Sökning: "hydrophobic effect"

Visar resultat 1 - 5 av 211 avhandlingar innehållade orden hydrophobic effect.

 1. 1. Hydrophobic Impregnation of Concrete Structures Effects on Concrete Properties

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Anders Selander; KTH.; [2010]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; hydrophobic impregnation; silane; siloxane; concrete; surface treatment; water repellent agent; building protection; impregnering; betong; silan; siloxan; ytbehandling; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur;

  Sammanfattning : Hydrophobic impregnations often referred to as water repellent agents, today mainly consisting of alkylalkoxysilanes, are often used on concrete to prolong the service life of the structure. This is accomplished by protecting the reinforcement bars from chlorides or by changing the moisture content inside. LÄS MER

 2. 2. Hydrophobic surfaces: Effect of surface structure on wetting and interaction forces

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Petra M Hansson; KTH.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; hydrophobic surface; superhydrophobic surface; atomic force microscopy; surface forces; capillary forces; cavitaion; surface roughness; friction; wetting; confocal Raman; contact angles; surface preparation; Langmuir-Blodgett;

  Sammanfattning : The use of hydrophobic surfaces is important for many processes both in nature and industry. Interactions between hydrophobic species play a key role in industrial applications such as water-cleaning procedures and pitch control during papermaking but they also give information on how to design surfaces like hydrophobic mineral pigments. LÄS MER

 3. 3. The effect of sequence truncation and amino-acid substitutions on the biophysical properties of protein S and calbindin D9k

  Detta är en avhandling från Karin Julenius, Physical Chemistry 2, Lund University, P.O.B. 124, S-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Karin Julenius; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; surface plasmon resonance; fluorescence spectroscopy; circular dichroism spectroscopy; NMR spectroscopy; hydrophobic effect; protein stability; dimerization; cooperativity; calcium binding; EGF-module; EF-hand; calbindin D9k; protein S; synthet; Physical chemistry; Fysikalisk kemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Proteiner är helt nödvändiga för alla former av liv på jorden. En typisk cell består till 50-60 % av proteiner, om man bortser från vatten. Det är ett protein, hemoglobin, som transporterar syre från lungorna till kroppens celler och ger blodet dess röda färg. LÄS MER

 4. 4. Protein-Polymer Interaction and Association in Aqueous Solution

  Detta är en avhandling från Department of Biochemistry, Lund University

  Författare :Malin Jönsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Physical chemistry; Fysikalisk kemi; Makromolekylär kemi; Macromolecular chemistry; enzymologi; Proteiner; enzymology; Proteins; Aqueous two-phase systems; Monte Carlo Simulations; hydrophobic effect; surface hydrophobicity; plasmid DNA; Protein; polymer;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med den här avhandlingen har varit att studera association och växelverkan mellan proteiner och polymerer. Två olika tekniker har använts i dessa studier; datorsimuleringar och fördelning i polymera vattenhaltiga tvåfassystem. LÄS MER

 5. 5. Towards the Rational Design of Molecularly Imprinted Polymers

  Detta är en avhandling från University of Kalmar, Institute of Natural Sciences, P. O. Box 905, S-391 29 Kalmar, Sweden

  Författare :Håkan S. Andersson; Högskolan i Kalmar.; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Biokemi; Biochemistry; molecular recognition; host-guest chemistry; molecular imprinting; Thermodynamics; Molecular Recognition; Polyvalency; Cooperativity; Electrostatic Interactions; Hydrophobic Effect; Chromatography; Frontal Analysis; HPLC; Spectroscopy; Molecularly Imprinted Polymer; Molecular Imprinting; Crown Ether; Template Polymerisation; Cyclodextrin; Metabolism; Biotechnology; Bioteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Gipsgjutning är ganska enkelt. Blanda gipset med vatten och rör runt lite. Häll därefter blandningen i en form om du vill ha en gipshund eller så, eller i en tallrik om du vill trycka av en kroppsdel. Om du vill ha en handavgjutning så tryck dit handen en stund och låt gipset stelna. LÄS MER