Sökning: "Eva Reimers"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade orden Eva Reimers.

 1. 1. Risk och bejakande : Sexualitet och genus i sexualupplysning och sexualundervisning i TV

  Författare :Eva Bolander; Bengt- Göran Martinsson; Eva Reimers; Åse Røthing; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sex education; sexuality; gender; heteronormativity; edutainment; Sexualupplysning; sexualundervisning; läromedel; sexualitet; genus; heteronormativitet; television; Utbildningsradion; Pedgogical work; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur sexualupplysning och sexualundervisning i TV producerar, reproducerar och utmanar föreställningar om sexualitet och genus. Det empiriska materialet består av tre programserier från Utbildningsradion samt två säsonger av Fråga Olle i Kanal 5. Programmen producerades och sändes mellan 1998 och 2004. LÄS MER

 2. 2. Drama som pedagogisk möjlighet : En intervjustudie med lärare i grundskolan

  Författare :Kristina Fredriksson; Eva Reimers; Eva Österlind; Mia-Marie Sternudd; Tullie Torstensson; Christina Chaib; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The aim of this study is to develop insights about what meaning teachers ascribe to their work with drama in education. Based on a socio-cultural perspective drama is seen as a tool for learning. LÄS MER

 3. 3. Dopet som kult och kultur : Bilder av dopet i dopsamtal och föräldraintervjuer

  Författare :Eva Reimers; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; secularisation; infant baptism; rituals; religion; religious discourse; Church of Sweden; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : This study of Swedish secularisation and religiousness presents analyses of discourses related to the ritual of infant baptism. The aim of the study is to shed light upon the ambiguous image of Swedish religiousness. On the one hand, Sweden is regarded as one of the most secularised countries in the world. LÄS MER

 4. 4. Jag sa att jag älskade han men jag har redan sagt förlåt för det : Ålder, genus och sexualitet i skolans tidigare år

  Författare :Jenny Bengtsson; Eva Reimers; Lena Martinsson.; Fanny Ambjörnsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Norms; school; age; gender; sexuality; heteronormativity; childhood; Normer; skola; ålder; genus; sexualitet; heteronormativitet; barndom;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur föreställningar kring normalitet kommer till uttryck och förhandlas i de vardagliga praktikerna i skolans tidigare år. I särskilt fokus är normer kring ålder, genus och sexualitet. LÄS MER

 5. 5. Present absences : Exploring the posthumanist entanglements of school absenteeism

  Författare :Linnea Bodén; Eva Reimers; Ann-Marie Markström; Maggie MacLure; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; school absenteeism; digital registration; software; practices; posthumanism; skolfrånvaro; digitala system; registrering; praktiker; posthumanism;

  Sammanfattning : The aim of the study is to explore how school absenteeism as a material-discursive phenomenon is produced in the practices of humans and nonhumans, when absences and presences are registered and managed through digital technologies. How is the phenomenon of school absenteeism produced when absences and presences are digitally registered? How does the phenomenon of school absenteeism emerge when both human and nonhuman entanglements are included in the apparatuses of knowing?Through a posthumanist approach, the study engages empirically with two types of software for the registration of absences and presences at three Swedish schools. LÄS MER