Sökning: "social anpassning"

Visar resultat 1 - 5 av 109 avhandlingar innehållade orden social anpassning.

 1. 1. Utsatthetens röster

  Detta är en avhandling från Stockholm : Boréa Bokförlag

  Författare :Zulmir Becevic; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ungdomar i samhällsvård; meningsskapande; erfarenhet; livsberättelser; identitet; relationer; emotioner.;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om ungdomar i samhällsvård och deras livsberättelser, om erfarenheter av att växa upp under kaotiska livsvillkor som karaktäriseras av psykiska problem, trasiga relationer, och andra former av social utsatthet. Syftet är att undersöka hur ungdomar som är placerade i samhällsvård använder sina erfarenheter för att skapa mening och sammanhang kring sig själva och sina liv. LÄS MER

 2. 2. Unga människor med rörelsehinder utanför arbetsmarknaden om barriärer, sociala relationer och livsvillkor

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Munir Dag; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Disability; handicap; barriers; work; social support; social relations; Funktionshinder; handikapp; barriärer; arbete; socialt stöd; sociala relationer; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning; Handikappvetenskap; Disability Research;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att beskriva de specifika barriärer som individer med rörel-sehinder i åldrarna 20-35 år upplever att de möter i sin strävan att komma in på arbets-marknaden. Syftet har också varit att beskriva individernas livssituation under arbets-löshet och jämföra detta med livssituationen i någon form av sysselsättning. LÄS MER

 3. 3. Unga människor med rörelsehinder utanför arbetsmarknaden : om barriärer, sociala relationer och livsvillkor

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Munir Dag; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Disability; handicap; barriers; work; social support; social relations; Funktionshinder; handikapp; barriärer; arbete; socialt stöd; sociala relationer; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Disability research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Handikappsforskning; Handikappvetenskap; Disability Research;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att beskriva de specifika barriärer som individer med rörel-sehinder i åldrarna 20-35 år upplever att de möter i sin strävan att komma in på arbets-marknaden. Syftet har också varit att beskriva individernas livssituation under arbets-löshet och jämföra detta med livssituationen i någon form av sysselsättning. LÄS MER

 4. 4. Shorelines of adaptation and fields of innovation Emerging sustainability transformations in sea-level rise planning and the food system

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Jacob von Oelreich; Rebecka Milestad; Åsa Svenfelt; Madeleine Granvik; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : This licentiate thesis builds on the understanding that there is an urgent need for radical and systemic transformations towards sustainability in all parts of society, since current socio-ecological relations are highly unsustainable. The aim of the thesis is to explore emerging societal transformations towards strengthened sustainability through case studies within planning for sea-level rise and the food system, respectively. LÄS MER

 5. 5. Watermarks Urban Flooding and Memoryscape in Argentina

  Detta är en avhandling från Stockholm : Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Susann Ullberg; Gudrun Dahl; Penny Harvey; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; natural disaster; memory; vulnerability; resilience; adaptation; adaptability; Argentina; Santa Fe; naturkatastrof; minne; sårbarhet; resiliens; anpassning; Argentina; Santa Fe; Social Anthropology; socialantropologi;

  Sammanfattning : The relationship between social experience and action in the context of recurrent disasters is often thought of in terms of adaptation. This study problematises this assumption from an anthropological perspective by analysing the memoryscape that mediates past experiences of disasters. LÄS MER