Sökning: "Maria Simonsson"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Maria Simonsson.

 1. 1. Integration of Tumor and Host Factors – Implications for Breast Cancer Prognosis

  Detta är en avhandling från Lund University: Faculty of Medicine

  Författare :Maria Simonsson; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Breast Cancer; Prognosis and survival; CYP1A2; CYP2C8; Coffee Consumption; Alcohol Consumption; Cyclooxygenase-2 COX-2 ;

  Sammanfattning : Breast cancer is the most common cancer among women worldwide, although the mortality rates have decreased in the last decades. Breast cancer is a heterogeneous disease, and treatment resistance is a significant clinical problem in spite of the overall high survival rates. LÄS MER

 2. 2. Bilderboken i förskolan En utgångspunkt för samspel

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Maria Simonsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Picture book; Preschool; Child perspective; Agency; Material Culture; Ethnography; Subject positioning; Interaction; Everyday Practice; Förskolebarn; Bilderböcker; Social interaktion; Litteraturpedagogik; Förskolan; Lek; Barns fantasiliv; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The main purpose of the study is to investigate how children use picture books in the everyday practices in the Swedish pre-school. More specifically, I want to study the use of picture books based on the child's interaction with the book. LÄS MER

 3. 3. Protein Acetylation – A Multifunctional Regulator of TGF-β Signaling

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Maria Simonsson; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Cell biology; TGF-β; Acetylation; Deacetylation; Acetyltransferase; HDAC; Smad; Transcription; Cellbiologi; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : Transforming growth factor β (TGF-β) is a member of a large family of cytokines that regulate many crucial events in cells, including proliferation, differentiation, migration and apoptosis. Deregulated TGF-β signaling is associated with various forms of cancers and developmental disorders. LÄS MER