Sökning: "rektor"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade ordet rektor.

 1. 1. En riktig rektor Om ledarskap, genus och skolkulturer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Josefin Brüde Sundin; Glenn Hultman; Maria Sundqvist; Anders Persson; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Culture; context; emotional structures; ethnography; gender; leadership; micro-politics; principal; principals’ work activity; school cultures; Skolledare; ledarskap; genus rektorer; genusaspekter; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : The overall aim of the study is to show, from an ethnographic point of view, the what, why and how of events in the daily life of the principals studied. The ambition is to try to understand the meaning of being a principal and the complex situation in which they op-erate. LÄS MER

 2. 2. Rektor - garant för elevernas rättssäkerhet?

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Stephan Rapp; Örebro universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; headteacher; pupil s legal security; comprehensive school; decentralisation and aim steering; theoretical model; pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Headteachers in Swedish comprehensive schools are supposed to guarantee pupils’ legal security, which is expressed in preparatory works, in accordance to the present Education Act. The following question will be under what circumstances the headteacher has to fulfil these demands. LÄS MER

 3. 3. Rektor - garant för elevernas rättssäkerhet?

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Stephan Rapp; Christina Gustafsson; Ulf P. Lundgren; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; headteacher; pupil s legal security; comprehensive school; decentralisation and aim steering; theoretical model; pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Headteachers in Swedish comprehensive schools are supposed to guarantee pupils’ legal security, which is expressed in preparatory works, in accordance to the present Education Act. The following question will be under what circumstances the headteacher has to fulfil these demands. LÄS MER

 4. 4. Att vara rektor och kvinna

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Britta Wingård; Uppsala universitet.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; head; head and woman; research circle; participatory action research; life historyinterviews; women s learning; real talk; municipalisation of schools; school development; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This study is about heads in the Swedish compulsory school. The aim of the study was toincrease the understanding of being a head and a woman without the ambition to explore sexdifferences. To make the study participatory a research circle was chosen as a general framefor the investigation. LÄS MER

 5. 5. Förvaltningschefers styrning En studie av praktik och representation i skolans värld

  Detta är en avhandling från Göteborg : Förvaltningshögskolan & CEFOS, Göteborgs universitet

  Författare :Anna Cregård; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; styrning; förvaltningschef; disciplinering; kontroll; hierarki; makt; skola; rektor;

  Sammanfattning : Chefers styrning av underordnade ingår ofta som en självklar del av chefskapet. Det betraktas som naturligt. Men relationerna mellan chef och underordnad kan vara av sådan karaktär, att de underordnade inte godkänner styrningen. LÄS MER