Sökning: "SE Sweden"

Visar resultat 1 - 5 av 11239 avhandlingar innehållade orden SE Sweden.

 1. 1. Law and Spatial Planning. Socio-legal Perspectives on the Development of Wind Power and 3G Mobile Infrastructures in Sweden

  Detta är en avhandling från Blekinge Institute of Technology

  Författare :Stefan Larsson; Blekinge Tekniska Högskola.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Law and planning; Sociology of law; Spatial planning; Knowledge-types; Expert lay; Wind power; 3G mobile telephony; infrastructure; public participation; efficiency; Implementation; Sweden; sociology of law; spatial planning; knowledge-types; expert lay; wind power; implementation; Sweden.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna sammanläggningsavhandling i fysisk planering visar hur viktig rättens och juridikens roll är för planeringen och styrning av landskap och miljö, och de fall som studerats och analyserats är den svenska utbyggnaden av 3G-infrastruktur och vindkraften. Utifrån ett rättssociologiskt planeringsperspektiv visar Stefan Larsson (som också disputerat i rättssociologi tidigare) på hur implementering och planering av denna specifika typ av infrastruktur kunde förbättras med ett mer empiriskt förhållningssätt till rätten, rättsliga förändringar och dess konsekvenser. LÄS MER

 2. 2. Ett nytt sätt att se. Om bildtidningen Se 1938-1945

  Detta är en avhandling från Nordicom

  Författare :Tobias Lindberg; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Life; Vecko-Journalen; Nu; Vi; Folket i Bild; Se; Åhlén Åkerlund; Margit Wener; K W Gullers; Lennart Nilsson; Åke Bonnier; Carl-Adam Nycop; World War II; periodical; general interest mass audience magazine; pictorial; photojournalism; picture essay; Press history; picture magazine; Look; Picture Post; Signal; Tele; 20th century; Sweden; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation;

  Sammanfattning : This dissertation describes and analyses the way that Se reported on the world between 1938—1945. Comparative analysis is the most important technique to describe Se’s type of journalism. Se is compared to the American picture magazine Life, the British picture magazine Picture Post, and the Swedish edition of the German pictorial Signal. LÄS MER

 3. 3. Corruption in Sweden Exploring Danger Zones and Change

  Detta är en avhandling från Umeå : Department of political science, Umeå university

  Författare :Staffan Andersson; Umeå universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Public sector research; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Forskning om offentlig sektor; statskunskap; statskunskap; Corruption; danger zones; delegation; institutional and contextual changes; least corrupt cases; multi-method approach; principal-agent relations; public sector; Sweden;

  Sammanfattning : In this dissertation I study corruption in the public sector in Sweden, a country which the literature regards as having few corruption problems. Sweden is therefore classified as a “least corrupt” case, and such countries are seldom studied in corruption research. My work is thus an effort to fill a gap in the literature. LÄS MER

 4. 4. Se människan! en studie av Luleå stifts möte med den moderna kulturen under 1900-talets första hälft

  Detta är en avhandling från Skellefteå : Artos & Norma bokförlag

  Författare :Mayvor Ekberg; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Diocese of Luleå; clergymen’s assembly of the diocese of Luleå; low church; the Church of Sweden; ecclesiology; history of the church; Theological and Ideological Studies; process of modernisation; modernity; secularisation; pietism; expressivism; Enlightenment; Romanticism; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : The present study deals with the encounter between the diocese of Luleå and the process of modernising. The main issue is individualism as a part of modern man’s identity. LÄS MER

 5. 5. Architectures of Life-Building in the Twentieth Century Russia, Germany, Sweden

  Detta är en avhandling från Huddinge : Södertörns högskola

  Författare :Irina Seits; Södertörns högskola.; Södertörns högskola.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; architecture of the twentieth century; modernism; Soviet avantgarde; functionalism; constructivism; life-building; Russia; Germany; Sweden; urban theory; IKEA; living space; everyday life; home; Архитектура двадцатого века; жизнестроение; авангард; модернизм; функционализм; ИКЕЯ; Kritisk kulturteori; Critical and Cultural Theory; Östersjö- och Östeuropaforskning; Baltic and East European studies;

  Sammanfattning : The modernist concept of life-building as an architectural method for improving the conditions of everyday life originated in Europe during the 1920s. This book explores three modes of functionalism by way of a comparative analysis of both the theoretical discourses and architectural practices associated with functionalism in Russia, Germany, and Sweden. LÄS MER