Sökning: "Harry Martinson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Harry Martinson.

 1. 1. Aniara: Från versepos till opera

  Detta är en avhandling från Corona

  Författare :Johan Stenström; Lund University.; Lunds universitet.; [1994]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Erik; Lindegren; verse epic; opera; Martinson; Semiotics; Karl-Birger; Blomdahl; Harry;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Tageslichtfreude und Buchstabenangst Zu Harry Martinsons dichterischen Wortbildungen als Übersetzungsproblematik

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Dorothea Liebel; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Translation; Harry Martinson; poetic word formations; nonce words; effect of nonce words on style and reader; word formation that are specific for a certain author; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages German language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Tyska språket; tyska; German;

  Sammanfattning : The style of the Swedish writer Harry Martinson is characterised by a large number of conspicuous and creative word-formation units, which have a special function in his writing. One single word might summarise and denominate an experiance or a complex emotion, sometimes using an exact description, sometimes using a metaphor. LÄS MER

 3. 3. Den moderne Ivar Lo-Johansson: Modernisering, modernitet och modernism i statarromanerna

  Detta är en avhandling från Gidlunds förlag

  Författare :Magnus Nilsson; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literature criticism; General and comparative literature; the grotesque; documentary; polyphony; Arnold Ljungdal; Ture Nerman; the new woman; D. H. Lawrence; Artur Lundkvist; Harry Martinson; primitivism; Raymond Williams; Mikhail Bakhtin; Fredric Jameson; Marxist criticism; avant-garde; social modernism; modernity; modernism; modernisation; Ivar Lo-Johansson; labour movement; socialist realism; Moa Martinson; proletarian literature; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Humanities Social Sciences; arbetarlitteratur;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling handlar om arbetarförfattaren Ivar Lo-Johanssons modernitet, sådan den kommer till uttryck i de sk. statarromanerna: Godnatt, jord (1933), Bara en mor (1939) och Traktorn (1943). LÄS MER

 4. 4. Tre lärodiktare : studier i Harry Martinsons, Gunnar Ekelöfs och Karl Vennbergs lyrik

  Detta är en avhandling från Staffanstorp : Cavefors

  Författare :Marie Louise Ramnefalk; [1974]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Karl Vennberg 1910-1995; Gunnar Ekelöf 1907-1968; Harry Martinson 1904-1978; Svensk poesi historia 1900-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Raketsommar Science fiction i Sverige 1950–1968

  Detta är en avhandling från Ellerströms förlag

  Författare :Jerry Määttä; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; sociology of literature; popular literature; publishing history; reception studies; cultural studies; fandom; fan cultures; fanzines; science fiction; Aniara; Harry Martinson; Ray Bradbury; Sture Lönnerstrand; Roland Adlerberth; Elisabeth Tykesson; Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The subject of this dissertation is the introduction and reception of science fiction literature in Sweden 1950–1968. Apart from considerations on science fiction as a genre and market category, and a brief survey of science fiction published in Sweden before the year 1950, the dissertation scrutinizes the Swedish publishers’ attempts at introducing both domestic and translated science fiction, the reception of the genre in Swedish literary criticism, the magazines Häpna! (1954–1966) and Galaxy (1958–1960), and the foundation of a Swedish science fiction fan culture. LÄS MER