Sökning: "registered nurse"

Visar resultat 1 - 5 av 83 avhandlingar innehållade orden registered nurse.

 1. 1. Registered nurse-led emergency department triage : organisation, allocation of acuity ratings and triage decision making

  Författare :Katarina Göransson; Anna Ehrenberg; Margareta Ehnfors; Gun Nordström; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Accuracy; Canadian Triage and Acuity Scale; concordance; decision making; emergency department; patient scenarios; registered nurses; survey; think aloud; triage; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science;

  Sammanfattning : Successful triage is the basis for sound emergency department (ED) care, whereas unsuccessful triage could result in adverse outcomes. ED triage is a rather unexplored area in the Swedish health care system. This thesis contributes to our understanding of this complex nursing task. LÄS MER

 2. 2. Municipal elderly care : implications of registered nurses' work situation, education, and competence

  Författare :Karin Josefsson; Örebro universitet; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; registered nurse ; nursing ; municipal elderly care ; work situation ; demand ; control ; influence ; support ; violence ; education ; competence ; competence development ; questionnaire ; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; Caring sciences; Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; registered nurse; nursing; municipal elderly care; work situation; demand; control; influence; support; violence; education; competence; competence development; questionnaire;

  Sammanfattning : Registered nurses (RNs) are key figures in municipal elderly care. It is a challenge to create necessary conditions that enable them to provide quality nursing care. LÄS MER

 3. 3. Metodrumsundervisning : En kvalitativ studie av simulering inom vård- och omsorgsutbildning

  Författare :Ingela Leibring; Héctor Pérez Prieto; Marie Karlsson; Gun-Britt Wärvik; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; simulation; clinical skills laboratory; licensed practical nurse; licensed vocational nurse; registered nurse; simulering; metodrum; undersköterska; legitimerad sjuksköterska; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om vårdlärares arbete med simulering av arbetsuppgifter i metodrum Ett metodrum kan ses som en hybrid mellan klassrum och sjukhussal. I denna skolmiljö övas arbetsuppgifter som förekommer inom vård och omsorg. LÄS MER

 4. 4. På tröskeln till omvårdnadsvärlden

  Författare :Helén Eriksson; Elly Gunnarsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; registered nurse; practical nurse; socialisation; life values and believes; professionalism; hospital cultures; the nursing world; attitudes to and working with the elderly; Sjuksköterskeutbildning Sverige; Omvårdnad studier och undervisning Sverige;

  Sammanfattning : This is a panel study of 148 students between the ages of 16 and 19 who are enrolled in a three year practical nursing education programme. The aim of the study is to investigate the socialisation process into the nursing world by studying specific attitudes towards nursing, elderly people and general life values and beliefs. LÄS MER

 5. 5. Vara steget före : Bedömning av patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym

  Författare :Carina Bååth; Christina Lindholm; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; assessment; assessment tool; skin; nutrition; pain; registered nurse; enrolled nurse; bedömning; bedömningsinstrument; hudkostym; näringstillstånd; sjuksköterska; smärta; undersköterska; Nursing; Omvårdnad; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet var att beskriva och jämföra sjuksköterskors och underskö­terskors bedömningar av patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym samt de­ras uppfattningar om att använda bedömningsinstrument. Vidare att beskriva sjuk­sköterskors och undersköterskors uppfattningar om hur de bedömer patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym. LÄS MER