Sökning: "NATURVETENSKAP"

Visar resultat 1 - 5 av 24532 avhandlingar innehållade ordet NATURVETENSKAP.

 1. 1. Optimal strategies and information in foraging theory

  Detta är en avhandling från Lunds Universitet

  Författare :Emma Sernland; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Bayesian foraging; information use; public information; prior information; negative binomial distribution; group foraging; decision-making; information updating; leaving strategy; Ecology; Ekologi; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES Biology Other biology; NATURVETENSKAP Biologi Övrig biologi; Naturvetenskap; Natural sciences;

  Sammanfattning : In this thesis, I present both theoretical and empirical work where we have studied how humans and animals use information in situations where they need to continually update their information on the density of a resource. We have found that the amount of information, and the way the information is presented, are important factors for how well decisions are adapted to current circumstances. LÄS MER

 2. 2. Development of transgenic Arabidopsis thaliana and Daucus carota plant producing the p24 capsid protein from HIV-1 subtype C for the use as an edible plant-based vaccine model

  Detta är en avhandling från Lunds Universitet

  Författare :Ingrid Lindh; Åke Strid; Elin Grahn; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Chemistry Biochemistry Molecular biology; NATURVETENSKAP Kemi Biokemi Molekylärbiologi; NATURAL SCIENCES Chemistry Biochemistry; NATURVETENSKAP Kemi Biokemi; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES Chemistry; NATURVETENSKAP Kemi; biokemi; Biochemistry;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kamratbedömning i naturvetenskap på mellanstadiet formativ återkoppling genom gruppsamtal

  Detta är en avhandling från Malmö Högskola, Fakulteten för lärande och samhälle

  Författare :Therese Granekull; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; peer assessment; science education; feedback; formative assessment; kamratbedömning; naturvetenskap; formativ bedömning; återkoppling; mellanstadiet; DiNO; scoring rubric; bedömningsmatris;

  Sammanfattning : Kamratbedömning kan ha en positiv effekt på elevers lärande. För att uppnå denna positiva effekt måste elever kunna ge återkoppling till sina kamrater och även ta emot återkoppling från sina kamrater. Elever måste också kunna använda den återkoppling som de får. LÄS MER

 4. 4. En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle Innehåll, medierna och utbildningens funktion

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anders Jidesjö; Helge Strömdahl; Jari Lavonen; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Science and technology are important parts of culture. Thus today there is a need for a science education which promotes ‘science for all’ and ‘scientific literacy’ in order to prepare students for citizenship. Earlier studies indicate that many students find it hard to learn science and technology in school. LÄS MER

 5. 5. Development of a UV-B marker in plants

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Sanja Farkas; Åke Strid; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Chemistry Biochemistry; NATURVETENSKAP Kemi Biokemi; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES Chemistry; NATURVETENSKAP Kemi; biokemi; Biochemistry;

  Sammanfattning : .... LÄS MER