Sökning: "rektor"

Visar resultat 1 - 5 av 23 avhandlingar innehållade ordet rektor.

 1. 1. Från affärskompetens till affärsutveckling i småföretag : en studie kring processerna bakom kompetensutveckling och affärsutveckling bland småföretag i olika affärsmiljöer

  Författare :Åke Berglund; Anders Blomquist; Magnus Söderström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi;

  Sammanfattning : The main question for this study is: How do small firms increase their level of competence? We have chosen to focus on how the conditions can be created for increasing competence, and what the connection is between business strategy and competence development. The aim of the study is two-fold. LÄS MER

 2. 2. Hypertension in Vietnam : from community-based studies to a national targeted programme

  Författare :Pham Thai Son; Peter Byass; Alexandra Krettek; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Hypertension; risk factor; community; programme; Vietnam; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : Background: In the context of transitional Vietnam, hypertension has been shown to be one of the ten leading causes of morbidity and mortality in hospitals. However, population-based data on hypertension are to a large extent lacking. LÄS MER

 3. 3. En riktig rektor : Om ledarskap, genus och skolkulturer

  Författare :Josefin Brüde Sundin; Glenn Hultman; Maria Sundqvist; Anders Persson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Culture; context; emotional structures; ethnography; gender; leadership; micro-politics; principal; principals’ work activity; school cultures; Skolledare; ledarskap; genus rektorer; genusaspekter; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The overall aim of the study is to show, from an ethnographic point of view, the what, why and how of events in the daily life of the principals studied. The ambition is to try to understand the meaning of being a principal and the complex situation in which they op-erate. LÄS MER

 4. 4. Förvaltningschefers styrning : En studie av praktik och representation i skolans värld

  Författare :Anna Cregård; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; styrning; förvaltningschef; disciplinering; kontroll; hierarki; makt; skola; rektor;

  Sammanfattning : Chefers styrning av underordnade ingår ofta som en självklar del av chefskapet. Det betraktas som naturligt. Men relationerna mellan chef och underordnad kan vara av sådan karaktär, att de underordnade inte godkänner styrningen. LÄS MER

 5. 5. Skolchefers arbete : Om chefskap och styrning inom skolsektorn

  Författare :Anna Cregård; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; ledarskap; chefskap; skolchef; förvaltningschef; rektor; styrning; kontroll;

  Sammanfattning : .... LÄS MER