Sökning: "NATURAL SCIENCES"

Visar resultat 1 - 5 av 23888 avhandlingar innehållade orden NATURAL SCIENCES.

 1. 1. På spaning efter idrottsdidaktik

  Författare :Katarina Schenker; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics; Pedagogik; Sport Science; Idrottsvetenskap; idrottsdidaktik; didaktik; idrottsvetenskap; idrott; Sport pedagogy; Sport education theory; Higher education; Physical education; Sport didactics; subject-matter didactics; didactics; PETE; PE teacher education programmes; Idrottsdidaktik; Ämnesdidaktik; Idrottslärarutbildning; Lärarutbildning; Högre utbildning; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; PE teacher education programme; sport didactics; physical education; sport education theory; teaching model; sport pedagogy model; sport pedagogical reflection;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För ämneslärarexamen krävs att studenterna ska kunna bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnesdidaktik. För lärarprogram med inriktning mot undervisning i Idrott och hälsa medför det att begreppet idrottsdidaktik behöver tydliggöras. LÄS MER

 2. 2. Learning-by-modeling Novel Computational Approaches for Exploring the Dynamics of Learning and Self-governance in Social-ecological Systems

  Författare :Emilie Lindkvist; Maja Schlüter; Jon Norberg; Örjan Ekeberg; James Dyke; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Complex adaptive systems; Renewable resources; Adaptive management; Small-scale fisheries; Artificial intelligence; Reinforcement learning; Agent-based modeling; agent-baserade modeller; artificiell intelligens; social-ekologiska system; komplexa adaptiva system; förnyelsebara naturresurser; adaptiv förvaltning; vetenskap om hållbar utveckling; Sustainability Science;

  Sammanfattning : As a consequence of global environmental change, sustainable management and governance of natural resources face critical challenges, such as dealing with non-linear dynamics, increased resource variability, and uncertainty. This thesis seeks to address some of these challenges by using simulation models. LÄS MER

 3. 3. Trädgårdsmästarens förökningsmetoder – schema och katalog över förökningsdelar vid vegetativ förökning av fleråriga örtartade växter

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Tina Westerlund; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Vegetative plant propagation; Herbaceous perennials; Nursery practice; Traditional propagation methods; Cuttings; Plant parts; Growth habit; Classification; Scheme;

  Sammanfattning : The purpose of this licentiate thesis is to gather and classify information about traditional vegetative propagation of perennial herbaceous plants. This thesis is the first, self-contained part of a survey of propagation methods used by horticulturists. LÄS MER

 4. 4. Guiding Sustainability Transitions: Backcasting, Experimentation and Social learning

  Detta är en avhandling från Gothenburg : Chalmers tekniska högskola

  Författare :Johan Larsson; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; sustainability transitions; transdisciplinarity; reflexive governance; experimentation; backcasting; Education for Sustainable Development ESD ; social learning;

  Sammanfattning : Sustainability challenges including climate change, social injustice, resource depletion and biodiversity loss are becoming increasingly apparent. These challenges can be understood as partly resulting from unsustainable socio-technical systems in society, assumed to require transitions to become sustainable in time. LÄS MER

 5. 5. Stochastic modelling and analysis of early mouse development

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

  Författare :Sofia Tapani; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; correlation; CUSUM; mouse; non-stationarity; pronucleus; stochastic differential equation; time series; wavelet decomposition; yeast;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to model and describe dynamical events for biologicalcells using statistical and mathematical tools. The thesis includes five papersthat all relate to stochastic modelling of cells. LÄS MER