Sökning: "Harry Martinson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade orden Harry Martinson.

 1. 1. Aniara: Från versepos till opera

  Detta är en avhandling från Corona

  Författare :Johan Stenström; [1994]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Erik; Lindegren; verse epic; opera; Martinson; Semiotics; Karl-Birger; Blomdahl; Harry;

  Sammanfattning : [abstract missing].... LÄS MER

 2. 2. Tageslichtfreude und Buchstabenangst Zu Harry Martinsons dichterischen Wortbildungen als Übersetzungsproblematik

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Dorothea Liebel; Kjell-Åke Forsgren; Mariann Skog-Södersved; Werner Koller; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Translation; Harry Martinson; poetic word formations; nonce words; effect of nonce words on style and reader; word formation that are specific for a certain author; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages German language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Tyska språket; tyska; German;

  Sammanfattning : The style of the Swedish writer Harry Martinson is characterised by a large number of conspicuous and creative word-formation units, which have a special function in his writing. One single word might summarise and denominate an experiance or a complex emotion, sometimes using an exact description, sometimes using a metaphor. LÄS MER

 3. 3. Den moderne Ivar Lo-Johansson: Modernisering, modernitet och modernism i statarromanerna

  Detta är en avhandling från Gidlunds förlag

  Författare :Magnus Nilsson; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literature criticism; General and comparative literature; the grotesque; documentary; polyphony; Arnold Ljungdal; Ture Nerman; the new woman; D. H. Lawrence; Artur Lundkvist; Harry Martinson; primitivism; Raymond Williams; Mikhail Bakhtin; Fredric Jameson; Marxist criticism; avant-garde; social modernism; modernity; modernism; modernisation; Ivar Lo-Johansson; labour movement; socialist realism; Moa Martinson; proletarian literature; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : This dissertation examines the modernity of the Swedish proletarian author Ivar Lo-Johansson (1901-1990), as manifested in the so-called 'statare' novels: Godnatt, jord (Breaking Free, 1933), Bara en mor (Only a Mother, 1939), and Traktorn (1943). The dissertation examines, on the one hand, modernisation and modernity as the topoi of these novels, and on the other, how the author relates to the literary tendency that has come to signify the aesthetic modernisation of the 20th century, i. LÄS MER

 4. 4. Tre lärodiktare : studier i Harry Martinsons, Gunnar Ekelöfs och Karl Vennbergs lyrik

  Detta är en avhandling från Staffanstorp : Cavefors

  Författare :Marie Louise Ramnefalk; [1974]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Karl Vennberg 1910-1995; Gunnar Ekelöf 1907-1968; Harry Martinson 1904-1978; Svensk poesi historia 1900-talet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Tingens och tankarnas landskap : försök i naturumgängets arkeologi med exempel ur Blekinges och Smålands förflutna

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Björn Nilsson; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Harry Martinson; poetics of archaeology; culture-nature interaction; symbolic ecology; material studies; environmental policy; Southern Scandinavia; Småland; Blekinge; human ecology; ethno-history; long-term archaeology; Stone Age; GIS; Mörrumsån; archaeology; the past in the past; salmon-fishing; pike-fishing; Arkeologi;

  Sammanfattning : The thesis "Tingens och tankarnas landskap" is about the material traces of man and his activities in the past. The study investigates the possibility and methods of describing man’s interaction with nature. LÄS MER