Sökning: "Pedagogiskt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 358 avhandlingar innehållade orden Pedagogiskt arbete.

 1. 1. What and How Students Perceive They Learn When Doing Mini-Companies in Upper Secondary School

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Steven Hunter Lindqvist; Anders Arnqvist; Juvas Marianne Lijas; Michael Dal; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Junior Achievement Company Program; Junior Achievement Young Enterprise; Mini-company; Student Company; Entrepreneurship; Entrepreneurship Education; Entrepreneurial Learning; Upper Secondary School; High School; Reflection; Skills; Competencies; Ung Företagsamhet; UF-företag; Entreprenörskap; Elevföretag; Entreprenörskaps Utbildning; Entreprenöriellt Lärande; Gymnasium; Reflektion; Förmågor; Kompetenser; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The aim of this study is to gain more in-depth knowledge into what Swedish upper secondary school students perceive they learn, and the factors that students perceive affect learning, when they start and run mini-companies within the Junior Achievement Company Program.  The data is comprised of interviews with eleven students each of whom ran a mini-company with other students. LÄS MER

 2. 2. Stärkt pedagogiskt ledarskap Rektorer granskar sin egen praktik

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Anette Forssten Seiser; Anders Arnqvist; Åsa Söderström; Michael Uljens; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogical leadership; principal; educational leadership; school improvement; action research; practice theory; practice architecture; students´ outcome; Pedagogiskt ledarskap; rektor; skolledarskap; skolförbättring; aktionsforskning; praktikteori; praktikarkitekturer; elevresultat; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The aim of the study is to generate knowledge about principals´ pedagogical leadership practice. Furthermore, the study aims at generate knowledge of what is happening in a joint action research practice when principals explore a pedagogical leadership. LÄS MER

 3. 3. Synsätt, teman och strategier några perspektiv på mångkulturella frågor i skolan i ett praktiknära projekt

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Lena Granstedt; Åsa Bergenheim; Anna Larsson; Pirjo Lahdenperä; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; multicultural issues; teachers; reflective talks; pupils with a non-Swedish background; interpretative repertoires; parents with a non-Swedish background; majority perspectives; minority perspectives; culture; ethnicity; mångkultur; lärare; reflektiva samtal; elever med utländsk bakgrund; tolkningsrepertoarer; föräldrar med utländsk bakgrund; majoritetsperspektiv; minoritetsperspektiv; kultur; etnicitet; SOCIAL SCIENCES Social sciences Educational work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The chief aim of my thesis is to study and analyse how the multiculturalism of schools is reflected in research and reports in Sweden and in the way in which teachers talk about multicultural issues at school.Part of the work is done in the form of reflecting talks with two groups of teachers in two different schools on issues and situations taken from their own everyday experience. LÄS MER

 4. 4. Emotioner och värdegrundsarbete Om lärare, fostran och elever i en mångkulturell skola

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :David Lifmark; Karin Sporre; Lars Petterson; Bernt Gustavsson; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; emotioner; värdegrundsarbete; etik; sårbarhet; Martha Nussbaum; etnicitet; religiositet; sexuell läggning; SOCIAL SCIENCES Social sciences Educational work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogiskt arbete; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : This thesis explores aspects of teachers’ obligation to implement and discuss what are referred to in the Swedish national school curricula as “fundamental values” (“värdegrunden” in Swedish). The aim is to describe and analyze dilemmas in interpretations of and teachers’ work with these fundamental values. LÄS MER

 5. 5. (O)möjliga positioner. Familjer från Iran & postkoloniala reflektioner

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Hanna Wikström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Postkolonial teori; Familj; Kön; Iran; Sverige; Diskursanalys; Dekonstruktion; Positioner; Plats; Sexualitet; Komplexitet; Skillnad; Situerad kunskap; Diskurs; Föräldrar; Unga; Diskriminering; Invandrarfamiljer; Hedersvåld; Tradition; Modernitet; Motstånd; Förtryck; Multipla subjekt; Svenskhet; Iranskhet.;

  Sammanfattning : The thesis is based on narratives by families originating from Iran, now residing in Sweden, Göteborg. The focus is the accounts of family, gender, relations, belongings (and class).Point of departure is a representation of “immigrant families” as problematic in the media and public debate. LÄS MER