Sökning: "nanotechnology"

Visar resultat 1 - 5 av 168 avhandlingar innehållade ordet nanotechnology.

 1. 1. Den lilla tekniken i det stora skeendet : Nanoteknik, gränser och omvärldsuppfattningar

  Författare :Anja-Sofi Karhi; Carl-Reinhold Bråkenhielm; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ICT; nanotechnology; phenomenography; dichotomy; shared figures of thoughts; border exceed; ways in which people experience; Natural – Unnatural; Living – Not-living; Exterior – Interior; IKT; nanoteknik; omvärldsuppfattningar; fenomenografi; tankefigurer; dikotomier; gränsöverskridanden; naturligt och ickenaturligt; levande och ickelevande materia; yta och innehåll; Technology and social change; Teknik och social förändring;

  Sammanfattning : Sedan några år tillbaka intar nanoteknik en position som ett av de mest "heta" och högst prioriterade forsknings- och utvecklingsområdena. Tilltron är stark till att nanotekniken kommer att påverka nästan alla aspekter av våra liv. LÄS MER

 2. 2. Characterization of Surfaces Relevant to Nanotechnology

  Författare :Emelie Hilner; Synkrotronljusfysik; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; nanotechnology; surface science; semiconductors; scanning tunneling microscopy; spectroscopic photoemission and low energy electron microscopy; low energy electron diffraction;

  Sammanfattning : In this thesis investigations of the structure and dynamics of semiconductor surfaces relevant for the synthesis of nanostructures are presented. The studies were performed using Scanning Tunneling Microscopy (STM), Low Energy Electron Diffraction (LEED), and Spectroscopic PhotoEmission and Low Energy Electron Microcopy (SPELEEM). LÄS MER

 3. 3. Gold-Based Nanoparticles and Thin Films : Applications to Green Nanotechnology

  Författare :Pia Lansåker; Claes-Göran Granqvist; Gunnar Niklasson; Ulf Helmersson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; green nanotechnology; transparent conductors; nanoparticles; gold coalescence; substrate effect; temperature effect; Fysik; Physics;

  Sammanfattning : The use of gold-based nanoparticles and thin films is very promising when it comes to improving several green nanotechnologies. Therefore, in order to further their use in applications such as electrochromic devices, photovoltaics, light-emitting diodes and photocatalysis, the aim of this work was to study the growth of gold-based nanoparticles and thin films. LÄS MER

 4. 4. The self-spreading double bilayer/Advances in lipid membrane nanotechnology

  Författare :Irep Gözen; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; nanotechnology; pore; lipid double bilayer; rupture; crackling noise; tension; self-spreading; vesicle; flat giant unilamellar vesicle; viscous fingering.;

  Sammanfattning : In my thesis I describe the generation, characterization and uses of self-spreading double bilayers. This new type of solid-supported model membrane combines features and properties of the 2D lipid bilayer membrane, and the 3D phospholiposome. The double bilayer membrane, i.e. LÄS MER

 5. 5. First As Probe, Then As Function - Fluorescence in Bio-inspired Nanotechnology

  Författare :Jonas Hannestad; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :self-assembly; lipid membrane; bio-inspired; FRET; light-harvesting; spectroscopy.; fluorescence; nanotechnology; single molecule fluorescence spectroscopy; DNA;

  Sammanfattning : In this thesis, I demonstrate how fluorescence can be used in the context of bio-inspired nanotechnology, both as an indirect probe and as a function in itself. By combining principles and molecules from three different bio-molecular systems, DNA, bacterial light-harvesting complexes and cell membranes, I have constructed nano- and microscale systems for long-range excitation energy transfer, light-harvesting and reaction control. LÄS MER