Sökning: "socio"

Visar resultat 1 - 5 av 1317 avhandlingar innehållade ordet socio.

 1. 1. Socio-material mediations : : learning, knowing and self-produced media within healthcare

  Detta är en avhandling från Malmö : Malmö : Malmö University. Faculty of Culture and Society, Malmö University. School of Arts and Communication (K3)

  Författare :Erling Bjarki Björgvinsson; Blekinge Tekniska Högskola.; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TECHNOLOGY Information technology Computer science Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap Datalogi; TECHNOLOGY Information technology Other information technology; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Övrig informationsteknik; Humanities Social Sciences; Interaction design; workplace studies; Interactive media;

  Sammanfattning : The thesis discusses lessons learned and issued raised when exploring how self-produced rich media can facilitate sharing of meaning between healthcare professionals at an intensive care unit and between healthcare professionals and patients within a hand surgery clinic. Design experiments conducted at the intensive care unit focused on how healthcare professionals could collaboratively produce ‘best practice’ videos displayed on handheld devices and accessed through barcodes placed out in the unit. LÄS MER

 2. 2. The Paradoxes of Socio-Emotional Programmes in School Young people’s perspectives and public health discourses

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Sofia Kvist Lindholm; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socio-emotional programs; manual-based programs; mental health; social and emotional wellbeing; prevention; health promotion; children’s perspectives; interviews; participant observation; Socio-emotionella program; manualbaserade program; psykisk ohälsa; prevention; hälsopromotion; barns perspektiv; intervjuer; deltagande observation;

  Sammanfattning : Over the past decades socio-emotional programmes have been implemented in schools worldwide. Depression in Swedish Adolescents (DISA) and Social and Emotional Training (SET) are two socio-emotional programmes being practised in Swedish schools. LÄS MER

 3. 3. Det socio-polisiära handlingsnätet om kopplingar mellan polis och socialtjänst kring ungdomars kriminalitet och missbuk

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Disa Edvall Malm; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social services; police; youth; criminality; substance abuse; actor-network; collaboration.; Samverkan; socialt arbete; polis; ungdomskriminalitet; ungdomsmissbruk; handlingsnät;

  Sammanfattning : Övergripande diskuterar avhandlingen olika aspekter av att samhällets system av stöd och kontroll för barn och unga knyts närmare samman. Det handlar om hur samverkan framställs och uppfattas på olika nivåer och hur den konkretiseras i polisens och socialtjänstens arbete kring unga som utvecklat eller bedöms riskera att utveckla kriminalitet och/eller missbruk. LÄS MER

 4. 4. NATIONAL RENEWABLE POLICIES IN AN INTERNATIONAL ELECTRICITY MARKET A SOCIO-TECHNICAL STUDY

  Detta är en avhandling från Delft, Netherlands

  Författare :Kaveri Iychettira; KTH.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Energiteknik; Energy Technology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Asine and the Argolid in the Late Helladic III Period : A Socio-Economic Study

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Birgitta Sjöberg L.; Uppsala universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; BARTER; CENTRALISATION; CHAMBER TOMBS; EXCAHNGE; HIERARCY; HOUSES; INTRA-REGIONAL; LINEAR B; MARKET; PALACE; PRODUCTION; RECIPROCITY; SETTLEMENT SYSTEM; STATUS; STORAGE; THOLOS; WEALTH; WORKSHOP; Arkeologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen; Classical Archaeology and Ancient History; Antikens kultur och samhällsliv;

  Sammanfattning : The Late Helladic era of Greek prehistory has long held a fascination with archaeologists and scholars of Mediterranean ancient history. In the Argolid, which forms the north-eastern part of the Peloponnese, much attention has focused on palatial sites such as Mycenae and Tiryns. LÄS MER