalmuseum; Svenska porträttarkivet; svensk porträttkonst; begreppshistoria; den ikoniska vändningen; Tyskland; konstvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis is a study on the reception history of early modern portraiture, as expressed in Swedish as well as Nordic and German art historiography written 1880-1945. It focuses on the anthropological and anachronic aspects of the encounter between art historian and portrait, which is analysed according to theory on the agency of images. LÄS MER

 5. 5. Coloured Universe and the Russian Avant-Garde : Matiushin on Colour Vision in Stalin's Russia, 1932

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of the History of Art, Sweden

  Författare :Margareta Tillberg; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Colour vision; Russian avant-garde; Mikhail Matiushin; Elena Guro; Ender siblings; art; practices; science; culture; colour theory; laboratory observations; physiology; psychology; synaesthesia; formalism; dialectical materialism; architecture; design; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; konstvetenskap; Art History; colour practices; Stalin; universal language; Matjušin; Michail Vasilʹevič; 1861-1934; Experimentell konsthistoria Sovjetunionen 1930-talet; Färglära historia Sovjetunionen 1930-talet;

  Sammanfattning : Colour vision was of fundamental importance in modernist art. One reason its significance has been studied so little with regard to Russian art is that Soviet archives were inaccessible until the early 1990s. This work is the first close study on a so-called laboratory in an art- and science institute in the Soviet Union in the 1920s. LÄS MER