Sökning: "Harry Martinson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Harry Martinson.

 1. 1. Aniara: Från versepos till opera

  Detta är en avhandling från Corona

  Författare :Johan Stenström; Lunds universitet.; Lund University.; [1994]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Erik; Lindegren; verse epic; opera; Martinson; Semiotics; Karl-Birger; Blomdahl; Harry;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Tageslichtfreude und Buchstabenangst Zu Harry Martinsons dichterischen Wortbildungen als Übersetzungsproblematik

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Dorothea Liebel; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Translation; Harry Martinson; poetic word formations; nonce words; effect of nonce words on style and reader; word formation that are specific for a certain author; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages German language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Tyska språket; tyska; German;

  Sammanfattning : The style of the Swedish writer Harry Martinson is characterised by a large number of conspicuous and creative word-formation units, which have a special function in his writing. One single word might summarise and denominate an experiance or a complex emotion, sometimes using an exact description, sometimes using a metaphor. LÄS MER

 3. 3. Den moderne Ivar Lo-Johansson: Modernisering, modernitet och modernism i statarromanerna

  Detta är en avhandling från Gidlunds förlag

  Författare :Magnus Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literature criticism; General and comparative literature; the grotesque; documentary; polyphony; Arnold Ljungdal; Ture Nerman; the new woman; D. H. Lawrence; Artur Lundkvist; Harry Martinson; primitivism; Raymond Williams; Mikhail Bakhtin; Fredric Jameson; Marxist criticism; avant-garde; social modernism; modernity; modernism; modernisation; Ivar Lo-Johansson; labour movement; socialist realism; Moa Martinson; proletarian literature; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Humanities Social Sciences; arbetarlitteratur;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling handlar om arbetarförfattaren Ivar Lo-Johanssons modernitet, sådan den kommer till uttryck i de sk. statarromanerna: Godnatt, jord (1933), Bara en mor (1939) och Traktorn (1943). LÄS MER

 4. 4. Raketsommar Science fiction i Sverige 1950–1968

  Detta är en avhandling från Ellerströms förlag

  Författare :Jerry Määttä; Uppsala universitet.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; sociology of literature; popular literature; publishing history; reception studies; cultural studies; fandom; fan cultures; fanzines; science fiction; Aniara; Harry Martinson; Ray Bradbury; Sture Lönnerstrand; Roland Adlerberth; Elisabeth Tykesson; Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The subject of this dissertation is the introduction and reception of science fiction literature in Sweden 1950–1968. Apart from considerations on science fiction as a genre and market category, and a brief survey of science fiction published in Sweden before the year 1950, the dissertation scrutinizes the Swedish publishers’ attempts at introducing both domestic and translated science fiction, the reception of the genre in Swedish literary criticism, the magazines Häpna! (1954–1966) and Galaxy (1958–1960), and the foundation of a Swedish science fiction fan culture. LÄS MER

 5. 5. Tingens och tankarnas landskap : försök i naturumgängets arkeologi med exempel ur Blekinges och Smålands förflutna

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Björn Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects Archaeology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen Arkeologi; Harry Martinson; poetics of archaeology; culture-nature interaction; symbolic ecology; material studies; environmental policy; Southern Scandinavia; Småland; Blekinge; human ecology; ethno-history; long-term archaeology; Stone Age; GIS; Mörrumsån; archaeology; the past in the past; salmon-fishing; pike-fishing;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen ”Tingens och tankarnas landskap” söker arkeologiska metoder och teorier för ett humanistiskt närmande av människans tidiga naturumgänge. Med arkeologiskt menas här fokuseringen på de materiella spåren i landskapet, stora som små, naturdanade som människotillverkade. LÄS MER