Sökning: "socio"

Visar resultat 1 - 5 av 1490 avhandlingar innehållade ordet socio.

 1. 1. Socio-Material Mediations Learning, Knowing, and Self-produced Media within Healthcare

  Detta är en avhandling från Karlskrona : Blekinge Institute of Technology

  Författare :Erling Bjarki Björgvinsson; ; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The thesis discusses lessons learned and issues raised when exploring how self-produced rich media can facilitate sharing of meaning between healthcare professionals at an intensive care unit and between healthcare professionals and patients within a hand surgery clinic. Design experiments conducted at the intensive care unit focused on how healthcare professionals could collaboratively produce ‘best practice’ videos displayed on handheld devices and accessed through barcodes placed out in the unit. LÄS MER

 2. 2. Socio-material mediations learning, knowing and self-produced media within healthcare

  Detta är en avhandling från Malmö University

  Författare :Erling Björgvinsson; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Interaction design; workplace studies; Interactive media;

  Sammanfattning : The thesis discusses lessons learned and issued raised when exploring how self-produced rich media can facilitate sharing of meaning between healthcare professionals at an intensive care unit and between healthcare professionals and patients within a hand surgery clinic. Design experiments conducted at the intensive care unit focused on how healthcare professionals could collaboratively produce ‘best practice’ videos displayed on handheld devices and accessed through barcodes placed out in the unit. LÄS MER

 3. 3. Cybersecurity Incident Response A Socio-Technical Approach

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University

  Författare :Bilal Al Sabbagh; Stewart Kowalski; Louise Yngström; Mathias Ekstedt; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; cybersecurity incident response; SIEM; cybersecurity warning systems; socio-technical approach; organisation security culture; data- och systemvetenskap; Computer and Systems Sciences;

  Sammanfattning : This thesis examines the cybersecurity incident response problem using a socio-technical approach. The motivation of this work is the need to bridge the knowledge and practise gap that exists because of the increasing complexity of cybersecurity threats and our limited capability of applying cybersecurity controls necessary to adequately respond to these threats. LÄS MER

 4. 4. The Paradoxes of Socio-Emotional Programmes in School Young people’s perspectives and public health discourses

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Sofia Kvist Lindholm; Karin Zetterqvist Nelson; Karin Osvaldsson Cromdal; Vicky Coppock; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; socio-emotional programs; manual-based programs; mental health; social and emotional wellbeing; prevention; health promotion; children’s perspectives; interviews; participant observation; Socio-emotionella program; manualbaserade program; psykisk ohälsa; prevention; hälsopromotion; barns perspektiv; intervjuer; deltagande observation;

  Sammanfattning : Over the past decades socio-emotional programmes have been implemented in schools worldwide. Depression in Swedish Adolescents (DISA) and Social and Emotional Training (SET) are two socio-emotional programmes being practised in Swedish schools. LÄS MER

 5. 5. Det socio-polisiära handlingsnätet om kopplingar mellan polis och socialtjänst kring ungdomars kriminalitet och missbuk

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Disa Edvall Malm; Maritha Jacobsson; Torbjörn Forkby; Kerstin Svensson; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social services; police; youth; criminality; substance abuse; actor-network; collaboration.; Samverkan; socialt arbete; polis; ungdomskriminalitet; ungdomsmissbruk; handlingsnät;

  Sammanfattning : Övergripande diskuterar avhandlingen olika aspekter av att samhällets system av stöd och kontroll för barn och unga knyts närmare samman. Det handlar om hur samverkan framställs och uppfattas på olika nivåer och hur den konkretiseras i polisens och socialtjänstens arbete kring unga som utvecklat eller bedöms riskera att utveckla kriminalitet och/eller missbruk. LÄS MER