Sökning: "care utilisation"

Visar resultat 1 - 5 av 73 avhandlingar innehållade orden care utilisation.

 1. 1. Determinants of health care and drug utilisation : The causes of health care utilisation study

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ahmad Al-Windi; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; Sociodemographic characteristics; well-being. symptom. chronic disease; health care utilisation; drugs; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; Medicine; medicin;

  Sammanfattning : The costs of health care and medicines are a considerable and rapidly increasing part of the gross national product in Sweden. like in many other countries.The purpose of this study was to identify factors that influenced the we of health care and drugs in subjects aged 16 years and above in Håbo, a Swedish municipality. LÄS MER

 2. 2. Municipal elderly care implications of registered nurses' work situation, education, and competence

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska institutet

  Författare :Karin Josefsson; Örebro universitet.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Vårdvetenskap; Nursing Science; registered nurse ; nursing ; municipal elderly care ; work situation ; demand ; control ; influence ; support ; violence ; education ; competence ; competence development ; questionnaire ; registered nurse; nursing; municipal elderly care; work situation; demand; control; influence; support; violence; education; competence; competence development; questionnaire;

  Sammanfattning : Registered nurses (RNs) are key figures in municipal elderly care. It is a challenge to create necessary conditions that enable them to provide quality nursing care. LÄS MER

 3. 3. Intensified primary health care for cancer patients Utilisation of medical services

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Birgitta Johansson; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; Cancer; home care services; general practitioner; utilisation of medical services; prediction; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning; Caring Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the present thesis is to evaluate the effects of an Intensified Primary Health Care (IPHC) intervention on GPs' and home care nurses' possibilities to monitor and support cancer patients, and on cancer patients utilisation of medical services. A further aim is to identify determinants of cancer patients' utilisation of such services. LÄS MER

 4. 4. Health care utilisation in a developing country -the case of Zambia

  Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

  Författare :Catharina Hjortsberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public health; Utvecklingsekonomi; Economics of development; access; health care; utilisation; epidemiology; Folkhälsa; epidemiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med denna avhandling är att bidra till vår förståelse för vårdutnyttjande och dess förklaringsfaktorer i utvecklingsländer, speciellt i sub-sahariska Afrika. Detta görs genom att fokusera på sjukvårdsutgifter och dess förklaringsfaktorer, samt valet att söka vård för att bota åkomman. LÄS MER

 5. 5. Individual Support for Cancer Patients Effects, Patient Satisfaction and Utilisation

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Maria Hellbom; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; Cancer; individual support; patient satisfaction; utilisation; prediction; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; Caring Sciences; omvårdnadsforskning med samhällsvetenskaplig inriktning;

  Sammanfattning : The aims of this thesis are threefold: (1) To investigate cancer patients’ satisfaction with and utilisation of an Individual Psychological Support (IPS) intervention. (2) To evaluate the effects of Individual Support (IS), comprising IPS combined with Intensified Primary Health Care and Nutritional Support, on psychological distress and quality of life during the first year after diagnosis. LÄS MER