Sökning: "Kenya"

Visar resultat 1 - 5 av 133 avhandlingar innehållade ordet Kenya.

 1. 1. Making Sense of Environmental Values Wetlands in Kenya

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Charlotte Billgren; Hans Holmén; Stefan Anderberg; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Environmental values; interdisciplinarity; economic environmental valuation; stakeholder analysis; emergy analysis; risk analysis; cultural theory; Kenya; wetlands; natural resource management; arena perspective; Miljövärden; tvärvetenskap; ekonomisk miljövärdering; stakeholder analys; emergy analys; riskanalys; kulturteori; Kenya; våtmarker; naturresurshantering; arenaperspektiv; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi;

  Sammanfattning : En av de viktigaste frågorna i världen idag är naturresurshantering. Med en väx-ande befolkning och hoten från klimatförändringar kommer förvaltningen av jordens naturresurser bli än viktigare, såväl för dagens generation som kommande generationer. LÄS MER

 2. 2. Histories of land : Politicization, property and belonging in Molo, Kenya

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Ulrika Kolben Waaranperä; [2018-03-28]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; egendom; tillhörighet; Kenya; politisering; mark; historier; property; belonging; politicization; land; histories; deep politics; Kenya;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore the politicization of land in a local setting in Kenya. The purpose is to study how access to land is justified through histories about relational property and belonging. LÄS MER

 3. 3. Ethnic Politics : Voters, Parties and Policies in Kenya and Zambia

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Karolina Hulterström; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; ethnic politics; ethnic conflict; ethnic mobilisation; political parties; voting; policy; patronage; neo-patrimonialism; Kenya; Zambia; Statsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis is an investigation of ethnic politics, both as a concept and as an empirical phenomenon. It is based on the propositions that (a) most instances of ethnic politics are non-violent rather than violent and, (b) most scholarly work in the field is explanatory and devoted to violent ethnic conflict. LÄS MER

 4. 4. Haemoprotozoan Parasites of Non-Human Primates in Kenya Studies on Prevalence and Characterization of Haemoprotozoan Parasites of Wild-Caught Baboons, African Green Monkeys and Syke's Monkeys

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Maamun Jeneby; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; haemoprotozoan parasites; nonhuman primates; Kenya; MEDICINE Microbiology; immunology; infectious diseases; MEDICIN Mikrobiologi; immunologi; infektionssjukdomar; Försöksdjursvetenskap - Jämförande medicin; Comparative Medicine;

  Sammanfattning : This thesis reports on cross-sectional surveys aimed at detecting and characterizing haemoprotozoan parasites infecting wild free-ranging non human primates (NHPs) in Kenya, East Africa. Blood samples from olive baboons (Papio cynocephalus anubis), vervet monkeys or African green monkeys (AGMs, Chlorocebus aethiops) and Syke's monkeys (Cercopithecus mitis) from five provinces of Kenya were analyzed. LÄS MER

 5. 5. Histories of land : politicization, property and belonging in Molo, Kenya

  Detta är en avhandling från Malmö University, Lund University

  Författare :Ulrika Waaranperä; Malmö University.; Malmö University.; [2018]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; property; belonging; politicization; land; histories; deep politics; Kenya;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore the politicization of land in a local setting in Kenya. The purpose is to study how access to land is justified through histories about relational property and belonging. LÄS MER