Sökning: "Förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 128 avhandlingar innehållade ordet Förskola.

 1. 1. Sociala konstruktioner i förskolans planeringssamtal I en landsgränsnära förskola

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University Press

  Författare :Emma Nilsson; Carin Roos; Karin Bengtsson; Maria Simonsson; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Förskola; förskolepersonal; planeringssamtal; gräns; landsgräns; sociala konstruktioner; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The overall aim of this study is to describe the preschool setting that is constructed in the preschool teacher’s planning conversations with a special focus on the border context in which this particular preschool is located. In what ways are the geographic location noticeable and what conceptions are established in their conversations? The study has a social constructivist approach and is informed by borderland theory which means that the focus is on the context and the participants in this context. LÄS MER

 2. 2. Med barnens röst : Ettåringar "berättar" om sin förskola

  Detta är en avhandling från Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Ingrid Engdahl; Jane Brodin; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ettåringar; förskola; barns perspektiv; lek; subjektskapande; kamratskap; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn;

  Sammanfattning : In the children’s voiceOne-year-olds “tell” about their preschoolThe overall aim of this study is to advance the child’s perspective. This is done by a study of one-year-olds in a toddler unit in a Swedish municipal preschool, located in a multicultural suburb in the city of Stockholm. LÄS MER

 3. 3. Erbjudande till kommunikation i en flerspråkig förskola fria och riktade handlingsområden

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Åsa Ljunggren; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; förskola; flerspråkig; kommunikation;

  Sammanfattning : The study was conducted in a multilingual preschool setting in a city in the south of Sweden. The aim of the study was to highlight and to understand how children’s abilities to communicate with each other vary in different situations in a preschool setting. LÄS MER

 4. 4. Relationen hem - förskola Intentioner och uppfattningar om förskolans uppgift att vara komplement till hemmet 1990-1995

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Ewa Ivarson Jansson; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Child care in Sweden; analyse the aims; co-operation with parents; pre-schools and family day nurseries;

  Sammanfattning : This dissertation examines the inherent meanings in the claim that the pre-school is "a complement to the home". The meanings are analysed in order to explore the reasons behind the extension of child care in Sweden, and particularly during the period 1990-1995.The dissertation has two objectives. LÄS MER

 5. 5. Relationen hem - förskola : intentioner och uppfattningar om förskolans uppgift att vara komplement till hemmet 1990-1995

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Ewa Ivarson-Jansson; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER